Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
LSTC INSTITUCINĖ RAIDA

• 1964 m. liepos 1 d. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Prezidiumo nutarimu Nr. 234 "Dėl TSRS Mokslų akademijos Prezidiumo 1964 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 143, liečiančio Lietuvos TSR Mokslų akademijos pagrindines kryptis ir mokslo įstaigų struktūrą":

"5. Organizuoti nuo 1964 m. liepos 1 d. Ekonomikos institute Sociologijos ir teisės sektorių to paties Teisės sektoriaus pagrindu, nustatant pradžioje sektoriaus etatus pagal priedėlį Nr.3.

Pavesti Sociologijos ir teisės sektoriui nagrinėti socialinius – politinius santykius, valstybinės statybos <...> problemas, panaudojant respublikos medžiagą".

Pasirašė:
LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDENTAS JUOZAS MATULIS,
LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS VYRIAUSIASIS MOKSLINIS SEKRETORIUS KAZIMIERAS MEŠKAUSKAS

Adresas: A.Goštauto g. ankstesnis pavadinimas: K. Požėlos g. dalis. Kiti pavadinimai: 1-ej Konnej Baterii , K. Požėlos , Kanel , Nadbrzeżna , Набережная Вилии


• 1969 m. liepos 1 d. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Prezidiumo nutarimu Nr. 229 "Dėl Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriaus įsteigimo ir 1969-1970 metų mokslinio tyrimo darbų plano papildymo":

"1. Organizuoti nuo š.m. liepos 1 d. prie Istorijos instituto Filosofijos, teisės ir sociologijos skyrių su atskirais Filosofijos, Teisės ir Sociologijos sektoriais.

2. Filosofijos sektorių steigti naujai, o Teisės ir Sociologijos sektorius organizuoti Ekonomikos institute veikiančio Sociologijos ir teisės sektoriaus pagrindu.

<...>

6. Pavesti Ekonomikos institutui perduoti Istorijos institutui Sociologijos ir teisės sektoriaus etatus, viso 13 vienetų su mėnesiniu mokos fondu".

1969–1977 m. Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriaus prie LSSR MA Istorijos instituto vadovas: Jonas Macevičius.

Adresas: Sociologijos sektorius buvo LMA pastato fligelyje Tilto gatvėje Vilniuje.


1970 m. buvo paskelbtas konkursas Sociologijos sektoriaus vadovo vietai užimti.
Pretendentų buvo du: akademikas Antanas Buračas ir ekonomikos mokslų kandidatas Romualdas Grigas.
Sociologijos sektoriui nuo 1970 m. vadovavo ekonomikos mokslų kand. Romualdas Grigas.


• 1977 m. spalio 1 d. Filosofijos, teisės ir sociologijos skyrius tapo LMA Filosofijos, sociologijos ir teisės institutu (FSTI).

Instituto direktorius: Jonas Macevičius. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto įkūrimo vienas iniciatorių, 1977–1984 m. jo direktorius.

"Pavyko įtikinti J.Macevičių sociologiją vardyti po filosofijos, tuo paryškinant sociologijos vaidmenį institute." (A.Matulionis).

Adresas: Saltoniškių g. 58, Vilnius. Tuo metu nurodoma I. Mičiurino g. (vienas iš Vilniuje esančios Sėlių gatvės istorinių pavadinimų. Kiti žinomi šios gatvės pavadinimai: Soltańska ; Солтанишская ). Sołtańska yra vienas iš Vilniuje esančios Saltoniškių gatvės istorinių pavadinimų. Kiti žinomi šios gatvės pavadinimai: Sultonų ; Верковская ; Новоселье.• 1991 m. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas (FSTI) tapo Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutu (LFSI) (įkūrus atskirą Teisės institutą).

Direktorius: dr. Vaclovas Bagdonavičius.


• 2002 m. LFSI buvo reformuotas į Socialinių tyrimų institutą (STI). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1614 "Dėl Socialinių tyrimų instituto ir Kultūros, filosofijos ir meno instituto statutų patvirtinimo".

Direktorius: Arvydas Virgilijus Matulionis.


• 2010 m. Lietuvos socialinių tyrimų centras įkurtas sujungus Socialinių tyrimų institutą - STI - su Darbo ir socialinių tyrimų institutu (Darbo ir socialinių tyrimų - DSTI - institutas įkurtas 1991 m.).

Direktorius - Arvydas Virgilijus Matulionis; nuo 2012 m. - Meilutė Taljūnaitė.

Adresas: A.Goštauto g. 11, Vilnius.
• 2016 m. Fizinių ir technologijos mokslų centro puslaidininkių fizikos institutui iš A.Goštauto g. 11 persikėlus į Saulėtekio technologijų slėnį, Lietuvos socialinių tyrimų centras persikėlė į A.Goštauto g.9, Vilniuje.
 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt