Lietuvos kariuomenės apdovanojimas LSMC

2022 metų gruodžio 22 d. Lietuvos socialinių mokslų centro direktoriui Bobuslavui Gruževskiui buvo įteikta Lietuvos Kariuomenės vado gen. ltn. Valdemaro Rupšio padėka už bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomene, pristatant Lietuvos socialinių mokslų centro atliktus darbus, supažindinant karius ir karininkus su socialiniais ir ekonominiais pokyčiais mūsų šalyje ir pasaulyje. Padėką įteikė Strateginės komunikacijos direktorius komandoras Giedrius Valintėlis. Buvo aptartos galimybės stiprinti LSMC bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomenės vado administracija. Lietuvos socialinių mokslų centras turi ilgą bendradarbiavimo patirti su Lietuvos kariuomene.

Boguslavui Gruževskiui buvo įteikta Lietuvos Kariuomenės vado gen. ltn. Valdemaro Rupšio padėka

Accessibility Toolbar