Metinis nacionalinių Eurofound korespondentų susitikimas: dalyvės – DRTS mokslininkės

2023 m. balandžio 19-20 d. LSMC SI Darbo rinkos tyrimų skyriaus mokslininkės dr. Inga Blažienė ir dr. Ramunė Guobaitė dalyvavo metiniame Europos fondo gyvenimo ir darbo sąlygoms gerinti (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound) nacionalinių korespondentų susitikime Dubline. Susitikimo metu buvo aptarti svarbiausi 2023-2024 m. planuojami atlikti tyrimai užimtumo, gyvenimo ir darbo sąlygų bei socialinio dialogo srityse, pasidalinta įžvalgomis, aptarti svarbiausi iššūkiai, siejami su rinkų skaitmeninimu bei žaliuoju ES kursu.