2024 m. kovo 6 d. LSMC Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyrius ir nevyriausybinė organizacija „Diversity Development Group“ surengė virtualų renginį artėjančiai Tarptautinei rasinės diskriminacijos panaikinimo dienai paminėti. Renginyje buvo pristatyti 2023 m. atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenys apie nuostatas įvairių socialinių, etninių, religinių ir migrantų grupių atžvilgiu bei Migrantų integracijos politikos indekso (MIPEX) rezultatai.

Skaityti daugiau

LSMC Sociologijos institutas kartu su Lietuvos geografų draugija išleido 55-56-ąjį „Geografijos metraščio“ (2022-2023 m.) numerį. Naujausiame „Geografijos metraščio“ numeryje yra keturi mokslo straipsniai įvairiomis geografijos mokslo bei tarpdisciplininėmis temomis. Taip pat leidinyje galima rasti vieną apžvalginį straipsnį, kuris supažindina su Lietuvos geografų draugija ir yra skirtas 90-ajam draugijos jubiliejui paminėti.

Skaityti daugiau

Dr. Jolanta Aidukaitė ir dr. Rūta Ubarevičienė sėkmingai užbaigė H2020 projektą EuSocialCit „European Social Citizenship“. Projekto vadove LSMC Sociologijos institute buvo vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Jolanta Aidukaitė. Pagrindinė vykdančioji ir koordinuojanti institucija – Amsterdamo universitetas (Nyderlandų Karalystė). Projektas vykdytas nuo 2020-02-01 iki 2024-01-31.

Skaityti daugiau

2024 m. vasario ir kovo mėn. LSMC Sociologijos institute podoktorantūros stažuotes pradėjo du stažuotojai. Dr. Vidmantas Vyšniauskas stažuotės metu atliks tyrimą „Tautinių mažumų jaunimo identitetų trajektorijos: nuo regioninio iki viršnacionalinio (Šalčininkų rajono atvejis)“, o dr. Goda Gegieckaitė – „Užsitęsusio gedulo po artimojo netekties rizikos veiksniai“.

Skaityti daugiau

2024 m. sausio 22 d. LSMC Sociologijos instituto mokslininkai dr. Sarmitė Mikulionienė ir dr. Daumantas Stumbrys dalyvavo su pranešimais Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos organizuotoje konferencijoje „Demografinės tendencijos Lietuvoje: pagrindiniai pokyčiai, iššūkiai ir ateities prognozės. Demografinės pusiausvyros beieškant“.

Skaityti daugiau