Demografinės tendencijos Lietuvoje: S. Mikulionienės ir D. Stumbrio įžvalgos konferencijoje

2024 m. sausio 22 d. LSMC Sociologijos instituto mokslininkai – vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Sarmitė Mikulionienė ir mokslo darbuotojas dr. Daumantas Stumbrys – dalyvavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos mokslo tarybos organizuotoje konferencijoje „Demografinės tendencijos Lietuvoje: pagrindiniai pokyčiai, iššūkiai ir ateities prognozės. Demografinės pusiausvyros beieškant“. Šios konferencijos tikslas – stiprinti mokslininkų (-ių), politikų (-ių) ir praktikų (-ių) bendradarbiavimą, sprendžiant Lietuvos visuomenės raidai aktualius demografijos iššūkius.

Dr. Daumantas Stumbrys ir dr. Sarmitė Mikulionienė konferencijoje pateikė įžvalgas apie senėjimą Lietuvoje, fokusavosi ties vyresnio amžiaus asmenų situacija. Dr. D. Stumbrys pristatyme „65 metų ir vyresni asmenys Lietuvos savivaldybėse: surašymų rezultatai ir demografinės prognozės“ pateikė tyrimo rezultatus apie vyresnio amžiaus asmenų gyventojų populiacijos pokyčius Lietuvos savivaldybėse ir pokyčiams įtaką darančius veiksnius. Taip pat mokslininkas pristatė pagrindinį prognostinį 2023-2035 m. vyresnio amžiaus asmenų populiacijos scenarijų Lietuvos savivaldybėse.

Dr. Sarmitė Mikulionienė pristatyme „Vyresnio amžiaus žmonės Lietuvoje: nepriklausomi, dalyvaujantys, globojami, realizavę save ir orūs?“ gilinosi į vyresnio amžiaus asmenų padėtį Lietuvoje, pasitelkdama penkis Jungtinių Tautų suformuluotus principus vyresnio amžiaus žmonių atžvilgiu. Jungtinių Tautų suformuluoti principai (1991 m.) apima vyresnio amžiaus asmenų savarankiškumą, dalyvavimą, priežiūrą ir globą, savirealizaciją bei orumą.

Kviečiame klausyti konferencijos įrašo – dr. Daumanto Stumbrio pranešimas nuo 2:36:29 val. iki 2:56:13 val., dr. Sarmitės Mikulionienės pranešimas nuo 2:56:20 val. iki 3:20:40 val.. Konferencijos programą galite rasti čia.