2024 m. birželio 13-16 d. dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė, dr. Andrius Marcinkevičius ir dr. Daumantas Stumbrys atstovavo LSMC Sociologijos institutą JAV Yale ir New Haven universitetų bendrai surengtoje 29-oje Baltijos studijų pažangos asociacijos (Association for the Advancement of Baltic Studies – AABS) konferencijoje „The Baltic Way: Unity and Giving Aid“.

Skaityti daugiau

2024 m. birželio mėn. 13-14 d. LSMC Sociologijos instituto mokslininkės dr. Jolanta Aidukaitė ir dr. Rūta Brazienė dalyvavo 20-oje Rytų Azijos socialinės politikos tinklo (angl. East Asian Social Policy – EASP) ir 30-oje Tarptautinių socialinės apsaugos studijų fondo (angl. The Foundation for International Studies of Social Security – FISS) jungtinėje tarptautinėje konferencijoje.

Skaityti daugiau

Lietuvos socialinių mokslų centras pirmasis iš valstybinių mokslinių tyrimų institutų prisijungė prie CoARA (angl. Coalition for Advancing Research Assessment) susitarimo ir koalicijos. CoARA yra tarptautinis tinklas, kurio tikslas – sukurti kolektyvinę mokslinių tyrimų vertinimo praktikos reformavimo sistemą. Susitarimą pasirašiusios šalys įsipareigoja laikytis bendros vizijos, kad vertinant mokslinius tyrimus, tyrėjus ir mokslinių tyrimų organizacijas būtų pripažįstami įvairūs rezultatai, praktika ir veikla, kurie maksimaliai padidina mokslinių tyrimų kokybę ir poveikį.

Skaityti daugiau