Konkursai

Skelbiamas viešas konkursas eiti projektų administravimo specialisto (ės) pareigoms:

Lietuvos socialinių mokslų centre, Sociologijos institute – Projektų administravimo specialisto (ės) (1 etatas).

Ieškome kolegos (-ės), kuris (-i):

 • administruotų LMT, ES ar kitus tarptautinių programų finansuojamus projektus ir
  užtikrintų, jog projektui skirtų lėšų buhalterinė apskaita būtų vykdoma laikantis valstybės
  biudžetinių įstaigų teisės aktų reikalavimų;
 • mokėtų dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS
  PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, Finansų valdymo ir apskaitos informacine
  sistema (FVAIS) būtų privalumas.

Šioje pozicijoje mums svarbu:

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas ekonominis,
  vadybos srityse;
 • profesinio darbo patirtis projektų administravimo srityje;
 • anglų kalbos įgūdžiai B2 lygiu (raštu ir žodžiu).

Džiaugiamės galėdami pasiūlyti:

 • darbo užmokestį nuo 1500 Eur su mokesčiais už 1 etatą;
 • papildomas priemokas atsižvelgiant į projektų sudėtingumą;
 • papildomas naudas: lankstų darbo grafiką, mokymus, papildomas kasmetinių atostogų dienas.

Informuosime tik pasirinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate LSMC Sociologijos institutui savo asmens
duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis galite čia.

Gyvenimo aprašymą iki 2024 m. balandžio 10 d. imtinai kviečiame pateikti el. paštu institutas@lstc.lt

Kontaktai pasiteiravimui:
Raštinės vedėja
Ieva Etnerytė-Tamošiūnė
Tel. +370 606 97385
institutas@lstc.lt


Skelbiami vieši konkursai eiti mokslo darbuotojų pareigoms:

Lietuvos socialinių mokslų centre, Sociologijos instituto Socialinės kaitos tyrimų skyriuje – Mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).

Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų kultūros sociologijos ir emocijų sociologijos srityse. Mokėti taikyti kiekybinius ir kokybinius sociologinius tyrimų metodus, gebėti inicijuoti ir koordinuoti empirinius visuomenės nuomonės ir kitus sociologinius tyrimus. Pageidautina: mokėti dirbti su kiekybinių tyrimų duomenų analizei skirtomis statistinės analizės programomis (SPSS ir pan.) ir kokybinių tyrimų duomenų analizei skirta programine įranga.

Lietuvos socialinių mokslų centre, Sociologijos instituto Demografinių ir šeimos tyrimų skyriuje –
Jaunesniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).


Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų šeimos sociologijos ir šeimos
demografinių tyrimų srityse. Mokėti dirbti su kiekybinių ir kokybinių tyrimų duomenų analizės programomis (SPSS, MAXQDA), būti susipažinus su šeimos demografiniais rodikliais. Pageidautina: turėti patirties vykdant kokybinius ir kiekybinius tyrimus, dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Lietuvos socialinių mokslų centre, Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyriuje – Jaunesniojo (-osios)
mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).


Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų etninių mažumų, socialinės nelygybės ir
romų integracijos tyrimų srityse, mokėti taikyti kokybinių tyrimų (etnografijos) duomenų apdorojimo
technikas. Pageidautina: mokėti tyrinėjamos Lietuvos romų bendruomenės vartojamas kalbas (romų,
lietuvių, rusų), turėti dalyvavimo romų integracijos politikos formavime ir viešosios etnografijos taikymo patirties.

Reikalavimai pretendentams:
Pretendentai turi atitikti galiojančius Lietuvos socialinių mokslų centro Mokslo darbuotojų pareigybių
Kvalifikacinius reikalavimus (https://lstc.lt/veikla-reglamentuojantys-dokumentai/).
Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų skyriaus tematikoje.

Reikalingi dokumentai dalyvauti konkurse:

 1. Prašymas Lietuvos socialinių mokslų centro direktoriaus vardu;
 2. Užpildyta kortelė atestacijų ir konkursų komisijai;
 3. Mokslo darbų sąrašas (pageidautina iš eLABos sistemos) ir svarbiausiųjų kopijos;
 4. Mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
 5. Individualus veiklos planas 5 metų laikotarpiui mokslinėms ir susijusioms veikloms siekiamose
  pareigose.

Ne Centro darbuotojams (papildomai):

 1. Gyvenimo aprašymas (CV – curriculum vitae);
 2. Aukštojo mokslo diplomas;
 3. Kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.
 4. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas (kopija).
  Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2024-05-30, 15 val.
Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 211 3774; el. p.: monika@ces.lt
Konkurso data: 2024 m. birželio 20 d.