Džiaugiamės prisijungus podoktorantūros stažuotojams!

Vasario 1 d. LSMC Sociologijos institute podoktorantūros stažuotę pradėjo dr. Vidmantas Vyšniauskas. 2022 m. jis apgynė sociologijos mokslo krypties disertaciją „Pietryčių Lietuvos gyventojų etninis ir nacionalinis identifikavimasis“ Vytauto Didžiojo universitete. Podoktorantūros stažuotės laikotarpiu dr. V. Vyšniauskas atliks tyrimą „Tautinių mažumų jaunimo identitetų trajektorijos: nuo regioninio iki viršnacionalinio (Šalčininkų rajono atvejis)“. Tyrimo vadovė – dr. Kristina Šliavaitė.

Kovo 1 d. podoktorantūros stažuotę LSMC Sociologijos institute pradėjo dr. Goda Gegieckaitė. 2021 m. ji apgynė psichologijos mokslo krypties disertaciją „Užsitęsusio gedulo po artimojo netekties rizikos veiksniai“ Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Podoktorantūros stažuotės laikotarpiu atliks tyrimą „Vidurinio amžiaus moterų senėjimo nerimo tyrimas: naudojamos įveikos strategijos ir susiję veiksniai“, Tyrimo vadovė – dr. Gražina Rapolienė.

Sveikiname dr. Godą Gegieckaitę ir dr. Vidmantą Vyšniauską prisijungus prie LSMC Sociologijos instituto bendruomenės ir linkime sėkmingų bei kupinų naujų atradimų stažuočių!