Lithuanian Social Research Centre
   
   
LT EN
 
HOME CONTACTS
Home Contact
 
   
Lithuanian social research centre
     
 
NEWS

2017 m. birželio 30 d. GIEDRĖ BLAŽYTĖ apgynė mokslo daktaro disertaciją tema "Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese" (Sociologija 05 S). Mokslinis vadovas - vyriaus. m. d., dr. Andrius Marcinkevičius (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S).

Su disertacija galima susipažinti: Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose, taip pat Lietuvos socialinių tyrimų centre.

Disertacijos anotacija.
Disertacijoje analizuojami ne Europos Sąjungos (ES) piliečių, atvykusių į Lietuvą šeimos susijungimo atveju, socialinės adaptacijos ypatumai, įvertinant kokią įtaka šiam procesui turi tikslo šalies socialinis kontekstas bei socialinės lyties ir etniškumo kategorijos.
Siekiant kuo išsamiau pristatyti imigracijos dėl šeimos susijungimo reiškinį Lietuvoje, taikomi įvairūs metodai, kurie apima: struktūrinių imigracijos dėl šeimos susijungimo veiksnių analizę (imigracijos ir imigrantų dėl šeimos susijungimo politikos priemonių, įgyvendinamų ES ir Lietuvoje, apžvalgą; statistinių duomenų analizę, apžvelgiančią imigracijos dėl šeimos susijungimo dinamiką; visuomenės nuostatų imigrantų atžvilgiu apklausų rezultatų analizę); valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovų, dirbančių migracijos ir migrantų integracijos srityje, interviu; o taip pat ne ES piliečių, atvykusių į Lietuvą šeimos susijungimo atveju, asmenines migracijos ir socialinės adaptacijos patirtis.
Analizuojant ne ES piliečių socialinės adaptacijos patirtis, tyrime laikomasi nuostatos, kad adaptacijos tipai yra ilgalaikis socialinės adaptacijos rezultatas, kurio eigai įtakos turi tikslo šalies socialinis kontekstas. Nors socialinės adaptacijos reiškinį aiškinančios teorijos išlieka neutralios lyties atžvilgiu, empiriniame tyrime yra įtraukiama socialinės lyties kategorija ir tiriama kaip adaptacijos tipas priimančioje visuomenėje priklauso nuo lyčių vaidmenų pasiskirstymo šeimoje. Socialinės lyties ir etniškumo kategorijos laikomos kertinėmis analizuojant imigrantų, atvykusių į Lietuvą šeimos susijungimo atveju, socialinės adaptacijos priimančioje visuomenėje patirtis.
On Wednesday, 14 June 2017, Dr. Boguslavas Gruzevskis participated in the exercise SASE 17’s Distinguished Visitors’ Day in Szczecin, Poland, organised by Headquarters Multinational Corps Northeast. Exercise SASE17 was the final step on the significant yourney of HQ MNC NE from the Wales Summit via the Warszaw Summit towards High Readiness Forces (Land) Headquarters status.2017 m. gegužės 22 d. Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorė dr. Meilutė Taljūnaitė Minske pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybiniu Baltarusijos universitetu. Tą pačią dieną ji skaitė paskaitą rusų kalba Sociologijos specialybės studentams ir dėstytojams apie sociologijos mokslo raidą Lietuvoje.

Keletas akimirkų:


GIEDRĖS BLAŽYTĖS DISERTACIJOS GYNIMAS 2017 m. birželio 30 d. 15 val.

GIEDRĖ BLAŽYTĖ gins mokslo daktaro disertaciją tema "Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese" (Sociologija 05 S). Disertacija bus ginama viešame sociologijos mokslo krypties tarybos posėdyje 2017 m. birželio 30 d. 15 val. Lietuvos socialinių tyrimų centro posėdžių salėje, 304 kab., III a. Adresas: A.Goštauto g. 9, Vilnius, Lietuva.

Vadovas: Vyriaus. m. d., dr. Andrius Marcinkevičius (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S).

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkė: Vyriaus. m. d. dr. Sarmitė Mikulionienė (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija - 05S).
Nariai:
Prof. dr. Artūras Tereškinas (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija - 05S);
Doc. dr. Rūta Brazienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija - 05S);
Vyriaus. m. d. dr. Arvydas Matulionis (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija - 05S);
Prof. dr. Dovilė Budrytė (Georgia Gwinnett College (JAV), socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S).

Su disertacija galima susipažinti: Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose, taip pat Lietuvos socialinių tyrimų centre.

Anotacija.
Disertacijoje analizuojami ne Europos Sąjungos (ES) piliečių, atvykusių į Lietuvą šeimos susijungimo atveju, socialinės adaptacijos ypatumai, įvertinant kokią įtaka šiam procesui turi tikslo šalies socialinis kontekstas bei socialinės lyties ir etniškumo kategorijos.
Siekiant kuo išsamiau pristatyti imigracijos dėl šeimos susijungimo reiškinį Lietuvoje, taikomi įvairūs metodai, kurie apima: struktūrinių imigracijos dėl šeimos susijungimo veiksnių analizę (imigracijos ir imigrantų dėl šeimos susijungimo politikos priemonių, įgyvendinamų ES ir Lietuvoje, apžvalgą; statistinių duomenų analizę, apžvelgiančią imigracijos dėl šeimos susijungimo dinamiką; visuomenės nuostatų imigrantų atžvilgiu apklausų rezultatų analizę); valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovų, dirbančių migracijos ir migrantų integracijos srityje, interviu; o taip pat ne ES piliečių, atvykusių į Lietuvą šeimos susijungimo atveju, asmenines migracijos ir socialinės adaptacijos patirtis.
Analizuojant ne ES piliečių socialinės adaptacijos patirtis, tyrime laikomasi nuostatos, kad adaptacijos tipai yra ilgalaikis socialinės adaptacijos rezultatas, kurio eigai įtakos turi tikslo šalies socialinis kontekstas. Nors socialinės adaptacijos reiškinį aiškinančios teorijos išlieka neutralios lyties atžvilgiu, empiriniame tyrime yra įtraukiama socialinės lyties kategorija ir tiriama kaip adaptacijos tipas priimančioje visuomenėje priklauso nuo lyčių vaidmenų pasiskirstymo šeimoje. Socialinės lyties ir etniškumo kategorijos laikomos kertinėmis analizuojant imigrantų, atvykusių į Lietuvą šeimos susijungimo atveju, socialinės adaptacijos priimančioje visuomenėje patirtis.

Skelbimo pateikimo data: 2017 05 25

Skelbimą pateikė: Anna Lipnevič, moksline.sekretore@lstc.lt.
2017 m. Sociologiniame žurnale (Социологический журнал, 2017, Том 23 (1) ) publikuotas straipsnis, skirtas Lietuvos socialinių tyrimų centro ilgamečio darbuotojo Sergėjaus Rapaporto atminimui.
Straipsnio tekstą (rusų k.) galite rasti čia.
Maloniai kviečiame 2017 m. kovo 31 d. dalyvauti Vilniaus universiteto ir Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkų įgyvendinto projekto "Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė" rezultatų pristatyme.

Sveikiname LMT stipendijas gavusius doktorantus!

Sveikiname Lietuvos socialinių tyrimų centro doktorantus, 2017 m. gavusius Lietuvos mokslo tarybos stipendijas už akademinius pasiekimus!

Sociologijos doktorantūros stipendijas gavo:
Rūta Ubarevičienė (vadovas Donatas Burneika);
Ingrida Gečienė (vadovė Meilutė Taljūnaitė);
Jolita Junevičienė (vadovė Laimutė Žalimienė).
Šiuo metu yra kuriama LSTC išleistų leidinių elektroninė biblioteka.

Bibliotekoje bus galima rasti Lietuvos socialinių tyrimų centro bei jo padalinių 2000 - 2016 metais išleistus leidinius PDF formatu. Taip pat atskirai pateikiami kai kurių leidinių turiniai ir pratarmės.

Nuoroda į biblioteką: http://www.lstc.lt/p_leidiniai.php.
On 22 December 2016 director of the LSRC Meilute Taljunaite presented annual report on the activities of the Lithuanian Social Research Centre in 2016.

Few moments:


LSTC sociologijos doktorantė paskelbta nacionalinio geriausių magistro darbų konkurso nugalėtoja.

Sveikiname Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto doktorantę Anastasiya Jurkevits tapus Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos inicijuoto geriausių magistro darbų konkurso 2016 m. nugalėtoja!Anastasiyos Jurkevits magistro darbas "Šiuolaikiniai pensijų reformos Baltarusijoje diskursai" (Contemporary Discourses on Pension Reform in Belarus) (parengtas ir apgintas studijuojant jungtinėje Mykolo Romerio universiteto (Lietuva), Tamperės universiteto (Suomija) ir Linco Johano Keplerio universiteto (Austrija) sociologijos magistrantūros studijų programoje „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“, darbo vadovė prof. dr. S.Mikulionienė) buvo pripažintas geriausių socialinių mokslų magistro darbu. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungoje 2016 m. lapkričio 22 d. įvyko Geriausio Magistro darbo posėdis, kurio metu daugiau nei 70 vertintojų išrinko geriausius magistro darbus. Konkursu siekiama skatinti magistrantus ruošti aukšto lygio baigiamuosius darbus, skatinti tarpsektorinį, tarpinstitucinį, tarpkryptinį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos magistrantų motyvaciją rinktis mokslininko karjerą.
Informacijos šaltinis: http://www.ljms.lt/news/346/15/LJMS-skelbia-geriausiu-magistro-darbu-konkurso-nugaletojus.
SVEIKINAME JAUNĄJĄ SOCIOLOGIJOS DAKTARĘ!

2016 m. spalio 28 d. JURGITA SUBAČIŪTĖ
viešame Jungtinės LSTC, KTU ir VDU doktorantūros Sociologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema "Skilęs Habitus judėjimo negalią turinčių paauglių socialiniame lauke" (Sociologija 05 S). Mokslinis vadovas - vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Arvydas Virgilijus Matulionis (LSTC).

Su disertacija galima susipažinti: Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo, Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose bei Lietuvos socialinių tyrimo centre.

Disertacijos anotacija
Remiantis P. Bourdieu sociologine lauko teorija, fundamentaliomis sociologinėmis sąvokomis kapitalas, laukas, habitus ir skilęs habitus, šiame darbe siekiama ištirti nuo gimimo turinčių judėjimo negalią ir ją įgijusių paauglių socializacijos patirtis šeimos, mokyklos, reabilitacijos įstaigos socialiniuose laukuose, atskleidžiant habitus formavimosi ir jo skilimo proceso įtaką paauglio socializacijai.
Įgimtą judėjimo negalią turinčio paauglio habitus apibrėžiamas kaip paauglio viduje esanti besiplaikstanti sielos atplaiša, besisukanti dygliuota molekulė, kuri, cirkuliuodama kūne, savo dyglių dūriais vis primena paaugliui jo kitoniškumą. Tai yra vidinis jausmas, kuris, veikiamas socialinių patirčių, provokuoja atitinkamą elgesį ar negalios būseną – menkavertiškumą, „amžino vaiko“ poziciją, lyties niveliavimą, nepasitikėjimą savimi, socialumo baimę.
Sveiko kūno netektis, judėjimo sutrikdymas šiame tyrime suvokiami kaip dviejų laukų sankirta – negalios įgijimas paauglystės laikotarpiu. Skilęs habitus jokiu būdu nereiškia susitaikymo su negalia, o neretai skatina paauglio aktyvumą. Tiek įgimtą, tiek įgytą judėjimo negalią turinčių paauglių tėvai patiria šoką, išgąstį, nerimą. Šeimos socialiniame lauke dėl negalios kyla vidinių krizių. Tapus neįgaliam paauglystės laikotarpiu, sulaukiama daugiau mokyklos bendruomenės dėmesio ir socialinio palaikymo, nei gimus su negalia.
Neįgalūs paaugliai daug laiko turi praleisti gydymo ar reabilitacinėje įstaigoje, kur išryškėja gydytojo ir paciento bei medicinos slaugytojo ir paciento santykių skirtumai. Medicinos slaugytojos pasikeisdamos visą parą dirba reabilitacijos įstaigoje, o tai sudaro asmeniškesnį jų santykį su judėjimo ir kitų negalių turinčiais paaugliais. Paauglių socializacijos proceso sėkmei reabilitacijos įstaigoje įtakos turi ir jų užmegztas romantinis santykis ar itin draugiškas ryšys su reabilitacijos įstaigoje besigydančiais pacientais.


Keletas akimirkų:
On 20 October 2016 in Vilnius LT GEN Manfred Hofmann, Commander of the NATO Headquarters Multinational Corps Northeast, and Dr. Donatas Burneika, Deputy Director of the Lithuanian Social Research Centre, signed a Memorandum of Cooperation between the Headquarters Multinational Corps Northeast and the Lithuanian Social Research Centre.

2016 m. rugsėjo 30 d. DAUMANTAS STUMBRYS viešame Jungtinės LSTC, KTU ir VDU doktorantūros Sociologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema "Lietuvos vyrų mirtingumo diferenciacijos sociologiniai demografiniai veiksniai" (Sociologija 05 S). Mokslinė vadovė - vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Aušra Maslauskaitė (LSTC).

Su disertacija galima susipažinti: Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo, Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose bei Lietuvos socialinių tyrimo centre, taip pat adresu: http://demdiff.lt/wp-content/uploads/2016/08/disertacija-stumbrys.pdf

Disertacijos anotacija
Lietuvos ir kitų posovietinių valstybių mirtingumo diferenciacijos problema yra plačiai nagrinėjama epidemiologinėje ir demografinėje literatūroje. Tačiau apie skirtingų socialinių lygmenų mirtingumo diferenciacijos veiksnių sociologinius aspektus žinoma mažai. Šio tyrimo tikslas – nustatyti sociodemografinių ir socioekonominių veiksnių poveikį šiuolaikinei vidutinio amžiaus vyrų mirtingumo diferenciacijai Lietuvoje ir atskleisti šių veiksnių sąsajas su sveikatai žalingu gyvenimo stiliumi. Tyrimo teorinį pagrindą sudaro P. Bourdieu socialinės praktikos teorija. Atliekant kiekybinį tyrimą buvo taikyta daugiapakopė regresinė, socioerdvinė autokoreliacinė ir korespondecinė analizės. Tyrimo duomenys gauti iš su 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymu sujungtų mirčių registro duomenų, Lietuvos statistikos departamento ir gyvensenos tyrimo. Kokybinio tyrimo metu buvo atlikta pusiau struktūruotų interviu naratyvų analizė. Socioerdvinės analizės rezultatai atskleidė specifinį vidutinio amžiaus vyrų mirtingumo modelį Pietryčių Lietuvoje. Daugiapakopės analizės rezultatai parodė, kad individualaus lygmens veiksniai turi didesnį poveikį vidutinio amžiaus vyrų mirtingumo diferenciacijai negu gyvenamosios vietovės socioekonominiai veiksniai. Korespondencinė ir naratyvų analizė atskleidė, kad sveikatai žalingas gyvenimo stilius yra reprodukuojamas per žemo socioekonominio statuso vyrų sveikatai žalingą habitus, kuris generuoja suvokimo schemas ir praktikas. Tyrimo rezultatai atskleidė P. Bourdieu socialinės praktikos teorija pagrįsto modelio taikymo potencialą sveikatos nelygybės tyrimuose.

Keletas akimirkų:
 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt