Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
KONKURSAI


LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ EITI PAREIGAS:

VISUOMENĖS GEOGRAFIJOS IR DEMOGRAFIJOS INSTITUTAS
- Mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti publikacijų visuomeninės geografijos ir sociodemografinių tyrimų srityse šalies ir užsienio leidiniuose, dalyvavimo tarptautinėse konferencijose patirtį. Turėti tarptautinių stažuočių ir bendradarbiavimo su užsienio mokslininkais patirties. Mokėti dirbti GIS ir SPSS programomis, turėti socioerdvinės analizės darbų patirtį ir tai patvirtinančius diplomus ar sertifikatus.

DARBO RINKOS TYRIMŲ INSTITUTAS
- Mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti patirties atliekant ir interpretuojant mokslinius tyrimus darbo rinkos, užimtumo, pažeidžiamų asmenų grupių (ypač neįgalių asmenų) gyvenimo kokybės, situacijos darbo rinkoje analizės tematikoje; turėti pajėgumų prieigos taikymo gyvenimo kokybės tyrimuose patirties.

ETNINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
- Mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti patirties šiuolaikinių migracijos procesų, etniškumo, šeimos, lyties ir mobilumo tyrimų srityje; turėti patirties šeimos, lyties ir mobilumo aspektus tarptautinės migracijos procesuose analizuojančiuose tyrimuose.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS
1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių tyrimų centro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-11 "Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo". (http://www.lstc.lt/m_kvalifikaciniai.php).
2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
- prašymas Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus vardu;
- atestacinė kortelė (http://lstc.lt/picture/Anketa.jpg);
- mokslo darbų sąrašas;
- mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
- svarbiausieji darbai ar jų kopijos.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):
- gyvenimo aprašymas (CV - curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2017-12-11.

Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.

Pasiteirauti: tel. (8 655) 74 440; el. p.: moksline.sekretore@lstc.lt

Konkurso data: 2017 m. gruodžio 14 d.

Grįžti atgal →

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt