2023 m. gruodžio 7 d. LSMC Sociologijos instituto posėdžių salėje įvyko dr. Daumanto Stumbrio monografijos „Žalingos alkoholio vartojimo praktikos Lietuvoje: socialinis kontekstas ir vyrų patirtys“ pristatymas. Renginio metu D. Stumbrys pristatė knygą ir dalyvavo diskusijoje su svečiais iš kitų Lietuvos mokslo institucijų, taip pat medicinos įstaigų . Diskusijoje skambėjo atsiliepimai ir įžvalgos, susijusios su knygos tematika.

Skaityti daugiau

2023 m. lapkričio 30 d. LSMC Sociologijos instituto mokslininkai baigė įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamą projektą „Socialinio dialogo vaidmuo apsaugant pažeidžiamas darbuotojų grupes pokovidinėje darbo rinkoje“. Projektą įgyvendino Helsinkio universiteto vadovaujama tarptautinė tyrėjų komanda iš septynių Europos šalių.
Lietuvos tyrėjų veikloms pristatyti sukurtas ir trumpas vaizdo įrašas.

Skaityti daugiau

2023 m. lapkričio 23 d. LSMC Sociologijos institute įvyko tarptautinis seminaras „Social dimension of the Three Seas Initiative“, kuriame mokslininkai iš Lenkijos ir Lietuvos akademinių institucijų diskutavo apie socialinę Trijų jūrų iniciatyvos dimensiją. Šios iniciatyvos tikslas yra skatinti spartesnį šio regiono išsivystymą ir konvergenciją su vakarine Europos Sąjungos dalimi, didinant dalyvaujančių šalių junglumą transporto, energetikos ir skaitmenizavimo srityse.

Skaityti daugiau

2023 m. lapkričio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje salėje įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Iššūkiai gerovės visuomenei Lietuvoje: senėjimas, būstas, teritorinė nelygybė”. Tai yra antroji bendrai LMA ir LSMC organizuojama mokslinė-praktinė konferencija. Šį kartą pranešimus skaitė ir diskutavo LSMC Sociologijos instituto mokslininkai, valdžios institucijų bei visuomeninių organizacijų atstovai.

Skaityti daugiau

Lapkričio 22 d. LR Seimo Žmogaus teisių komiteto kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba surengtame Lygių galimybių įstatymo priėmimo 20-mečio minėjime Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė įteikė padėkos raštus „svarų ir istoriškai reikšmingą indėlį, pastarąjį dvidešimtmetį siekiant lygių galimybių įtvirtinimo Lietuvos visuomenėje“ LSMC Sociologijos instituto vadovui dr. Andriui Marcinkevičiui ir Etninių tyrimų skyriaus vadovei dr. Monika Frėjutei-Rakauskienei.

Skaityti daugiau

LSMC Sociologijos instituto Regionų ir miestų tyrimų skyriaus mokslininkai dr. Darius Liutikas, dr. Gintarė Pociūtė-Sereikienė, dr. Viktorija Baranauskienė, dr. Edis Kriaučiūnas ir dr. Donatas Burneika baigė vykdyti LMT aukšto lygio tyrėjų grupių mokslinį projektą „Turizmo sektoriaus pokyčiai ir perspektyvos po COVID 19 pandemijos”. Šio projekto rezultatai apibendrinti mokslo studijoje „Turizmas Lietuvoje. Pokyčiai ir perspektyvos besikeičiančiame pasaulyje”.

Skaityti daugiau