Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
KONKURSAI


LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ EITI PAREIGAS:

VISUOMENĖS GEOGRAFIJOS IR DEMOGRAFIJOS INSTITUTAS
- Jaunesnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti publikacijų visuomeninės geografijos srityje, Lietuvos periferinių vietovių, švietimo įstaigų tinklo kaitos analizės tyrimų tematikoje. Turėti dalyvavimo tarptautinėse konferencijose ir stažuotėse patirtį, mokėti dirbti „ArcMap“, „CorelDRAW“, SPSS programomis.
- Mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti publikacijų gyventojų mirtingumo diferenciacijos tematika; turėti patirties dirbant su gyventojų surašymo sujungtais mirčių registro duomenimis; turėti patirties atliekant kiekybinius ir kokybinius tyrimus, gebėti taikyti įvairius matematinės statistinės analizės metodus, mokėti dirbti su SPSS programa.

SOCIOLOGIJOS INSTITUTAS
- Mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti publikacijų kultūrinių ir socialinių senėjimo aspektų tyrinėjimo srityje; turėti patirties atliekant medijų analizę, ypač vertinant įvairius senėjimo aspektus žiniasklaidoje; turėti patirties taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus.

SOCIALINĖS GEROVĖS INSTITUTAS
- Jaunesnysis mokslo darbuotojas (1,0 etatas). Specialūs reikalavimai: turėti patirties socialinio draudimo, socialinės paramos, socialinių paslaugų, formalios ir neformalios globos, ilgalaikės globos paslaugų pagyvenusiems asmenims, paramos neformaliems globėjams tyrimų srityse; turėti patirties atliekant kiekybinius ir kokybinius tyrimus, gebėti taikyti įvairius matematinės statistinės analizės metodus, mokėti dirbti su SPSS programa.
- Jaunesnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: turėti patirties analizuojant Lietuvos užimtumo politikos formavimą, Europos Sąjungos vaidmenį Lietuvos užimtumo politikos formavime; turėti patirties analizuojant Lietuvos užimtumo politikos politinių veiksmų (sprendimų) ryšius su Europos Sąjungos politika.

ETNINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
- Jaunesnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato). Specialūs reikalavimai: Specialūs reikalavimai: turėti patirties etniškumo, tautinių mažumų politikos tyrimų srityse, turėti patirties taikant M. Foucault valdysenos prieigą tautinių mažumų politikos analizei.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS
1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių tyrimų centro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-11 "Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo" (http://www.lstc.lt/m_kvalifikaciniai.php).
2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų padalinio tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
- prašymas Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus vardu;
- atestacinė kortelė (http://lstc.lt/picture/Anketa.jpg);
- mokslo darbų sąrašas;
- mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
- svarbiausieji darbai ar jų kopijos.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):
- gyvenimo aprašymas (CV - curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2018-06-11, 15 val.

Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.

Pasiteirauti: tel. (8 655) 74 440; el. p.: moksline.sekretore@lstc.lt

Konkurso data: 2018 m. birželio 19 d.

Grįžti atgal →

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt