International

Horizon 2020

The Future of European Social Citizenship (EUSOCIALCIT)

Projekto vadovas LSMC SI: vyriausioji m. d., dr. Jolanta Aidukaitė
Pagrindinė vykdančioji ir koordinuojanti institucija – Amsterdamo universitetas, Olandija.
Projekto vykdymo trukmė: 2020 02 01 – 2024 01 31.

Santrauka:

Projekto vadovas LSMC SI: vyriausioji m. d., dr. Jolanta Aidukaitė. Pagrindinė vykdančioji ir koordinuojanti institucija – Amsterdamo universitetas, Olandija. Projekto vykdymo trukmė: 2020-02-01 – 2024-01-31.

Lietuvos socialinių mokslų centro (toliau – LSMC) Sociologijos institutas (toliau – SI) nuo 2020 m. vasario 1 d. kaip partneris pradėjo vykdyti Horizontas 2020 projektą pavadinimu „The Future of European Social Citizenship“ (EUSOCIALCIT). Projektas pateiks moksliškai išanalizuotus bei pagrįstus politinius scenarijus Europos socialiniam pilietiškumui stiprinti. LSMC SI dalis projekte susijusi su būsto politikos bei būsto teisių užtikrinimu ir raiška Europoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas socialiniam būstui, paramai visų formų benamystei sušvelninti ir kitai finansinei paramai (kreditai, subsidijos), skirtai „pirmųjų namų“ pirkėjams ir (arba) nuomininkams.

Gender-based violence and institutional response: Building a knowledge base and operational tools to make universities and research organizations safe (UniSAFE)

Projekto vadovas LSMC SI: dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič
Projekto koordinatorius – European Science Foundation (ESF), Prancūzija
Projekto vykdymo trukmė: 2020 02 01 – 2024 01 31
Nr. 101006261, ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa HORIZON 2020
Vykdytojos: dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič, dr. Giedrė Blažytė

Abstract:
The project has a double objective. First, to produce robust knowledge on gender-based violence including sexual harassment in universities and research organisations. Second, to translate the knowledge into operational tools and recommendations for universities, research organisations and policy-makers to reduce gender-based violence and sexual harassment (GBV) UniSAFE examines the mechanisms of GBV in universities and research organizations, its determinants, antecedents and consequences, by using a multilevel research design to collect, analyse, and synthesise qualitative and quantitative data:

  1. Legal and policy frameworks specific to the issue of GBV in universities and research organizations are analysed via extensive mapping by national experts in 30 EU Member States, Associated Countries and Third Countries.
  2. Prevalence and impacts of GBV are analysed via a survey implemented in at least 45 research performing organisations (RPOs) in 15 EU Member States and Associated Countries, and via a Europe-wide survey of Marie Curie Fellows.
  3. Organisational responses and instruments are analysed via case studies, interviews, and a strategic mapping of the 45 RPOs.

An ambitious and holistic 7P model, covering prevalence, prevention, protection, prosecution, provision of services, partnerships and policies, is used to co-design a comprehensive set of measures and tools to be applied inside universities and research organisations and by other stakeholders, including policymakers and research funding organisations (RFOs).

The results:

Individual Experiences of Gender-based Violence in Academia. Executive Summary of the Analysis of Interviews with Researchers at Higher Risk of Gender-based Violence;

Report on Multi-level Analysis and Integrated Dataset;

UniSAFE’s Analysis of Interviews with Researchers at Higher risk of Gender-based Violence;

Report on Case Studies on the Effects and Consequences of Institutional Responses to Gender-based Violence along the 7Ps in Research Performing Organisations;

Gender-based Violence in Universities and Research Organisations National Fieldwork Report;

Gender-based violence and its consequences in European Academia, Summary results from the UniSAFE survey;

Launch of the UniSAFE toolkit. Supporting higher education institutions and research organisations in ending gender-based violence.

UniSAFE project developed a comprehensive tool to guide universities and research organizations make the universities free of violence and safe space to study and work. Toolkit aims at enhancing the measures to stop manifestation of any form of gender-based violence in high education. It is based on the holistic 7P model: Prevalence, Prevention, Protection, Prosecution, Provision of Services, Partnerships and Policies.

UniSAFE prepared recommendations for specific stakeholder groups: policy-makers, higher education institutions and research organisations, staff and student associations and unions, umbrella organisations, research funding organisations.

UniSAFE prepared a recommendations to highlight the role and contributions of stakeholders that they can play to end gender-based violence:

  • The “White Paper for policy makers and institutional managers” contributes to building a common understanding of gender-based violence;
  • The White Paper “From policy to practice: The evidence base for ending gender-based violence in higher education and research”: draws attention to the roles and responsibilities of higher education and research organisations in addressing gender-based violence.
  • A first Policy Brief presents the project’s initial findings on gender-based violence in higher education and research to inform policy makers.

More informationhttps://unisafe-gbv.eu/

Erasmus+

Youth Wiki Tool

Project leader at the Institute of Sociology of LCSS: dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Project duration: from April 1, 2015, to December 31, 2027
Funding Source: European Commission

Abstract
The main objective of the Youth Wiki is to support evidence-based European cooperation in the area of youth by providing up-to-date and user-friendly information on national policies supporting young people, following the adoption of the renewed framework for European cooperation in the youth field 2019-2027 (EU Youth Strategy).

Results

Newsletters (in Lithuanian)
Youth and volunteering.
The year 2022 has been declared as the year of youth and volunteering in Lithuania.
Concern for youth mental health is growing.
Youth policy: current affairs.
Priority issues concerning youth problems.

Presentation
The what, who and why of the Youth Wiki. The use of the Youth Wiki at European level.

Overviews
Lithuania: youth policy overviews.

More information: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki.

 Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (BRIDGE)

Projekto vadovė: dr. Sandra Krutulienė (nuo 2022 03)
Laikotarpis: 2020-11-03-2023-08-31
NR. 2020-1-SE01-KA203-077973
Finansavimo šaltinis: Erasmus+ programos veiksmas “Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais”
Projekto kordinatorius: Upsalos universitetas, Švedija
Pavadinimas EN kalba: Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (BRIDGE)
Projekto partneriai: Mendelio universitetas (Čekijos Respublika); Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (Lietuva); Pietryčių Europos universitetas (Šiaurės Makedonija); Chersono valstybinis technikos universitetas (Ukraina); Lietuvos socialinių tyrimų centras (Lietuva)

Projekto tikslas: sukurti sąžiningumo tarpsektorinį vientisumą gilinant supratimą apie sąžiningumą aukštajame moksle, versle ir visuomenėje ir suteikiant atitinkamų įgūdžių veikti pagal akademinės etikos vertybes.

Daugiau info:

EUROSTUDENT consortium with the national partners

EUROSTUDENT-8

Project leader at the Institute of Sociology of LCSS: dr. Rūta Brazienė
Duration: 2022–2024

Abstract:

The EUROSTUDENT project collects and analyses comparable data on the social dimension of European higher education. A wide range of topics related to students’ social and economic conditions are covered. The project strives to provide reliable and insightful cross-country comparisons. It does this through coupling a central coordination approach with a strong network of national partners in each participating country. In this way, an assessment of the strengths and weaknesses of the respective national frameworks in international comparison can be made. The main users of our findings are higher education policy-makers at national and European level, researchers in this field, managers of higher education institutions and – of course – students all over Europe.
More information: https://www.eurostudent.eu/

Other research projects

POSTING.STAT 2.0 – Enhancing the collection and analysis of national data on intra-EU posting

Project leader at the Institute of Sociology of LCSS: dr. Inga Blažienė
Duration 2024–2026
Source of funding: European Commission

Abstract:

POSTING.STAT 2.0 aims to complement the statistical information collected on intra-EU posting at European level by bringing together a research consortium from the main sending and receiving Member States of posted workers (Austria, Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia and Spain). The main goal is to increase the level of empirical evidence through the collection and analysis of national administrative data. The consortium, coordinated by HIVA-KU Leuven, consists of 12 research partners and 4 associated partners. Results will be reported in 11 country reports and 4 thematic papers. Furthermore, 11 country-specific webinars and 4 thematic-specific webinars will be organised. Finally, the results will be discussed at a closing conference in Leuven.

More information: https://hiva.kuleuven.be/en/research/theme/welfarestate/p/POSTING-STAT20

Challenges for Organising and Collective Bargaining in Care, Administration and Waste Management sectors in Central Eastern European Countries (CEECEW)

Project team at the Institute of Sociology of LCSS: dr. Inga Blažienė (leader), dr. Ramunė Guobaitė, dr. Julija Moskvina
Duration 2023–2025
Source of funding: European Commission

Abstract:

The aim of the project is to develop collective bargaining (CB) in three sectors in the EU Central Eastern European countries (CEEC) and Serbia (an EU candidate country). The project aims at supporting trade unions (at sectoral and national levels) in the implementation of the goals indicated in Article 4 of the Adequate Minimum Wage Directive in EU Directive. The project includes a research part – an analysis of the state of social dialogue and collective bargaining in the indicated sectors, and an analysis of the expectations and needs of national trade unions in relation to the implementation of Article 4 (CB development) in CEEC.  The research will lead to the development of 12 national reports, 4 comparative reports and 4 policy papers in care, waste management, central public administration sectors (on CEEC and Serbia). The comparative reports and their conclusions will be presented and discussed at 4 scientific seminars. Scientific seminars will be done in an online format in English and one additional language (Polish, Lithuanian, Slovak or Bulgarian). 

More information: here.

Trust in Relations between Unions and Employers in Europe (TRUE EUROPE)

Project team at the Institute of Sociology of LCSS: dr. Inga Blažienė (leader), dr. Ramunė Guobaitė, dr. Julija Moskvina
Duration 2023–2025
Source of funding: European Commission (Nr. 101126483)

Abstract:

Research indicates that trust between employer and employee representatives may have beneficial effects for both companies and employees. However, there is a lack of systematic comparative research in the EU on the mechanisms and outcomes of trust in different industrial relations systems. The purpose of the comparative European project True Europe is to identify and connect the determinants of trust with the functioning and outcomes of trust in social partner relations. We aim to explore and explain the bases, forms, and effects of trust in social partner relations at both local firm level and at sector level.

More information: here.

Network of Eurofound correspondents (NEC) – Lithuania

Projekto vadovė: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2022 03 01 – 2026 02 28
NR. 22-3030-17
Pavadinimas EN kalba: 
Network of Eurofound Correspondents – Lithuania

Santrauka:

Eurofound korespondentų tinklas yra ES institucijos – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo – inicijuotas ir finansuojamas projektas. Projekto tikslas – teikti informaciją, svarbią ES vykstančioms diskusijoms, pasitelkiant nacionalinių ekspertų tinklą. Pagrindinė korespondentų užduotis yra rinkti, analizuoti ir teikti susistemintą informaciją apie šalyje vykstančius procesus, naudojant tiek nacionalinio lygmens statistinius duomenis, tiek tyrimų rezultatus. Eurofound korespondentai teikia informaciją apie šalyje vykstančius procesus, pokyčius, vykdomą politiką, esamas praktikas bei procesų reglamentavimą darbo santykių, darbo sąlygų, užimtumo ir darbo rinkos bei socialinės politikos srityse, taip įgalindami Eurofound atlikti palyginamuosius vertinimus remiantis unikalia nacionaline ekspertine informacija.

DEFEN-CE: Social Dialogue in Defence of Vulnerable Groups in Post-COVID-19 Labour Markets

Projekto vadovė: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2022 03 14 – 2023 11 30
NR. VS/2021/0196
Pavadinimas EN kalba: DEFEN-CE: Social Dialogue in Defence of Vulnerable Groups in Post-COVID-19 Labour Markets

Santrauka:

Projektu siekiama įvertinti, kokį vaidmenį atlieka socialinis dialogas sprendžiant pažeidžiamų grupių užimtumo ir socialinės apsaugos klausimus COVID-19 pandemijos ir popandeminiu laikotarpiu (tyrime vertinami 2020-2022 metai). Įgyvendinant projektą taikomi įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai ES ir nacionaliniame lygmenyje. Projekto vadovaujantis partneris – Helsinkio universitetas (Suomija), partneriai – Centrinės Europos darbo studijų institutas (Slovakija), Stokholmo universitetas (Švedija), Duisburgo-Eseno universitetas (Vokietija), Fondazione ADAPT (Italija), Belgrado universitetas (Serbija).

BFORE – Bargaining for Equality – Strengthening collective bargaining systems to ensure fair wages and address income inequality in Europe

Projekto vadovė: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2022 05 02 – 2023 09 30
NR. VS/2021/0209
Pavadinimas EN kalba: BFORE – Bargaining for Equality – Strengthening collective bargaining systems to ensure fair wages and address income inequality in Europe

Santrauka:

Projektu siekiama identifikuoti ir įvertinti Europos šalyse vykstančias kolektyvines derybas, kurios daro teigiamą poveikį pajamų nelygybei ir užtikrina teisingą atlygį visiems darbuotojams. Projekte nagrinėjama minimalaus darbo užmokesčio, darbo užmokesčio nustatymo praktikų, kolektyvinių derybų ir nelygybės sąveika, įvertinant pastarojo laikotarpio tendencijas bei socialinių partnerių iniciatyvas. BFORE tiria, kokios kolektyvinės sutartys yra pasirašomos ir kokią įtaką esamos kolektyvinių derybų praktikos ir strategijos daro darbuotojų pajamoms. Ypatingas dėmesys skiriamas sektorinių ir įmonių lygmens kolektyvinių derybų tarpusavio santykiui bei žemiausią darbo užmokestį gaunančių darbuotojų segmentui. Vadovaujantis projekto partneris – KU Leuven (Belgija), partneriai – Europos politikos studijų centras (Belgija), Fundación 1º de Mayo (Ispanija), Ekonominių tyrimų darbo institutas (Suomija), Viešųjų finansų institutas (Kroatija); asocijuotas partneris – Europos profesinių sąjungų institutas.

The results:
Policy brief – Lithuania.
National report for Lithuania.
Cluster report for North-Eastern Europe and the Balkan (Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Romania).
Results of the project – video (I).
Results of the project – video (II).
Results of the project – video (III).

More information: https://hiva.kuleuven.be/sites/bfore.

COST Actions

CA22149 – Research Network for Interdisciplinary Studies of Transhistorical Deliberative Democracy (CHANGECODE)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Diana Janušauskienė ; pirmasis pavaduojantis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Lilija Kublickienė
Projekto vykdymo trukmė: 2023 10 12 – 2027 10 11.

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA22149/

CA22167 – Participatory Approaches with Older Adults (PAAR-net)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Gražina Rapolienė; pirmasis pavaduojantis atstovas veiklos valdymo komitete – Vaida Tretjakova
Projekto vykdymo trukmė: 2023 10 20 – 2027 10 19

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA22167/

CA21107 – Work Inequalities in Later Redefined by Digitalization (DIGI-net)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Sarmitė Mikulionienė
Projekto vykdymo trukmė: 2022 10 20 – 2026 10 19

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA21107/

CA21150 – Parental Leave Policies and Social Sustainability (Sustainability@Leave)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Rūta Brazienė
Projekto vykdymo trukmė: 2022 09 13 – 2026 09 12

Daugiau informacijos:

CA20137 – Making Young Researchers’ Voices Heard for Gender Equality (VOICES)

LSMC SI atstovė darbo grupėse – dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič
Projekto vykdymo trukmė: 2021 10 20 – 2025 10 19

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA21150/

CA19129 – Decolonising Development: Research, Teaching and Practise (DecolDEV)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Diana Janušauskienė; pirmasis pavaduojantis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Giedrė Plepytė-Davidavičienė
Projekto vykdymo trukmė: 2020 09 09 – 2024 09 08

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA19129/