Apdovanojimas Karoliui Dambrauskui už daktaro disertaciją tautinių mažumų tema

Gruodžio 8 d. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuotame renginyje, skirtame Žmogaus teisių dienai paminėti, apdovanoti tautinių mažumų srityje dirbantys žmonės.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad LSMC Sociologijos instituto jaunesniajam mokslo darbuotojui dr. Karoliui Dambrauskui skirta speciali departamento premija už daktaro disertaciją tautinių mažumų tema.

2022 m. rugsėjo 16 d. K. Dambrauskas apgynė disertaciją „Mapping Ethnicity-Property Nexus: Framing and Negotiating Ethnicity in the Process of Land Restitution in South-Eastern Lithuania” (liet. Etniškumo dimensija privačios nuosavybės atstatymo procese: svarstant etniškumo sampratas ir reikšmę žemės restitucijos eigoje pietryčių Lietuvoje).

Sveikiname dr. Karolį Dambrauską ir jo disertacijos mokslinę vadovę dr. Kristiną Šliavaitę su garbingu apdovanojimu!

Kviečiame susipažinti su dr. K. Dambrausko disertacija: https://lstc.lt/wp-content/uploads/2023/09/Dambrauskas-Disertacija.pdf.