Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
   
LT EN
 
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
Lietuvos socialinių tyrimų centras
     
 
SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES SOCIOLOGIJOS KRYPTIES (05 S)
LSTC DOKTORANTŲ APGINTOS DISERTACIJOS
Doktoranto vardas, pavardė Disertacijos pavadinimas Disertacijos vadovas Metai
Rūta Ubarevičienė Baltijos šalių gyvenviečių sistemų teritorinės organizacijos kaitos sociodemografinė analizė Dr. Donatas Burneika 2018
Vladas Bartochevis Imigrantų integracijos iššūkiai: profesinio potencialo naudojimas Lietuvoje ir Portugalijoje Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė 2018
Giedrė Blažytė Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese Dr. Andrius Marcinkevičius 2017
Jurgita Subačiūtė Skilęs Habitus judėjimo negalią turinčių paauglių socialiniame lauke Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis 2016
Daumantas Stumbrys Lietuvos vyrų mirtingumo diferenciacijos sociologiniai demografiniai veiksniai Dr. Aušra Maslauskaitė 2016
Natalija Valavičienė Lietuvos fizinių ir technologijos mokslų specialistų tarptautinė migracija Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis 2015
Anna Lipnevič Lietuvos gydytojų mobilumas transnacionalinėje socialinėje erdvėje Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė 2015
Jūratė Butvilienė Neformalus suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: valstybinis ir privatus mokymo sektoriai Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė 2014
Vita Petrušauskaitė Ankstyvas romų vaikų pasitraukimas iš švietimo sistemos Vilniaus m.: švietimo lauko analizė Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis 2014
Tatsiana Chulitskaya Socialinio teisingumo naratyvai nedemokratinio režimo sąlygomis: Baltarusijos atvejo analizė Prof. dr. (HP) Irmina Matonytė 2014
Artūras Gataūlinas Lietuvos visuomenės subjektyvioji gerovė Europos sąjungos kontekste Prof. dr. (HP) Romas Lazutka 2013
Karolis Žibas Migrantų integracijos procesai Lietuvoje: kinų ir turkų migrantų organizaciniai modeliai ir jų raida Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis 2012
Liutauras Labanauskas Socialinės sanglaudos kūrimasis Lietuvoje: intelektinio kapitalo vaidmuo Prof. dr. (HP) Meilutė Taljūnaitė 2011
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė Tarpgeneracinių santykių Lietuvoje formos ir veiksniai Prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė 2011
Jolita Viluckienė Judėjimo negalią turinčių asmenų fenomenologinė gyvenamojo pasaulio analizė Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis 2011
Aleksandras Česnavičius Televizija kintančiame žiniasklaidos pasaulyje Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis 2010
Andrei Stsiapanau Černobylio politika Baltarusijoje 1986-2008 m.: diskurso koalicijų formavimasis ir raiška Prof. dr. (HP) Irmina Matonytė 2010
Laura Varžinskienė Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje Doc. dr. Laimutė Žalimienė 2009
Donata Petružytė Atliekų rinkėjų gyvensena: Kariotiškių sąvartyno atvejo studija Prof. dr. (HP) Romas Lazutka 2009
Monika Frėjutė-Rakauskienė Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos spaudoje ES prevencinės politikos aspektu Doc. dr. Natalija Kasatkina (2004.10-2008.03),
Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis (2008.03-2009.10)
2009
Darius Liutikas Tradicinė ir moderni piligrimystė kaip vertybių ir tapatumo išraiška Lietuvos visuomenėje Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis 2008
Elena Kocai Socialinė benamių atskirtis ir jos formavimosi veiksniai Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis 2007
Viktorija Žilinskaitė Jaunimo vertybinis požiūris į vizualinę kultūrą Prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis 2007
Tadas Leončikas Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas Doc. dr. Natalija Kasatkina 2006
Vida Beresnevičiūtė Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje Doc. dr. (HP) Natalija Kasatkina 2005
Aiva Jasilionienė Šeimos politikos modernizavimas Lietuvoje: prioritetų problema Prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė 2005
Domantas Jasilionis Lietuvos gyventojų mirtingumo miesto-kaimo skirtumų sociodemografiniai veiksniai Prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė 2003


Grįžti atgal →

 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt