Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
KONKURSAI


LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ EITI PAREIGAS:

VISUOMENĖS GEOGRAFIJOS IR DEMOGRAFIJOS INSTITUTAS
- Mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti publikacijų visuomeninės geografijos srityje, Lietuvos periferinių vietovių, miestų ir regionų depopuliacijos, miestų džentrifikacijos ir segregacijos tematikoje. Turėti dalyvavimo nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei stažuotėse patirtį, mokėti dirbti „ArcMap“, „CorelDRAW“, SPSS programomis.

SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS
- Jaunesnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti kiekybinio socialinių apklausų vertinimo, naudojant ekonometrinius įrankius, ir privačiojo sektoriaus elgsenos ekonomikos veiksnių vertinimo viešojo sektoriaus veiklai tirti patirties. Taip pat turėti struktūrinės ekonomikos analizės, naudojant nacionalinių sąskaitų susietumus, ir viešojo sektoriaus ekonominės politikos priemonių vertinimo patirties.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS
1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių tyrimų centro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-11 "Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo" (http://www.lstc.lt/m_kvalifikaciniai.php).
2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
- prašymas Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus vardu;
- atestacinė kortelė (http://lstc.lt/picture/Anketa.jpg);
- mokslo darbų sąrašas;
- mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
- svarbiausieji darbai ar jų kopijos.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):
- gyvenimo aprašymas (CV - curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2018-12-06, 15 val.

Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.

Pasiteirauti: tel. (8 655) 74 440; el. p.: moksline.sekretore@lstc.lt

Konkurso data: 2018 m. gruodžio 13 d.





Grįžti atgal →

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt