Tarptautiniai 

Horizontas 2020 projektai  

Europos socialinio pilietiškumo ateitis (EUSOCIALCIT)

Projekto komanda LSMC SI: vadovė – dr. Jolanta Aidukaitė, vykdytoja – dr. Rūta Ubarevičienė.
Projekto konsorciumas: pagrindinis koordinatorius ir vykdytojas – Amsterdamo universitetas (Nyderlandai); partneriai – Kopenhagos verslo mokykla (Danija); Milano universitetas (Italija); Europos politikos studijų centras (Belgija); Antverpeno universitetas (Belgija); Madrido Karolio III universitetas (Ispanija); Varšuvos ekonomikos mokykla (Lenkija); Lietuvos socialinių mokslų centras (Lietuva); Konstanco universitetas (Vokietija); Tomo Moro universitetinis koledžas (Belgija).
Projekto trukmė: 2020 02 01 – 2024 01 31.
Pavadinimas EN: European Social Citizenship (EUSOCIALCIT).

Santrauka:

Projektas pateiks moksliškai išanalizuotus bei pagrįstus politinius scenarijus Europos socialiniam pilietiškumui stiprinti. LSMC Sociologijos instituto dalis projekte susijusi su būsto politikos bei būsto teisių užtikrinimu ir raiška Europoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas socialiniam būstui, paramai visų formų benamystei sušvelninti ir kitai finansinei paramai (kreditai, subsidijos), skirtai „pirmųjų namų“ pirkėjams ir (arba) nuomininkams.

Ataskaita apie būsto teises Europoje:

Working paper Assessing housing rights in the selected EU countries: revised version.

Daugiau informacijos: https://www.eusocialcit.eu/

Smurtas lyties pagrindu ir institucijų atsakas: žiniomis ir veiksmais grįsti instrumentai siekiant apsaugos universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose (UniSAFE)

Projekto komanda LSMC SI: vadovė – dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič, vykdytoja – dr. Giedrė Blažytė (iki 2023 m. vasario mėn.).
Projekto konsorciumas: pagrindinis koordinatorius ir vykdytojas – Europos mokslo fondas (Prancūzija); partneriai – Orebro universitetas Švedija); Leibnizo socialinių mokslų institutas (Vokietija); konsulatcinė organizacija Yellow Window (Belgija); Čekijos mokslų akademijos Sociologijos institutas (Čekija); Madrido Komplutensės universitetas (Ispanija); Lietuvos socialinių mokslų centras (Lietuva); Jogailos univeristetas (Lenkija); Oksfordo Brukso univeristetas (Jungtinė Karalystė); Geteborgo universitetas (Švedija).
Projekto trukmė: 2020 02 01 – 2024 01 31.

Projekto tikslas: stiprinti žinias apie smurtą lyties pagrindu universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose ir šias žinias paversti veiklos priemonėmis ir rekomendacijomis aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų politikoje ir praktikose.

Projekto metu parengtas instrumentas, siekiant saugios aplinkos ir įveikiant smurto dėl lyties apraiškas universitetuose. Instrumente naudojama 7P metodologinė prieiga, siekiant veiksmingos prevencijos, apsaugos nuos smurto, atsakomybės už nepageidaujamą elgesį, paslaugų užtirkinimą, partnerysčių su studentų ir darbuotojų organizacijomis kūrimą, duomenų rinkimą apie smurtinio elgesio paplitimą ir veiksmingos politikos įgyvendinimo.

Parengtos rekomendacijos įvairioms suinteresuotoms grupėms, kaip antai aukštojo mokslo politikos formuotojams, tyrimus finansuojančioms institucijoms, universitetų vadovams, skėtinėms organizacijoms, profsąjungoms ir studentų sąjungoms. Projekto metu parengtos tikslingos rekomendacijos kiekvienai politiką formuojančiai ir įgyvendinančiai institucijai, atsižvelgiant į jų funkcijas ir kompetencijas.

Toliau pridėtose rekomendacijose pateikiama faktinė medžiaga ir gairės, kaip ir kodėl reikia formuoti bendrą suvokimą apie smurto dėl lyties įveikimo žingsnius ir imtis konkrečių veiksmų, įgyvendinant priemones, skirtas smurto dėl lyties įveikimui.

  • White Paper – politikos formuotojams ir aukštojo mokslo institucijų vadovams apie smurto dėl lyties priežastis ir pasekmes bei 7P modelio pristatymas, veiksmingai mažinant smurto dėl lyties apraiškas;
  • White Paper 2 – pabrėžia aukštojo mokslo institucijų vadovų veidmenį ir atsakomybes, praktikšai įgyvendinant smurto dėl lyties politikos priemones;
  • Policy Brief – politikos formuotojams pateikiamas UniSAFE surinktų duomenų apibendrinimas ir informuojama apie plačiai išplitusią smurto dėl lyties universitetuose problematiką.

Ataskaitos ir kiti rezultatai:

Individual Experiences of Gender-based Violence in Academia. Executive Summary of the Analysis of Interviews with Researchers at Higher Risk of Gender-based Violence;

Report on Multi-level Analysis and Integrated Dataset;

UniSAFE’s Analysis of Interviews with Researchers at Higher risk of Gender-based Violence;

Report on Case Studies on the Effects and Consequences of Institutional Responses to Gender-based Violence along the 7Ps in Research Performing Organisations;

Gender-based Violence in Universities and Research Organisations National Fieldwork Report;

Gender-based violence and its consequences in European Academia, Summary results from the UniSAFE survey;

Priemonių rinkinys universitetams, kuriant saugią studijų ir darbo aplinką.

Daugiau informacijos apie projektąhttps://unisafe-gbv.eu/

Erasmus+ programos projektai  

Jaunimo politikos vertinimas / Youth Wiki Tool – Lietuva

Projekto vadovė LSMC SI: dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Projekto trukmė: 2015 04 01 – 2027 12 31
Pavadinimas EN kalba: Youth Wiki Tool

Santrauka:

Tikslas – plėtoti įrodymais grįstą politiką ir bendradarbiavimą jaunimo srityje, pateikiant naujausią informaciją apie Europos šalių jaunimo politiką Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje (2019–2027) įgyvendinant ES jaunimo strategiją. LSMC kaip nacionalinis korespondentas pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus nuolat teikia ir atnaujina informaciją apie jaunimo politiką Lietuvoje, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Lietuvos teisės aktus, programas, vykdomas reformas ar pakeitimus, gerųjų praktikų pavyzdžius, jų vertinimus, stebėsenos sistemas ir tyrimus jaunimo srityje.

Daugiau informacijos: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki

Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas (BRIDGE)

Projekto komanda LSMC SI: dr. Inga Gaižauskaitė, dr. Sandra Krutulienė, Sonata Vyšniauskienė.
Projekto konsorciumas: pagrindinis koordinatorius ir vykdytojas – Upsalos universitetas (Švedija); partneriai – Mendelio universitetas (Čekija); Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (Lietuva); Pietryčių Europos universitetas (Šiaurės Makedonija); Chersono valstybinis technikos universitetas (Ukraina); Lietuvos socialinių tyrimų centras (Lietuva).
Projekto trukmė: 2020 11 03-2023 08 31.
Finansavimo šaltinis: Erasmus+ programos veiksmas “Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais” NR. 2020-1-SE01-KA203-077973
Pavadinimas EN kalba: Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (BRIDGE).

Projekto tikslas – sukurti sąžiningumo tarpsektorinį vientisumą gilinant supratimą apie sąžiningumą aukštajame moksle, versle ir visuomenėje ir suteikiant atitinkamų įgūdžių veikti pagal akademinės etikos vertybes.

Daugiau informacijos: https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge/

Kiti tarptautiniai projektai  

Organizavimo ir kolektyvinių derybų iššūkiai priežiūros, administravimo ir atliekų tvarkymo sektoriuose Centrinės Rytų Europos šalyse (CEECEW)

Projekto vadovė LSMC SI: dr.Inga Blažienė.
Projekto vykdymo trukmė: 2023 – 2025.
Projekto konsorciumas: koordinatorius – Viešųjų reikalų institutas (Lenkija); partneriai – Demokratijos fondo centras (Serbija); Lietuvos socialinių mokslų centras / LSMC (Lietuva); Vidurio Europos darbo studijų institutas / CELSI (Slovakija); Filosofijos ir sociologijos institutas (Bulgarija); Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacija / EPSU.
Pavadinimas EN kalba: Challenges for Organising and Collective Bargaining in Care, Administration and Waste Management sectors in Central Eastern European Countries (CEECAW).

Santrauka:

 

Pasitikėjimas santykiuose tarp profsąjungų ir darbdavių Europoje (TRUE EUROPE)

Projekto vadovė LSMC SI: dr.Inga Blažienė.
Projekto vykdymo trukmė: 2023 11 01 – 2025 11 01.
Projekto konsorciumas: koordinatorius – Linnaeus universitetas (Švedija); partneriai – Vidurio Europos darbo studijų institutas / CELSI (Slovakija); Bukarešto ekonomikos studijų akademija / ASE Bucuresti; Belgrado universiteto Ekonimikos fakultetas (Serbija); Lietuvos socialinių mokslų centras / LSMC (Lietuva); Dublino miesto universitetas / DCU (Airija).
Pavadinimas EN kalba: Trust in Relations between Unions and Employers in Europe (TRUE EUROPE)

Santrauka:

 

Turizmo sektoriaus pokyčiai ir perspektyvos po COVID-19 pandemijos

Projekto vadovas: dr. Darius Liutikas
Projekto vykdymo trukmė: 2021 11 03 – 2023 09 01.
Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0057, LMT aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai projektai
Vykdytojai : dr. Darius Liutikas, dr. Donatas Burneika, dr. Edikas Kriaučiūnas, dr. Gintarė Pociūtė-Sereikienė, dr. Viktorija Baranauskienė
Pavadinimas EN kalba: Changes and Prospects in the Tourism Sector Following the COVID-19 Pandemic

Santrauka:

 

Projekto tikslas yra išanalizuoti vietinio ir atvykstamojo turizmo sektoriaus vystymosi galimybes po COVID-19 pandemijos ir pasiūlyti inovatyvias turizmo sektoriaus veiklos formas, susijusias su naujomis technologijomis, paslaugomis ir produktais. Turizmo sektorius yra vienas iš labiausiai nukentėjusiųjų sektorių dėl COVID-19 pasaulinės pandemijos. Kadangi turizmo sektoriaus perspektyvos labai priklauso nuo jo atsinaujinimo ir inovacijų diegimo, projekto dalyviai daugiausia dėmėsio ir skiria šiems sektoriaus aspektams. Analizuojant sektoriaus ateities galimybes,  reikalinga atsižvelgti ne tik į pasikeitusią socialinę ir sveikatos aplinką, bet ir įvertinti aplinkosaugos, prisitaikymo prie klimato kaitos, skaitmeninimo iššūkius. Turizmo inovacijų kūrimas ir diegimas yra neįmanomas be inovatyvios ir kūrybingos visuomenės, tad projektu siekiama įvertinti ne tik teigiamą inovacijų naudą, bet ir socialines grėsmes ir rizikas, bei pasiūlyti jų suvaldymo priemones.

Tyrimo metu buvo tiriama Lietuvos atvykstamojo ir vietinio turizmo raida pandeminiu ir po pandeminiu laikotarpiu. Nustatyta, kad poveikis turizmo sektoriui buvo nevienareikšmis ir ne būtinai neigiamas. Be to kad pandemija suteikė progą kai kurios vietos turizmo veiklos, ji taip pat buvo tam tikras stimulas inovacijoms ir pokyčiams. Analizuot valstybės parama ir jos nauda, kuri, nors buvo labai svarbi, kaip rodo preliminarūs rezultatai, nebuvo adekvačiai paskirstyta visiems turizmo sektoriaus veikėjams

Eurofound korespondentų tinklas – Lietuva

Projekto vadovė LSMC SI: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2022 03 01 – 2026 02 28
NR. 22-3030-17
Pavadinimas EN kalba: 
Network of Eurofound Correspondents – Lithuania

Santrauka:

Eurofound korespondentų tinklas yra ES institucijos – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo – inicijuotas ir finansuojamas projektas. Projekto tikslas – teikti informaciją, svarbią ES vykstančioms diskusijoms, pasitelkiant nacionalinių ekspertų tinklą. Pagrindinė korespondentų užduotis yra rinkti, analizuoti ir teikti susistemintą informaciją apie šalyje vykstančius procesus, naudojant tiek nacionalinio lygmens statistinius duomenis, tiek tyrimų rezultatus. Eurofound korespondentai teikia informaciją apie šalyje vykstančius procesus, pokyčius, vykdomą politiką, esamas praktikas bei procesų reglamentavimą darbo santykių, darbo sąlygų, užimtumo ir darbo rinkos bei socialinės politikos srityse, taip įgalindami Eurofound atlikti palyginamuosius vertinimus remiantis unikalia nacionaline ekspertine informacija.

DEFEN-CE: Socialinio dialogo vaidmuo apsaugant pažeidžiamas darbuotojų grupes post-kovidinėje darbo rinkoje

Projekto vadovė LSMC SI: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2022 03 14 – 2023 11 30
NR. VS/2021/0196
Pavadinimas EN kalba: DEFEN-CE: Social Dialogue in Defence of Vulnerable Groups in Post-COVID-19 Labour Markets

Santrauka:

Projektu siekiama įvertinti, kokį vaidmenį atlieka socialinis dialogas sprendžiant pažeidžiamų grupių užimtumo ir socialinės apsaugos klausimus COVID-19 pandemijos ir popandeminiu laikotarpiu (tyrime vertinami 2020-2022 metai). Įgyvendinant projektą taikomi įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai ES ir nacionaliniame lygmenyje. Projekto vadovaujantis partneris – Helsinkio universitetas (Suomija), partneriai – Centrinės Europos darbo studijų institutas (Slovakija), Stokholmo universitetas (Švedija), Duisburgo-Eseno universitetas (Vokietija), Fondazione ADAPT (Italija), Belgrado universitetas (Serbija).

BFORE: Derybos siekiant lygybės – kolektyvinių derybų sistemų stiprinimas siekiant teisingų atlyginimų ir nelygybės mažinimo Europoje

Projekto vadovė LSMC SI: dr. Inga Blažienė
Laikotarpis: 2022 05 02 – 2023 09 30
NR. VS/2021/0209
Pavadinimas EN kalba: BFORE – Bargaining for Equality – Strengthening collective bargaining systems to ensure fair wages and address income inequality in Europe

Santrauka:

Projektu siekiama identifikuoti ir įvertinti Europos šalyse vykstančias kolektyvines derybas, kurios daro teigiamą poveikį pajamų nelygybei ir užtikrina teisingą atlygį visiems darbuotojams. Projekte nagrinėjama minimalaus darbo užmokesčio, darbo užmokesčio nustatymo praktikų, kolektyvinių derybų ir nelygybės sąveika, įvertinant pastarojo laikotarpio tendencijas bei socialinių partnerių iniciatyvas. BFORE tiria, kokios kolektyvinės sutartys yra pasirašomos ir kokią įtaką esamos kolektyvinių derybų praktikos ir strategijos daro darbuotojų pajamoms. Ypatingas dėmesys skiriamas sektorinių ir įmonių lygmens kolektyvinių derybų tarpusavio santykiui bei žemiausią darbo užmokestį gaunančių darbuotojų segmentui. Vadovaujantis projekto partneris – KU Leuven (Belgija), partneriai – Europos politikos studijų centras (Belgija), Fundación 1º de Mayo (Ispanija), Ekonominių tyrimų darbo institutas (Suomija), Viešųjų finansų institutas (Kroatija); asocijuotas partneris – Europos profesinių sąjungų institutas.

Ataskaitos ir kiti rezultatai:
Projekto rezultatų santrauka – Lietuva.

Tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programos COST veiklos  

CA22149 – Transhistorinės deliberatyvios demokratijos interdisciplinarių studijų tyrimų tinklas (CHANGECODE)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Diana Janušauskienė ; pirmasis pavaduojantis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Lilija Kublickienė
Projekto vykdymo trukmė: 2023 10 12 – 2027 10 11.
Pavadinimas EN kalba: Research Network for Interdisciplinary Studies of Transhistorical Deliberative Democracy (CHANGECODE)

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA22149/

CA22167 – Vyresnius suaugusius įtraukianti prieiga (PAAR-net)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Gražina Rapolienė; pirmasis pavaduojantis atstovas veiklos valdymo komitete – Vaida Tretjakova
Projekto vykdymo trukmė: 2023 10 20 – 2027 10 19
Pavadinimas EN kalba: Participatory Approaches with Older Adults (PAAR-net)

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA22167/

CA21107 – Vyresnio amžiaus darbuotojų nelygybė skaitmeninimo epochoje (DIGI-net)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Sarmitė Mikulionienė
Projekto vykdymo trukmė: 2022 10 20 – 2026 10 19
Pavadinimas EN kalba: Work Inequalities in Later Redefined by Digitalization (DIGI-net)

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA21107/

CA21150 – Vaiko priežiūros atostogų politika ir socialinė darna (Sustainability@Leave)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Rūta Brazienė
Projekto vykdymo trukmė: 2022 09 13 – 2026 09 12
Pavadinimas EN kalba: Parental Leave Policies and Social Sustainability (Sustainability@Leave)

Daugiau informacijos:

CA20137 – Making Young Researchers’ Voices Heard for Gender Equality (VOICES)

LSMC SI atstovė darbo grupėse – dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič
Projekto vykdymo trukmė: 2021 10 20 – 2025 10 19
Pavadinimas EN kalba: Making Young Researchers’ Voice Heard for Gender Equality (VOICES)

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA21150/

CA19129 – Dekolonizavimo vystymasis: tyrimai, mokymas ir praktika (DecolDEV)

Pirmasis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Diana Janušauskienė; pirmasis pavaduojantis atstovas veiklos valdymo komitete – dr. Giedrė Plepytė-Davidavičienė
Projekto vykdymo trukmė: 2020 09 09 – 2024 09 08
Pavadinimas EN kalba: Decolonising Development: Research, Teaching and Practise (DecoIDEV)

Daugiau informacijos: https://www.cost.eu/actions/CA19129/

Baigti įgyvendinti tarptautiniai projektai