Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ POKYČIŲ ĮTAKOS DARBO RINKAI IR ATSKIRŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ UŽIMTUMUI TYRIMAI
Anotacija
Gyventojų užimtumo ir darbo rinkos problematika Lietuvoje turi ypatingą svarbą ne tik kaip mokslinė, bet ir kaip taikomojo pobūdžio tyrimų sfera. Šiuolaikinių socialinių bei ekonominių pokyčių rezultate, keičiasi darbo rinkos struktūra bei darbo santykiai, keičiasi ir darbo išteklių teritorinis išsidėstymas, pasiūlos ir paklausos suderinamumas ir pan. Siūloma programa užtikrina 2012-2016 metais vykdytos programos tęstinumą, tačiau labiau išryškina naujai besiformuojančių tendencijų tyrimus bei aktualizuoja analizuojamų erdvių turinį, kas atsispindi ir siūlomos programos 2017-2021 m. pavadinime.
Augant darbo santykių lankstumui, kinta atskirų gyventojų grupių padėtis darbo rinkoje, didėja „skurdo spąstų“ bei nesaugaus užimtumo apraiškos. Tokioje situacijoje, planuojamu laikotarpiu tyrimai šioje programoje labiausiai bus nukreipti į užimtumo ir darbo rinkos politikos pokyčių poveikio atskiroms gyventojų grupėms vertinimą bei efektyvesnį žmogiškųjų išteklių panaudojimą. Po konsultacijų (2016 m. gegužės mėn.) su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, numatoma daugiau dėmesio skirti integracijos į darbo rinką kliūčių analizei. Numatoma tampriau bendradarbiauti su Lietuvos darbo birža, vykdant pokyčių darbo rinkoje stebėseną bei analizuojant aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektyvumą. Programa bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su visais Centro padaliniais.

Programos tikslas -
kompleksiškai tirti atskirų socialinių ekonominių reiškinių bei šalyje įgyvendinamų socialinių ekonominių priemonių/programų (Naujo socialinio modelio įgyvendinimo, demografinių pokyčių, nedarbo socialinio draudimo tobulinimo, modernių/inovatyvių technologijų panaudojimo ir pan.) įtaką situacijai darbo rinkoje ir žmogiškųjų išteklių panaudojimui, atskirų gyventojų grupių užimtumui ir darbo išteklių pasiūlos ir paklausos suderinamumui.

Programos uždaviniai:
1. Kompleksinis darbo rinkos pokyčių vertinimas, žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumo bei integracijos į darbo rinką kliūčių tyrimas.
2. Darbo sąlygų ir darbo santykių, socialinio dialogo plėtros galimybių inovatyvioje darbo rinkoje tyrimas.


Atgal į ilgalaikių programų sąrašą.
 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt