Sveikiname prisijungus dr. Vidmantą Vyšniauską!

Vasario 1 d. Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institute podoktorantūros stažuotę pradėjo dr. Vidmantas Vyšniauskas. 2022 m. jis apgynė sociologijos mokslo krypties disertaciją „Pietryčių Lietuvos gyventojų etninis ir nacionalinis identifikavimasis“ Vytauto Didžiojo universitete. Podoktorantūros stažuotės laikotarpiu dr. V. Vyšniauskas atliks tyrimą „Tautinių mažumų jaunimo identitetų trajektorijos: nuo regioninio iki viršnacionalinio (Šalčininkų rajono atvejis)“, tyrimo vadovė – dr. Kristina Šliavaitė.

Sveikiname dr. Vidmantą Vyšniauską prisijungus prie instituto bendruomenės ir linkime sėkmingos stažuotės!