Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
KONKURSAI


LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ EITI PAREIGAS:

VISUOMENĖS GEOGRAFIJOS IR DEMOGRAFIJOS INSTITUTAS
- Vyriausiasis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti patirties gyventojų geografijos, regionų ir retai apgyventų teritorijų, istorinės ir kultūros geografijos tyrimų srityse;
- Jaunesnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: kompetencija reprodukcinės sveikatos ir gimstamumo tematikoje, patirtis demografinius ir sociologinius gimstamumo aspektus analizuojančiuose tyrimuose.

DARBO RINKOS TYRIMŲ INSTITUTAS
- Vyriausiasis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti patirties atliekant ir interpretuojant mokslinius tyrimus darbo rinkos, užimtumo ir švietimo, jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, vyresnių asmenų situacijos darbo rinkoje analizės bei lyčių (ne)lygybės darbo rinkoje tematikoje.

SOCIOLOGIJOS INSTITUTAS
- Jaunesnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti patirties demokratijos, socialinio ir politinio pasitikėjimo, akademinės etikos tyrimų srityje; turėti publikacijų socialinių tyrimų metodologijos ir metodų temomis.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS
1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių tyrimų centro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-11 "Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo". (http://www.lstc.lt/m_kvalifikaciniai.php).
2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
- prašymas Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus vardu;
- atestacinė kortelė (http://lstc.lt/picture/Anketa.jpg);
- mokslo darbų sąrašas;
- mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
- svarbiausieji darbai ar jų kopijos.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):
- gyvenimo aprašymas (CV - curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2017-06-14.

Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 302 arba 313 kab.

Pasiteirauti: tel. (8 600) 66 672; el. p.: moksline.sekretore@lstc.lt

Konkurso data: 2017 m. birželio 15 d.

Grįžti atgal →

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt