Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
KONKURSAI


LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ EITI PAREIGAS:

VISUOMENĖS GEOGRAFIJOS IR DEMOGRAFIJOS INSTITUTAS
- Vyriausiasis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: kompetencija Lietuvos regioninio vystymosi tyrimų srityje (pageidaujama ilgametė patirtis šioje tematikoje). Turėti tarptautinių publikacijų visuomeninės geografijos srityje (Lietuvos periferinių vietovių, miestų ir regionų vystymosi, miestų erdvės segregacijos tematikoje).

SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS
- Vyriausiasis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti publikacijų gerovės valstybės, socialinės politikos raidos, miesto bendruomenių bei kitų pilietinių iniciatyvų raidos, būsto politikos tematikose. Turėti dalyvavimo nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei stažuotėse patirtį.

SOCIOLOGIJOS INSTITUTAS
- Jaunesnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: kompetencija moterų ir vyrų dalyvavimo darbo rinkoje ir šeimos derinimo tematikoje, lyčių nelygybės šeimos vaidmenų pasidalijimo tematikoje, patirtis šeimos politikos, darbo ir šeimos derinimo aspektus analizuojančioje tematikoje.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS
1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių tyrimų centro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-11 "Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo" (http://www.lstc.lt/m_kvalifikaciniai.php).
2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
- prašymas Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus vardu;
- atestacinė kortelė (http://lstc.lt/picture/Anketa.jpg);
- mokslo darbų sąrašas;
- mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
- svarbiausieji darbai ar jų kopijos.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):
- gyvenimo aprašymas (CV - curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2019-06-18, 15 val.

Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.

Pasiteirauti: tel. (8 655) 74 440; el. p.: moksline.sekretore@lstc.lt

Konkurso data: 2019 m. birželio 26 d.

Grįžti atgal →

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt