Mokslinės publikacijos 

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

On the way to visibility: the process of creating a cultural memory of the genocide of Lithuanian Roma

Avin, A., Pilarczyk-Palaitis, A. (2023).

Journal of Baltic Studies, 1(54), 87–102.

DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2023.2153889


Labour migration of third-country nationals to Lithuania: recent trends and social policy responses

Brazienė, R., Mamaiev, D., Aksu, S. (2023).

Tiltai, 90(1), p. 158–170.

DOI: https://doi.org/10.15181/tbb.v90i1.2525


Life course decisions in Central and Eastern Europe: A gendered connection between family formation and moving intentions?

Deimantas, V. J. (2023).

Journal of Family Research, 35, p. 232–250. 

DOI: https://doi.org/10.20377/jfr-837


Perceived Effects of the COVID-19 Pandemic on Loneliness: The Most Vulnerable Population Groups

Gedvilaitė-Kordušienė, M., Mikulionienė, S. (2023).

Emerging Science Journal, 7, p. 281–293.

DOI: http://dx.doi.org/10.28991/ESJ-2023-SPER-020


The impact of Covid-19 on the Tourism and Accomodation Sector in Lithuanian Rural Areas

Kriaučiūnas, E., Liutikas, D., Burneika, D. (2023). 

Tourism, 71(3), p. 618–633.

DOI: https://doi.org/10.37741/t.71.3.12


The evolution of post-accession diasporas and diaspora policies after 2004: a comparative analysis of Poland and Lithuania

Popyk, A., Lesińska, M., Dambrauskas, K. (2023).

Journal of Baltic Studies, p. 1-22.

DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2023.2180043


Key factors influencing teachers’ motivation to transfer technology-enabled educational innovation

Stumbrienė, D., Jevsikova, T. & Kontvainė, V. (2023).

Education and Information Technologies, p. 1-35.

DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-023-11891-6


Weekly pattern of alcohol-attributable male mortality before and after imposing limits on hours of alcohol sale in Lithuania in 2018

Stumbrys, D., Štelemėkas, M., Jasilionis, D., Rehm. J. (2023).

Scand J Public Health, p. 1–6.

DOI: https://doi.org/10.1177/14034948231184288


Tarp miesto ir kaimo: ką reprezentuoja kaimo bendruomeninės organizacijos Lietuvoje?

Ščerbinskaitė, S., Baranauskienė, V. (2023).

Filosofija. Sociologija, 34(2), p. 128–138.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.2023.34.2.2


Language, Religion, and Ethnicity-Making at Polish-language Schools in Lithuania

Šliavaitė, K. (2023).

Polish Sociological Review, 221(1), p. 127–144.

DOI: https://doi.org/10.26412/psr221.07


Tarpgeneracinio socialinio mobilumo veiksniai Lietuvoje: ekspertų požiūrio konsensuso paieškos

Vencius, T. (2023).

Filosofija. Sociologija, 34(2), p. 182–191.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.2023.34.2.7


Spatial analysis of Lithuanian youth turnout: Results of 2016–2020 parliamentary elections 

Vidzbelis, D., Burneika, D. (2023). 

Geographia Polonica, 96(2), p. 259–278.

DOI:  https://doi.org/10.7163/GPol.0255


Universal basic income economic and social preconditions

Webster, E., Andriušaitienė, D., Okunevičiūtė-Neverauskienė, L. (2023).

13th International scientific conference “Business and management 2023”, May 11–12, 2023, Vilnius, Lithuania.

DOI: https://doi.org/10.3846/bm.2023.1085


Kitos knygos ir jų dalys

Building a Multinational Transdisciplinary Integrity Project: Insights From the BRIDGE Project

Bjelobaba, S., Gaižauskaitė, I. (2023).

In: Eaton, S.E. (eds) Handbook of Academic Integrity. Springer, Singapore.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-287-079-7_162-1


Sacred Space in Geography: Religious Buildings and Monuments

Liutikas, D. (2023).

In: Lopez, L. (eds) Geography of World Pilgrimages. Springer Geography, p. 77–112. Springer, Cham.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-32209-9_5


Post-COVID-19 Tourism: Transformations of Travelling Experience

Liutikas, D. (2023).

In: Dube, K., Nhamo, G., Swart, M. (eds) COVID-19, Tourist Destinations and Prospects for Recovery, p. 277–301. Springer, Cham.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-22257-3_15


Lietuvos valstybingumo atkūrimas tautinių mažumų perspektyvose: etniškumas, įtrauktis, pasirinkimai

Šliavaitė, K., Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A. (2023).

Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas.

ISBN 9786098324037, eISBN 9786098324044


Disertacijos

Socialinis laimės patirčių konstravimas savi-pagalbos mokytojų naratyvuose Lietuvoje

(angl. Social construction of happiness in self-help teachers’ narratives in Lithuania)

Plepytė-Davidavičienė, G. (2023).

Mokslo daktaro disertacija; socialiniai mokslai, sociologija (S 005).

Lietuvos socialinių mokslų centras, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius: [Lietuvos socialinių mokslų centras]. 203 p.

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Morphological evaluation and regeneration of informal settlements: An experience-based urban design approach

Abdelbaseer, Mohamed, A., Ubarevičienė, R., van Ham, M. (2022).

Cities, 128, p. 1–17.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103798


Changes in Attitudes Toward Aging, Older People and Elder Care From the Perspective of Former Migrant Care Workers

Ayalon, L., Rapolienė, G. (2022).

Research on Ageing. SAGE Publications Inc., p. 1–8.

DOI: https://doi.org/10.1177/01640275211069605


Y kartos individų socialinės integracijos Lietuvos kariuomenėje kultūriškumas: kokie iššūkiai jos laukia

Balsys, P. (2022).

Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 13, p. 76–95.

DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8777.13.4


Social Integration of Millenial Generation in the Lithuanian Armed Forces – What Cultural Challenges are Waiting for Organization to Retain Individuals in the Military Service?

Balsys, P. (2022).

Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation, 1, p. 162–168.

DOI: https://doi.org/10.47459/cndcgs.2022.20


Lietuvos gyventojų mirtingumas ir epidemiologinis perėjimas 1849–1921 metais 

Bugienė, D. (2022).

Sociologija. Mintis ir veiksmas, 48(1), p. 71–96. 

DOI: https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2021.1.32


Communication of attitudes towards childless women in politics: A content analysis of Lithuanian news site comments

Gedvilaitė-Kordušienė, M. (2022).

Filosofija. Sociologija, 33(2), p. 303–311.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v33i2.4716


Lietuvos jaunimo ir pagyvenusių žmonių padėties darbo rinkoje kaitos transformacijos: demografinis požiūris

Gruževskis, B., Pocius, A. (2022).

Filosofija. Sociologija, 33(4), p. 372–384.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v33i4.4843


Diverging or converging trajectories? Assessing differences in the internationalisation of political science within Central and Eastern Europe

Kapidžić, D., Janušauskienė, D., Csanyi, P. (2022).

European political science, 21(4), p. 641–656. Palgrave Macmillan.

DOI: http://dx.doi.org/10.1057/s41304-022-00364-y


Nesaugus užimtumas Lietuvoje: iššūkiai Azerbaidžano piliečių integracijai į darbo rinką

Kirelienė, I., Brazienė, R. (2022).

Lietuvos socialinė raida, 11, p. 36–47.


Jaunimas pagyvenusių žmonių globos sektoriuje – misija (ne)įmanoma? 

Krutulienė, S., Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Gruževskis, B. (2022).

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 25, p. 8–21.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2022.43


Monografiniai tyrimai ir jų reikšmė Lietuvos sociologijos mokslui

Kublickienė, L., Žvinklienė (2022).

Filosofija. Sociologija, 33(2), p. 167–174.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v33i2.4718


Socio-spatial polarisation and policy response: Perspectives for regional development in the Baltic States

Lang, T., Burneika, D., Noorkõiv, R., Plüschke-Altof, B., Pociūtė – Sereikienė, G., Sechi, G. (2022).

European Urban and Regional Studies, 29(1), p. 21–44.

DOI: https://doi.org/10.1177/09697764211023553


Veganų diskriminacija Lietuvoje: atvejo studija

Lipnevič, A. (2022).

Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 13, p. 19–41.

DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8777.13.2


Lietuvos gydytojų darbo rinkos kaita: Covid-19 pandemijos ir karo Ukrainoje iššūkiai

Lipnevič, A. (2022).

Lietuvos socialinė raida, 11, p. 18–35.


Stebuklų sociologija: šventi atvaizdai 

Liutikas, D. (2022).

Menotyra, 29(1), p. 35–60.

DOI: https://doi.org/10.6001/menotyra.v1i29.4692


Профессор А. А. Сокольский – русский эмигрант из Литвы, переписавший историю флоридского «Санкт-Петербурга» 

Marcinkevičius, A. (2022).

Literatūra, 64(2), p. 8–27.

DOI: https://doi.org/10.15388/Litera.2022.64.2.1


Praeities šeimos: ar XIX amžiaus vidurio Lietuvai buvo būdinga vakarietiška namų ūkio sistema? 

Maslauskaitė, A., Leinartė, D., Dirsytė, I. (2022).

Sociologija. Mintis ir veiksmas, 49(2), p. 7–33.

DOI: https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2021.2.33


To be or not to be a platform worker? Lithuanian case in the context of EU countries 

Miežienė, R., Gruževskis, B., Blažienė, I. (2022).

Verslas: teorija ir praktika, 23(2), p. 456–466.

DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2022.17229


Measuring Social Embeddedness of Older Adults 

Mikulionienė, S., Gaižauskaitė, I., Dirvanskienė, R. (2022).

Filosofija. Sociologija, 33(2), p. 175–188.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v33i2.4719


Work after retirement: the evidence of sustainable employment from Lithuanian enterprise 

Moskvina, J. (2022).

Insights into Regional Development, 4(2), p. 52–62.

DOI:  http://dx.doi.org/10.9770/IRD.2022.4.2(4)


Priemonės pandemijos sukeltai krizei darbo rinkoje valdyti: tarptautinė patirtis

Moskvina, J. (2022).

Lietuvos socialinė raida, 11, p. 7–17.


Žmogiškųjų gebėjimų plėtra organizacijų praktikomis: atlyginimų atotrūkio ir darbo sąlygų įtaka moterų įgalinimui

Novelskaitė, A., Pušinaitė-Gelgotė, R., Pučėtaitė, R. (2022)

Lietuvos socialinė raida, 11, p. 86–97.


The possibilities and consequences of investment decisions by stepwise optimization

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Tvaronavičienė, M., Rutkauskas, A. V., Danilevičienė, I., Stasytytė, V.  (2022).

Economic research-Ekonomska istrazivanja, 35(1), p. 1061–1087.

DOI: https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1955222


Guidelines for Research Ethics and Research Integrity in Citizen Science

Ozolinčiūtė, E., Bülow, W., Bjelobaba, S., Gaižauskaitė, I., Krásničan, V., Dlabolová, D., Umbrasaitė, J. (2022).

Research Ideas and Outcomes, 8, p. 1–27.

DOI: https://doi.org/10.3897/rio.8.e97122


Kaip tapti laimingam? Terapinio naratyvo konstravimas savipagalbos mokytojų gyvenimo istorijose Lietuvoje

Plepytė-Davidavičienė, G. (2022).

Filosofija. Sociologija, 33(2), p. 158–166.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v33i2.4717


Lietuvos gyventojų užimtumo ir aktyvumo teritoriniai skirtumai, šių rodiklių ryšys su nedarbu

Pocius, A., Okunevičiūtė-Neverauskienė, L. (2022).

Socialinis ugdymas, 57(1), p. 19–47.

DOI: https://doi.org/10.15823/su.2022.57.2


Challenges of the tourism sector in Lithuania in the context of the COVID-19 pandemic: State aid instruments and the efficiency of the tourism business support

Pociūtė-Sereikienė, G., Baranauskienė, V., Liutikas, D., Kriaučiūnas, E., Burneika, D. (2022).

European Spatial Research and Policy, 29(2), p. 1–40.

DOI: https://doi.org/10.18778/1231-1952.29.2.13


Can innovativeness in museums benefit from ethical virtues? 

Pučėtaitė, R., Bagočiūnė, L., Novelskaitė, A. (2022).

International journal of arts management, 24(3), p. 44–56.


The approach to care among older people living alone in Lithuania

Rapolienė, G., Gedvilaitė-Kordušienė, M. (2022).

Corvinus journal of sociology and social policy, 13(1), p. 3–24.

DOI: https://doi.org/10.14267/CJSSP.2022.1.1


Vyresni žmonės – vartotojiško hedonizmo atsvara visuomenėje? Vartojimo nuostatų analizė 

Rapolienė, G., Mikulionienė, S. (2022).

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 24, p. 24–39.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2022.35


Jumping with a parachute–is promoting research integrity meaningful? 

Tauginienė, L., Gaižauskaitė, I. (2022).

Accountability in Research, p. 1–26.

DOI: https://doi.org/10.1080/08989621.2022.2044318


Socialinis mobilumas tarp kartų Lietuvoje: skirtingo matavimo perspektyvos

Vencius, T. (2022).

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 24, p. 40–53.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2022.36


Social Investment in the Context of the COVID-19 Pandemic: The Case of Lithuania

Vilkoitytė, V., Skučienė, D. (2022).

Sociale zinatnu vestnesis = Social Sciences Bulletin, 2(35), p. 59–77.

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2022.2(3)


Vaiko priežiūros atostogos ir lyčių (ne)lygybė darbo rinkoje: ekspertų vertinimai

Vyšniauskienė, S. (2022).

Lietuvos socialinė raida, 11, p. 48–59.


Nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas Lietuvoje: situacijos analizė ir socialinės politikos atsakas

Vyšniauskienė, S., Krauledaitė, J. (2022).

Lietuvos socialinė raida, 11, p. 60–70.


Ethnicity in management studies: to ask or not to ask, that is the question 

Warner-Søderholm, G., Blažytė, G., Minelgaitė, I., Littrell, R. F. (2022).

Management: Journal of Contemporary Management Issues, 27(2), p. 41–59.

DOI: http://dx.doi.org/10.30924/mjcmi.27.2.4


Einu į darbą kaip į šventę… Kaip jauni specialistai mato savo darbą teikiant paslaugas senyvo amžiaus žmonėms

Žalimienė, L., Krutulienė, S. (2022).

Tiltai, 89(2), p. 182–200.

DOI: http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v89i2.2504


Mokslo monografijos, studijos ir jų dalys

The evolution of social policy research in Central and Eastern Europe

Aidukaitė, J., Navickė, J. (2022).

In: K. Nelson, R. Nieuwenhuis, M. Yerkes (eds.). Social policy in changing European societies: research agendas for the 21st century. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 154–170. ISBN 9781802201710, eISBN 9781802201710.

DOI: https://doi.org/10.4337/9781802201710


Diskriminacija dėl amžiaus

Mikulionienė, S. (2022).

In: Žmogaus teisės Lietuvoje 2020–2021. Lietuva: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, p. 49–53. ISSN 2538-8592.


Etniškumo ir religijos sąveika kintančiuose istoriniuose ir socialiniuose kontekstuose: Lietuvos lenkai ir rusai

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. (2022). 

Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas. 260 p. ISBN 9786099623986, eISBN 9786099623993.


Drivers, consequences, and governance of urban shrinkage in Lithuania. The case of Šiauliai

Pociūtė-Sereikienė, G., Burneika, D. (2022).

In: Chung-Tong Wu, M. Gunko, T. Stryjakiewicz, K. Zhou (eds.). Postsocialist Shrinking Cities. London: Routledge, p. 312–331. ISBN 9780367415235, eISBN 9780367815011.


Disertacijos

Mapping Ethnicity-Property Nexus: Framing and Negotiating Ethnicityin the Process of Land Restitution in South-Eastern Lithuania

(liet. Etniškumo dimensija privačios nuosavybės atstatymo procese: svarstant etniškumo sampratas ir reikšmę žemės restitucijos eigoje pietryčių Lietuvoje)

Dambrauskas, K. (2022).

Doctoral dissertation; social sciences, sociology (S 005). Lithuanian Centre for Social Sciences, Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology. Vilnius: [Lietuvos socialinių mokslų centras]. 223 p.

Disertacijos tekstas


Advancing Trust Research: Linking Conceptual Definitions, Standard Measures and Perceptions of Social Actors

(liet. Pasitikėjimo tyrimų plėtojimas: sąsaja tarp konceptualių apibrėžimų, standartinių matavimo priemonių ir socialinių veikėjų sampratų)

Gaižauskaitė, I. (2022).

Doctoral dissertation; social sciences, sociology (S 005). Lithuanian Centre for Social Sciences, Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology. Vilnius: [Lietuvos socialinių mokslų centras]. 310 p.

Disertacijos tekstas


Kaimo bendruomeninės organizacijos Lietuvoje: dalyvavimas, lyderystė ir vietovės gyvybingumas (Atokių kaimo gyvenviečių atvejis)

(angl. Rural Community Organizations in Lithuania: Participation, Leadership and Local Vitality (the Case of Remote Rural Settlements)

Ščerbinskaitė, S. (2022).

Mokslo daktaro disertacija; socialiniai mokslai, sociologija (S 005). Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos socialinių mokslų centras, Kauno technologijos universitetas. Vilnius: [Lietuvos socialinių mokslų centras]. 167 p.


Publikuoti duomenų rinkiniai

Impact of COVID-19 on Human Security (I): Lithuanian Population Survey, December 2020

Janušauskienė, D., Mikulionienė, S., Gaižauskaitė, I., Blažienė, I. (2022).

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA). https://hdl.handle.net/21.12137/HNKAIB


Impact of COVID-19 on Human Security (II): Lithuanian Employed Population Survey, December 2020

Janušauskienė, D., Mikulionienė, S., Gaižauskaitė, I., Blažienė, I. (2022).

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA). https://hdl.handle.net/21.12137/MQY88Z


Impact of COVID-19 on Human Security (III): Lithuanian Population Survey, July 2020

Janušauskienė, D., Mikulionienė, S., Gaižauskaitė, I., Blažienė, I. (2022).

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA). https://hdl.handle.net/21.12137/5NZEZO


Impact of COVID-19 on Human Security (IV): Lithuanian Population Survey, November-December 2020

Janušauskienė, D., Mikulionienė, S., Gaižauskaitė, I., Blažienė, I. (2022).

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA). https://hdl.handle.net/21.12137/BG9LAJ

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Longer working lives – what do they mean in practice – a case of the Baltic countries

Aidukaitė, J., Blažienė, I. (2021).

International Journal of Sociology and Social Policy, 42 (5/6), p. 1–17.

DOI: https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2021-0049


Social Policy in the Face of a Global Pandemic: Policy Responses to the Covid-19 Crisis in Central and Eastern Europe

Aidukaitė, J., Saxonberg, S., Szelewa, D., Szikra, D. (2021). 

Social Policy & Administration, 55(2), 358–373.

DOI: https://doi.org/10.1111/spol.12704


The disruption of the care chain: why do Lithuanian migrant home care workers return to their home country?

Ayalon, L., Rapolienė, G. (2021).

Ageing & Society, p. 1–17.

DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X21001562


Demographic changes and migration in LAU 2 regions of Lithuania in 2001–2018 

Baranauskienė, V., Burneika, D. (2021).

Journal folia geographica [Ģeogrāfiski raksti], 19, p. 59–69.

DOI: https://doi.org/10.22364/fg.19.6


Mobility and Displacement in and around the Mediterranean: An Introduction

Blažytė, G., Antunes, C. (2021).

Ler História, 78, p. 9–15.

DOI: https://doi.org/10.4000/lerhistoria.7983


Jaunimo apsirūpinimo būstu netolygumai ir regioninė diferenciacija Lietuvoje

Brazienė, R. (2021).

Lietuvos socialinė raida, 10, p. 45–54.


The Transition from Education to the Labour Market During Covid-19 Pandemic: Attitudes and Experiences of Unemployed Youth in Lithuania

Brazienė, R., Gruževskis, B., Okunevičiūtė-Neverauskienė, L. (2021).

Tiltai, 2(87), p. 1–13.

DOI: https://doi.org/10.15181/tbb.v87i2.2314


Re-interpretation of the Nationalism-Economy Nexus: Nation-State Building via Neoliberal Reforms During Post-Socialist Transformations in the Baltic States

Dambrauskas, K. (2021).

Filosofija. Sociologija, 32(2), p. 141–149.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i2.4414


”Don’t tell me that I don’t exist”:The construction and practice of Macedonian national identity

Dambrauskas, K., Baradziej, E. (2021).

Anthropology of East Europe Review, 38(1), p. 156–170.

DOI: https://doi.org/10.14434/aeer.v37i1.32023


Assessment of the financial technologies influence on county’s competitiveness

Danilevičienė, I., Sakalauskas, M., Okunevičiūtė-Neverauskienė, L. (2021). 

International Journal of Social Science and Economic Research, 1(6), p. 202–236.

DOI: https://doi.org/10.46609/IJSSER.2021.v06i01.015


Anti-immigrant Attitudes in the European Union: What Role for Values?

Deimantas, V. J. (2021).

Filosofija. Sociologija, 32(4), p. 316–324.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i4.4615


Socialiai pažeidžiamų asmenų kelias link aukštojo mokslo: kai kurių struktūrinių veiksnių bandomoji apžvalga

Dilytė-Kotenko, A. (2021).

Socialinis ugdymas, 55(1), p. 60–70.

DOI: https://doi.org/10.15823/su.2021.55.4


Kohabituojančių asmenų ketinimas tuoktis Lietuvoje

Dirsytė, I. (2021).

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 23, p. 26–40.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.35


Aktyvios įtraukties apribojimai ir socialinių paslaugų vaidmuo: Lietuvos atvejis. 

Gruževskis B., Krutulienė S., Miežienė R. (2021). 

Filosofija. Sociologija, 32(2), p. 105–117.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i2.4410


Identities of and Policies Towards the Polish National Minority in Lithuania

Janušauskienė, D. (2021).

Ethnopolitics, 20(1), p. 136–149.

DOI: https://doi.org/10.1080/17449057.2020.1808331


Does consistency of pay levels, knowledge of principles and perception of the superior affect the assessment of remuneration justice? – Evidence from Poland and Lithuania

Juchnowicz, M., Gruževskis, B., Kinowska, H. (2021).

JEEMS Journal of East European Management Studies, 26(3), p. 521–544.

DOI: https://doi.org/10.5771/0949-6181-2021-3


Sovereignty and Political Belonging in Post-Soviet Lithuania: Ethnicity, Migration, and Historical Justice

Klumbytė, N., Šliavaitė, K. (2021).

Journal of Baltic Studies, 52(3), p. 437–454.

DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2021.1944237


Būsto renovacijos teritoriniai skirtumai Lietuvoje: metropolinių miestų atvejis

Laurinavičius, N., Burneika, D. (2021).

Geografijos metraštis, 54, p. 27-42.


Veganizmo fenomenas: nuo mitybos ir gyvenimo būdo iki socialinio judėjimo

Lipnevič, A. (2021).

Filosofija. Sociologija, 32(2), p. 177–185.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i2.4418


Katalikų bažnyčios ir koplyčios Lietuvoje: statistinė analizė

Liutikas, D. (2021).

Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, XLIV, p. 311–355.


Rusų emigracijos iš Lietuvos priežastys: tyrimų žvalga, spaudos ir interviu duomenų analizė

Marcinkevičius A., Frėjutė-Rakauskienė M. (2021). 

Informacijos mokslai, 91, p. 59–82.

DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2021.91.52


Rusų etninės ir religinės tapatybės konstravimas Sąjūdžio laikotarpiu Kaune leistoje spaudoje rusų kalba

Marcinkevičius, A. (2021).

Kauno istorijos metraštis, 19, p. 105–123.

DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8734.19.6


COVID-19 Pandemic and Fertility: What to Expect in the Future?

Maslauskaitė, A. (2021).

Filosofija. Sociologija, 32(4), p. 377–385.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i4.4621


Identifying the Main Determinants of Part-Time Employment in EU Countries

Miežienė, R., Krutulienė, S., Gruževskis, B. (2021).

Review of economic perspectives, 21(2), p. 151–171.

DOI: https://doi.org/10.2478/revecp-2021-0007


Patterns of social embeddedness in later adulthood: gender and other covariates

Mikulionienė, S., Gaižauskaitė, I., Morkevičius, V. (2021).

Gender a výzkum / Gender and research, 22(1), p. 36–58.

DOI: https://doi.org/10.13060/gav.2021.013


Skaitmeninis mokymas – Lietuva tarp kitų Europos Sąjungos šalių

Moskvina, J. (2021).

Acta Paedagogica Vilnensia, 47, p. 52–68.

DOI: https://doi.org/10.15388/ActPaed.2021.47.4


Įtraukusis užimtumas Lietuvoje: aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir socialinių įmonių plėtros pavyzdys

Moskvina, J. (2021).

Lietuvos socialinė raida, 10, p. 78–87.


Gimstamumas ir jį sąlygojantys netikrumo aspektai: 1970–1984 m. kohorta Lietuvoje

Norgėlaitė, A. (2021).

Kultūra ir visuomenė: Socialinių tyrimų žurnalas, 12, p. 33–54.

DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8777.12.2


Hybridity of social enterprise models and ecosystems

Okunevičiūtė-Neverauskienė L., Pranskevičiūtė, I. (2021).

Journal of International Studies, 14(1), p. 41–59.

DOI: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2021/14-1/3


Portfolio of macroeconomic processes as a tool of the country’s economic efficiency management

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Danilevičienė, I., Rutkauskas, A. V. (2021).

Transformations in business and economics, 20(2), p. 62–84.


Kokio darbo pageidauja jaunimas ir ką siūlo pagyvenusių žmonių globos sektorius

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Žalimienė, L., Junevičienė, J. (2021)

Filosofija.Sociologija, 32(2), p. 118–125.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i2.4411


Factors determining the development of intelligent transport systems

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Novikova, M., Kazlauskienė, E. (2021).

Business, management and economic engineering, 19(2), p. 229–243.

DOI: https://doi.org/10.3846/bmee.2021.15368


Pažeidžiamų gyventojų grupių nedarbo situacijos Baltijos šalių darbo rinkoje įvertinimas

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Pocius, A., Krutulienė, S. (2021).

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 21, p. 8–25.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.34


Lyčių lygybės politikos diskursai ir procesai savivaldoje: „gyvenimiškos būtinybės pas mus šiai dienai nėra”

Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2021).

Viešoji politika ir administravimas, 20(1), p. 58–69.

DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.20.1.27929


Lietuvos jaunimas ir pagyvenę asmenys darbo rinkoje: nedarbo pasikeitimų vertinimas lyginamosios analizės kontekste

Pocius, A. (2021).

Lietuvos socialinė raida, 10, p. 55-77.


Urban shrinkage in the periphery of a post-communist country: the story of Šiauliai

Pociūtė-Sereikienė, G. (2021).

Journal of Baltic studies, 52(1), p. 1–23.

DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2020.1831561


On the Counteraction of the Public Sector in the Conditions of COVID-19 Europe and Worldwide in the Fields of Income Protection and Social Security

Rakšnys, A. V., Guogis, A., Karnite, R., Brazienė, R. (2021).

Central European political science review, 22(86), p. 77–89.


Lonely societies: Low trust societies? Further explanations for national variations in loneliness among older Europeans

Rapolienė, G., Aartsen, M. (2021).

European Journal of Ageing, 19(3), p. 485–494.

DOI: https://doi.org/10.1007/s10433-021-00649-z


Kodėl išvykstama dirbti senų žmonių priežiūroje užsienyje?

Rapolienė, G., Ayalon, L. (2021).

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 23, p. 54-67.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.37


Vienišumo raiška ir veiksniai Lietuvoje bei Europos šalių kontekstas

Rapolienė, G., Tretjakova, V. (2021).

Filosofija. Sociologija, 32(4), p. 394–406.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i4.4623


Lithuanian Active Labour Market Policy in 2009–2020: a Social Investment Perspective

Skučienė, D. (2021).

Labor et Educatio, 9, p. 153-167.

DOI: https://doi.org/10.4467/25439561LE.21.010.15364


Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo Lietuvoje paramą teikiančių specialistų programos vertinimas

Skučienė, D., Buividavičiūtė, A. (2021).

Societal Studies/Socialinių mokslų studijos, 12(1), p. 142–154.

DOI: https://doi.org/10.13165/SMS-21-12-1-08


Covid-19 Crisis: Government’s (Dis)Trust In The People And Pitfalls of Liberal Democracies

Sniečkutė, M., Gaižauskaitė, I. (2021).

Partecipazione e conflictto, 14(1), p. 152–175.

DOI: https://doi.org/10.1285/i20356609v14i1p152


Gyventojų struktūros pokyčiai Lietuvoje 2001–2021 metais: didėjanti demografinė diferenciacija tarp miesto, priemiesčio ir kaimo savivaldybių

Stumbrys, D. (2021).

Lietuvos socialinė raida, 10, p. 7–19.


Kalba, religija ir etniškumas mokyklose rusų ir lenkų mokomosiomis kalbomis Lietuvoje: įvairovės (ne)atpažinimo praktikos

Šliavaitė, K. (2021).

Filosofija. Sociologija, 32(2), p. 133–140.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i2.4413


The effects of individual and regional factors on adolescent fertility rates: The case of Lithuania

Ubarevičienė, R., Tretjakova, V., Pociūtė-Sereikienė, G. (2021).

Regional Statistics, 11(3), p. 95–118.

DOI: https://doi.org/10.15196/RS110305


Informal family carers’ need for state-guaranteed support. What are the implications for social policy?

Žalimienė, L., Junevičienė, J. (2021).

Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 12(2), p. 47–65.

DOI: https://doi.org/10.14267/CJSSP.2021.2.3


Mokslo monografijos, studijos ir jų dalys

Introduction: Baltic and Nordic countries from a comparative perspective – family policies and pensions in the era of ageing

Aidukaite J., Hort S. E. O., Kuhnle S. (2021).

In: J. Aidukaite, S. E. O. Hort and S. Kuhnle (eds.), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA. p. 1–9. ISBN 9781839106101.

DOI: https://doi.org/10.4337/9781839106118.00007


Chapter 2: Family support systems in the Baltic and Nordic countries: an explorative overview

Aidukaite, J. (2021).

In: J. Aidukaite, S. E. O. Hort and S. Kuhnle (eds.), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA. p. 11–32. ISBN 9781839106101.

DOI: https://doi.org/10.4337/9781839106118.00009


Chapter 6: The sustainability of family support systems in the 21st century: comparing Sweden and Lithuania

Aidukaite, J., Senkuvienė, K. (2021).

In: J. Aidukaite, S. E. O. Hort and S. Kuhnle (eds.), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA. p. 95–119. ISBN 9781839106101.

DOI: https://doi.org/10.4337/9781839106118.00013


Chapter 8: Ageing and the welfare state: welfare policies and attitudes in the Baltic and Nordic countries

Aidukaite, J., Hort, S. E. O; Ainsaar, M. (2021)

In: J. Aidukaite, S. E. O. Hort and S. Kuhnle (eds.), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA. p. 138–160. ISBN 9781839106101.

DOI: https://doi.org/10.4337/9781839106118.00016


Travel motivations of pilgrims, religious tourists, and spiritual seekers

Liutikas, D. (2021).

In: D. H. Olsen and D. J. Timothy (eds.) The Routledge Handbook of Religious and Spiritual Tourism. London: Routledge.

DOI: https://doi.org/10.4324/9780429201011


Intergenerational family solidarity in Lithuania: Contexts and Patterns

Maslauskaitė, A., Gedvilaitė-Kordušienė, M. (2021).

In: E. Albert, M. Emirhafizovic, C-N. Shpigelman and U. Trummer (eds.). Families and Family Values in Society and Culture, p. 255–273. Information Age Publishing.


Revisiting loneliness: Individual and country-level changes

Morgan, D., Dahlberg, L., Waldegrave, Ch., Mikulionienė, S., Rapolienė, G., Lamura, G., Aartsen, M. (2021).

In: K. Walsch, Th. Scharf, S.Van Regenmortel and A. Wanka (eds.). Social Exclusion in Later Life. Interdisciplinary and Policy Perspectives. Springer, p. 99–117.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-51406-8_8


Rising Inequalities and a Changing Social Geography of Cities. An Introduction to the Global Segregation Book

van Ham, M., Tammaru, T., Ubarevičienė, R., Janssen, H. (2021).

In: van Ham, M., Tammaru, T., Ubarevičienė, R., Janssen, H. (eds) Urban Socio-Economic Segregation and Income Inequality. The Urban Book Series. Springer, Cham.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_1


Disertacijos

Bendruomenių atsparumo sukrėtimams socioekonominis modelis

(angl. Socio-economic model of community resilience to shocks)

Blaževičė, I. (2021).

Daktaro disertacija; socialiniai mokslai, ekonomika (S 004). Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos socialinių mokslų centras. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 157 p.

Disertacijos tekstas


‘Old age’ and ‘Active ageing’ concepts within Belarusian discourses

(liet. Sąvokos „senatvė“ ir „aktyvus senėjimas“ Baltarusijos diskursuose)

Jurkevits, A. (2021).

Doctoral dissertation; social sciences, sociology (S 005). Lithuanian Centre for Social Sciences, Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centras. 332 p.

Disertacijos tekstas


Šeimos ir darbo derinimas: valstybės ir darbdavių politika bei dirbančių tėvų patirtys

(angl. Family and work reconciliation: policy of the state and employers and experience of working parents)

Grigužauskaitė, S. (2021).

Mokslo daktaro disertacija; socialiniai mokslai, sociologija (S005). Lietuvos socialinių mokslų centras, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centras. Vilnius: [Lietuvos socialinių mokslų centras], 251 p.

Disertacijos tekstas

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

The Father’s Role in Child Care: Parental Leave Policies in Lithuania and Sweden

Aidukaitė, J., Telišauskaitė-Čekanavičė, D. (2020). 

Social Inclusion, 8(4), p. 81–91.

DOI: https://doi.org/10.17645/si.v8i4.2962


Values and identity of contemporary military officer in the context of national security

Balsys, P. (2020). 

Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation, 1, p. 182–188.

DOI: https://doi.org/10.47459/cndcgs.2020.23


Between user’s expectations and provider’s quality of work: the future of elderly care in Lithuania

Blažienė, I., Žalimienė, L. (2020).

Journal of Population Ageing, 13, p. 5–23.

DOI: https://doi.org/10.1007/s12062-017-9215-1


Policy and media discourses on refugees in Lithuania: shaping the boundaries between host society and refugees

Blažytė, G.,  Frėjutė-Rakauskienė, M., Pilinkaitė Sotirovič, V. (2020).

Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 1(29), p. 7–30.

DOI: https://doi.org/10.7220/2351-6561.29.1


Youth Transition from Education to the Labour Market in Lithuania: The Role of the Youth and Parental Education

Brazienė, R. (2020). 

The Annals of the American Academy of Social and Political Science, 688(1), p. 155–170.

DOI: https://doi.org/10.1177/0002716220908254


Paid leave policies and parents parental leave choices in Lithuania

Brazienė, R., Vyšniauskienė, V. (2020). 

Tiltai, 2(85), p. 28–45.

DOI: https://doi.org/10.15181/tbb.v85i2.2189


Neoliberalios valdysenos įtaka Lietuvos tautinių mažumų švietimo politikai socialinės politikos kontekste

Dambrauskas, K. (2020). 

Lietuvos socialinė raida, 9,  p. 28–45.


Polish Ethnic Minority in Belarus and Lithuania. Politics, Institutions, and Identities

Frėjutė-Rakauskienė, M., Sasunkevich, O., Šliavaitė, K. (2020). 

Nationalities Papers, 49(6), p. 1–18.

DOI: http://dx.doi.org/10.1017/nps.2020.80


Etninių mažumų grupių religinės organizacijos Lietuvoje: etninio ir religinio identiteto aspektai ir jų sąsajos

Frėjutė-Rakauskienė, M. (2020). 

Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 11(2), p. 31–53.

DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.2.2


Reali ar sukurta?: „pabėgėlių krizės“ vaizdavimas Lietuvos spaudos diskurse 2015–2017 metais

Frėjutė-Rakauskienė, M. (2020). 

Informacijos mokslai, 88, p. 29–45.

DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2020.88.30


Etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo tendencijos Lietuvos žiniasklaidoje 2005–2017 metais

Frėjutė-Rakauskienė, M. (2020). 

Lietuvos socialinė raida, 9,  p. 46–64.


Politinio aktyvumo rodikliai visuomenės nuomonės apklausose

Gaidys, V. (2020). 

Filosofija. Sociologija, 31(4), p. 357–364.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i4.4351


Etninės grupės visuomenės nuomonės apklausose

Gaidys, V. (2020).

Lietuvos socialinė raida, 9, p. 65–75.


Kalbos redaktorių visumos Lietuvoje paieškos

Gaižauskaitė, I. (2020). 

Lituanistica, 66(1), p. 37–45.

DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v66i1.4195


Women’s Feelings about Childlessness in Two Pro-Natalist Countries

Gedvilaitė-Kordušienė, M., Tretjakova, V., Krzyżowski, Ł. (2020).

Polish sociological review, 210(2), p. 229–244.

DOI: https://doi.org/10.26412/psr210.06


Psichologinio smurto darbo aplinkoje sampratos teisiniai aspektai Lietuvoje

Guobaitė-Kirslienė, R., Blažienė, I. (2020). 

In: I. Mačernytė-Panomariovienė (sud.) Darbo teisės iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje: Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, p. 111–134.

DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23974.65604


Individual and contextual determinants of male suicide in the post-communist region: The case of Lithuania

Jasilionis, D., Grigoriev, P., Stumbrys, D., Stankūnienė, V. (2020). 

Population, Space and Place, 26(7), p. 1–15.

DOI: https://doi.org/10.1002/psp.2372


Employee engagement and remuneration justice in Lithuania and Poland

Juchnowicz, M., Gruževskis, B., Kinowska, H. (2020). 

Business: Theory and Practice, 21(2), p. 869–879.

DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2020.12778


Parama neformaliems pagyvenusių asmenų globėjams socialinės politikos kontekste

Junevičienė, J., Žalimienė, L. (2020). 

Lietuvos socialinė raida, 9, p. 11–27.


„Protų atitekėjimas“ į Lietuvą: asmenų iš trečiųjų šalių socioekonominė integracija

Kirelienė, I. (2020). 

Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai, 23, p. 231–239.

DOI: https://doi.org/10.7220/2538-6778.2020.23


Imigracija į Lietuvą studijų tikslais: Indijos piliečių lūkesčiai darbo rinkoje

Kirelienė, I. (2020).

Lietuvos socialinė raida, 9, p. 130–141.


Immigration in Lithuania: a variety of migration objectives

Kirelienė, I. (2020). 

In: Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas, p. 69–76.


Pažeistų lygių galimybių atkūrimo socialinė praktika Lietuvoje: nukentėjusiųjų nuo diskriminacijos asmeninės patirtys

Kublickienė, L. (2020). 

Filosofija. Sociologija, 31(2), p. 165–174.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i2.4235


Migrant impact on the Development of Creative Society in Lithuania: A Critical Overview

Labanauskas, L. (2020). 

Creativity Studies, 13(2), p. 552–562.

DOI: https://doi.org/10.3846/cs.2020.13155


Rasistiniai išpuoliai, neapykantos nusikaltimai ir incidentai prieš imigrantus Lietuvoje 

Labanauskas, L. (2020). 

Filosofija. Sociologija, 4, p. 283–290.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i4.4344


Neapykantos kalbos ir neapykantos incidentų patirtys Panevėžio romų bendruomenėje

Labanauskas, L. (2020).

Lietuvos socialinė raida, 9, p. 76–90.


Management of Piligrimages in Lithuania: Recources, Stateholders and Projects

Liutikas, D. (2020). 

International Journal of Religious Tourism and Piligrimage, 8(2), p. 45–61.

DOI: https://doi.org/10.21427/j8w8-cw12


Rusų kilmės Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos ryšiai su rusų diaspora JAV: individualios patirtys

Marcinkevičius, A. (2020). 

Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2(30), p. 61–81. 

DOI: https://doi.org/10.7220/2351-6561.30.4


Skyrybų motyvai: individualūs, partnerystės, skyrybų proceso veiksniai 

Maslauskaitė A. (2020). 

Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 11(1), p. 7–29.

DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.1.1


Sociologų puota maro metu. Disertacijos gynimas pandemijos metu

Matulionis, A. V. (2020). 

Filosofija. Sociologija, 31(2), p. 186–193.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i2.4237


Moterų antreprenerystės formavimasis lyčių lygybės politikos kontekste

Mažuolienė J. (2020). 

Viešoji politika ir administravimas, 19(1), p. 139–149.

DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.19.1.25126


Migration and labour market integration of third-country nationals: The case of Lithuania

Miežienė, R., Gruževskis, B. (2020). 

Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis, 74(3), p. 36–51.


Perceived Incentives and Barriers to Social Participation: the Case of Older Adults Living Alone in Lithuania

Mikulionienė, S., Rapolienė, G. (2020). 

Intersections. East European Journal of Society and Politics, 6(2), p. 176–194.

DOI: https://doi.org/10.17356/ieejsp.v6i2.626


Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi visą gyvenimą skatinimas Lietuvoje

Moskvina, J. (2020).

Lietuvos socialinė raida, 9, p. 91–108.


Darbo rinkos politikos rezultatus išreiškiančių bendrųjų ir tikslinių grupių rodiklių kaitos įvertinimas

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Pocius, A. (2020). 

Lietuvos statistikos darbai, 59(1), p. 1–13.

DOI: https://doi.org/10.15388/LJS.2020.16784


Regionų plėtros ir gerovės teritorinių skirtumų vertinimas šalyje viduriniosios klasės raidos kontekste

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Pocius, A., Sviklas, E. K. (2020).

Socialinis ugdymas, 53(1), p. 83–108.

DOI: https://doi.org/10.15823/su.2020.53.5


Kaip matuojama laimė?

Plepytė-Davidavičienė, G. (2020).

Filosofija. Sociologija, 31(2), p. 107–116.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i2.4229


Laimė ir pilietinis aktyvumas Lietuvoje

Plepytė-Davidavičienė, G. (2020).

Sociologija. Mintis ir veiksmas, 47(2), p. 62–82.

DOI: https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2020.2.28


Miesto ir kaimo gyventojų užimtumo raidos skirtumai tikslinių grupių integracijos į darbo rinką galimybių požiūriu

Pocius, A. (2020).

Lietuvos socialinė raida, 9, p. 109–129.


The Impact of Social Structure and Physical Characteristics on Housing Estate in Postsocialist Cities: Cases of Vilnius and Budapest

Szabó, B., Burneika, D. (2020). 

Geographia Polonica, 93(2), p. 229–244.

DOI: http://dx.doi.org/10.7163/GPol.0171


Kaimo bendruomeninės organizacijos Lietuvoje: teritorinė tinklo analizė

Ščerbinskaitė, S. (2020). 

Filosofija. Sociologija, 31(4), p. 318–327.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i4.4347


Memory, identity and schooling: diverging and overlapping narratives about World War II and its outcomes at the schools with Russian as the language of instruction in Lithuania

Šliavaitė, K. (2020). 

Journal of Baltic Studies, 51(4), p. 533-551.

DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2020.1825501


Tarp socializmo kritikos ir vaikystės nostalgijos: sovietmečio atmintis aštuntojo dešimtmečio kartos gyvenimo istorijose

Šutinienė, I. (2020).

Sociologija. Mintis ir veiksmas, 46(1), p. 7–28.

DOI: https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2020.1.18


Socialinio kapitalo transformacijos/perimamumas šeimoje: daugiavaikių šeimų atvejis

Taljūnaitė, M. (2020). 

Filosofija. Sociologija, 31(4), p. 349–356.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i4.4350


Women’s pathways to childlessness in Lithuania

Tretjakova, V., Gedvilaitė-Kordušienė, M.,Rapolienė, G. (2020). 

Social Sciences Bulletin, 31(2), p. 7–21.


Fast and uncoordinated suburbanization of Vilnius in the context of depopulation in Lithuania

Ubarevičienė, R., Burneika, D. (2020). 

Environmental & Socio-economic Studies, 8(4), p. 44–56.

DOI: https://doi.org/10.2478/environ-2020-0022


The benefit non-take-up in the context of cash social assistance reform in Lithuania

Vencius, T., Gabnytė, V., Navickė, J. (2020).

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 21, p. 96–121.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.25


Lietuvos tautinių mažumų rinkiminio aktyvumo teritorinė raiška 

Vidzbelis, D. (2020). 

Geografijos metraštis, 53, p. 45–62.

DOI: https://doi.org/10.5200/GM.2020.4


From a Soviet Paternalistic to the Market Model in Personal Social Services in Lithuania 

Žalimienė, L. (2020). 

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 21, p. 86–95. 

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.24


What type of familialism is relevant for Lithuania? The case of elderly care

Žalimienė, L., Blažienė, I., Junevičienė, J. (2020). 

Journal of Baltic Studies, 51(2), 159–178.

DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2020.1746368


The Legacy of the Monographic Method in Lithuania

Žvinklienė, A., Kublickienė, L. (2020). 

Eastern European Countryside, 26(1), p. 61–78.

DOI: https://doi.org/10.12775/eec.2020.003


Mokslo monografijos, studijos ir jų dalys

Pilgrims: Values And Identities

Liutikas, D. (ed.). (2020).

London: CABI. 288 p. ISBN : 978-1-78924-565-3.


Paauglės mamos Lietuvoje: veiksniai, patirtys, sprendimo kryptys

Tretjakova, V., Ubarevičienė, R., Šumskaitė, L., Pociūtė – Sereikienė, G., Žaliauskaitė, M. (2020).

Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 136 p. ISBN 9789955862611.


Три судьбы трех социологов

Погосян, Г., Матулионис, А., Докторов, Б. (2020).

Ереван: Европринт. 296 с.


Disertacijos

Neformalios ir formalios pagyvenusių žmonių globos jų namuose sąsajos: socialinės politikos priemonės ir globėjų požiūriai

(angl. Links between informal and formal home care for the elderly: social policies and caregivers’ views)

Junevičienė, J. (2020).

Mokslo daktaro disertacija; socialiniai mokslai, sociologija (S 005). Kauno technologijos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius : [Lietuvos socialinių tyrimų centras]. 218 p.

Disertacijos tekstas


Vartotojiškumo raiškos tendencijos Lietuvoje: didžiųjų miestų gyventojų požiūris į būstą kaip vartojimo objektą

(angl. Consumerism expression trends in Lithuania: the largest cities residents’ attitudes towards housing as an object of consumption)

Segalovičius, A. (2020).

Mokslo daktaro disertacija; socialiniai mokslai, sociologija (S 005). Kauno technologijos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius : [Lietuvos socialinių tyrimų centras]. 198 p.

Disertacijos tekstas

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

The welfare systems of the Baltic states following the recent financial crisis of 2008-2010: expansion or retrenchment? 

Aidukaitė, J. (2019). 

Journal of Baltic Studies, 50(1), p. 39–58.

DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2019.1570957


Editorial introduction: Baltic states after the crisis? The transformation of the welfare system and social problems

Aidukaitė, J., Hort, S. (2019). 

Journal of Baltic Studies, 50(1), p. 1–6.

DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2019.1571754


The Lithuanian welfare system over the last 20 years of democratic transition: achievements, challenges and future prospects

Aidukaitė, J., Moskvina, J., Skučienė, D. (2019). 

In: S. Blum, J. Kuhlmann, K. Schubert (eds.) Routledge handbook of European welfare systems. London: Routledge, p. 310–326.

DOI: https://doi.org/10.4324/9780429290510


The family support system in Lithuania: experts’ views and citizens’ evaluation

Aidukaitė, J., Senkuvienė, K. (2019). 

Problemy Polityki Społecznej, 47(4), p. 29–46.

DOI: https://doi.org/10.31971/16401808.47.4.2019.2


A systematic review of existing ageism scales

Ayalon, L., Dolberg, P., Mikulionienė, S., Perek-Białas, J., Rapolienė, G., Stypinska, J., Willińska, M., Fuente-Núñez, V. (2019). 

Ageing Research Reviews, 54, p. 1568–1637.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.arr.2019.100919


Ambivalentiška karininko profesinė tapatybė

Balsys, P. (2019). 

Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 10(2), p. 71–85.

DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.2.4


Kaimiškų teritorijų identifikavimo problema: Lietuvos seniūnijų atvejis 

Baranauskienė, V. (2019). 

Geografijos metraštis, 52, p. 55–72.

DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GM.2019.4


Integration of beneficiaries of international protection in the Lithuanian labour market: policies and practices

Blažytė, G., Žibas, K. (2019). 

Transfer:  European Review of Labour and Research, 25(1), p. 113–119. 

DOI: https://doi.org/10.1177/1024258918819981


Lietuvos jaunimo apsirūpinimas būstu: patirtys ir požiūriai

Brazienė, R. (2019). 

Filosofija. Sociologija,  30(2), p. 108–115.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v30i2.4017


Apmokamų vaiko priežiūros atostogų politikos vertinimas Lietuvoje 

Brazienė, R., Vyšniauskienė, S. (2019). 

Viešoji politika ir administravimas, 18(3), p. 9–19.

DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.18.3.24706


Regional inequalities of economic wellbeing, spatial mobility, and residential differentiation in Lithuania

Burneika, D., Pocius, A. (2019). 

Studia Regionalne i Lokalne, 3(77), p. 5–26.

DOI: https://doi.org/10.7366/1509499537701  


Soviet Housing Estates in Vilnius, Lithuania: Socio-ethnic Structure and Future(-Less?) Perspectives

Burneika, D., Ubarevičienė, R., Baranauskaitė, A. (2019). 

In: D. Hess, T. Tammaru (eds.) Housing Estates in the Baltic Countries. The Legacy of Central Planning in Estonia, Latvia and Lithuania, p. 247–270. The Urban Book Series. Springer, Cham.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-23392-1_12


Reducing prejudice through biased group contact?

Dambrauskas, K. (2019).

Socialinė Teorija, Empirija, Politika ir Praktika, 18, p. 112–121.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.7


Pasitikėjimo institucijomis dinamika Lietuvoje 1998–2018 m.: ilgalaikiai ir ad hoc įtakos veiksniai

Gaidys, V. (2019). 

Filosofija. Sociologija, 30(4), p. 287–294.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v30i4.4154


Socialinio ir politinio (ne)pasitikėjimo kaita Baltijos šalyse 1990–2018 m. 

Gaižauskaitė, I. (2019). 

Lietuvos socialinė raida, 8, p. 145–166.


Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija

Gedvilaitė-Kordušienė, M., Tretjakova, V., Ubarevičienė, R. (2019). 

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 18, p. 96–111.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.6


Darbas ar šeima? Ikimokyklinio amžiaus vaikų auginimo iššūkiai

Grigužauskaitė, S. (2019).

Lietuvos socialinė raida, 8, p. 87–103.


Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse

Grigužauskaitė, S., Skučienė, D. (2019). 

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 18, p. 8–22.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.1


Diskriminacijos suvokimas ir požiūris į lygių galimybių principo užtikrinimą Lietuvoje

Janušauskienė, D. (2019). 

Filosofija. Sociologija, 30(2), p. 100–107.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v30i2.4016


The Perception of Security Threats in Lithuania: A Human Security Perspective

Janušauskienė, D. (2019). 

Qualitative Sociology Review, 15(2), p. 186–198.

DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8077.15.2.12


Functional Transformations and Socio-demographic Differentiation of Lithuanian Rural Spaces

Kriaučiūnas, E., Burneika, D. (2019). 

In: J. Bański (eds.) Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside, p. 217–237. Springer, Cham.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21237-7_10


Negyvenamos teritorijos Lietuvos gyvenviečių sistemoje

Kriaučiūnas, E., Ščerbinskaitė, S. (2019). 

Lietuvos socialinė raida, 8, p. 31–46.


Aktyvios įtraukties koncepcija ir trajektorijos: Lietuvos atvejis

Krutulienė, S., Miežienė, R., Gruževskis, B. (2019). 

Filosofija. Sociologija,  30(4), p. 305–316.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v30i4.4156


Highly Skilled Migration from Lithuania: A Critical Overview of the Period 1990-2018.

Labanauskas, L. (2019). 

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 39(2), p. 229–248.

DOI: https://doi.org/10.26650/SJ.2019.39.2.0106


Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai: sociologinė analizė

Liutikas, D. (2019). 

Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1(44), p. 156–178.

DOI: https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2019.1.12


Vienuolynų tinklas Lietuvoje: istorinė raida

Liutikas D. (2019). 

Soter: religijos mokslo žurnalas, 70(98), p. 45–66.

DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8785.70(98).3


Vasario 16-osios Lietuvos valstybingumo tradicija ir Kauno rusų bendruomenė: Jono Tatarincevo šeimos istorija

Marcinkevičius, A. (2019).

Kauno istorijos metraštis, 17, p. 97–116.

DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8734.17.6


Material Deprivation and Personal Wellbeing of Single Mothers in Lithuania

Maslauskaitė, A., Platūkytė, E. (2019). 

In:  V. Česnuitytė, and G. Meil (eds.) Families in Economically Hard Times, p. 73–98. Emerald Publishing Limited, Bingley.

DOI: https://doi.org/10.1108/978-1-83909-071-420191007


A Comparison of Lithuanian and Swedish Old Age Pension Systems

Medaiskis, T., Eirošius, Š. (2019).

Ekonomika, 98(1), p. 38–59.

DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2019.1.3


The impact of social transfers on poverty reduction in EU countries

Miežienė, R., Krutulienė, S. (2019). 

Baltic Journal of European Studies, 9(1), p. 157–175.

DOI: https://doi.org/10.1515/bjes-2019-0009


Потребность в общении и poль эйджизма в eе реализации: качественное исследование пожилых людей

Mikulionienė, S., Jurkevits, A., Rapolienė, G. (2019). 

Успехи геронтологии, 32(1-2), p. 273–281.


Perceptions of Domestic Violence Against Older Women: When Sexism Is Compounded by Ageism

Mikulionienė, S., Tamutienė, I. (2019).

In: Bows, H. (eds) Violence Against Older Women, Volume I, p. 15–39. Palgrave Studies in Victims and Victimology. Palgrave Macmillan, Cham.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16601-4_2


Structural Change Promoting Gender Equality in the Lithuanian Science System: Requirements, Possibilities and Challenges

Novelskaitė, A. (2019). 

Addleton Academic Publishers, p. 409–417. ISBN 9781942585428.


Epilepsija sergančių asmenų į (si) galinimo ir užimtumo pajėgumų sąsajų vertinimas

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Krutulienė, S. (2019). 

Filosofija. Sociologija, 30(2), p. 139–148.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v30i2.4020


Demografinių grupių migracijos skirtumai ir tendencijų pasikeitimai Lietuvoje 

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Pocius, A. (2019). 

Filosofija. Sociologija, 30(4), p. 295–304.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v30i4.4155


Darbo rinkos raidos skirtumai ir netolygumai Lietuvos regionuose

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Pocius, A. (2019). 

Socialinis ugdymas, 51(1), p. 83–99.

DOI: https://doi.org/10.15823/su.2019.51.7


Šalies gyventojų gerovės teritorinių skirtumų vertinimas

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Pocius, A., Sviklas, E. (2019). 

Lietuvos socialinė raida, 8, p. 113–130.


Socio-economic enterprise models in Lithuania

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Pranskevičiūtė, I. (2019).

Business Management, Economics and Social Sciences: scientific articles. Coventry: Agenda Publishing House, p. 76–81.


Demografinių pokyčių įtaka darbo rinkai Lietuvos apskrityse

Pocius, A., Miežienė, R., Okunevičiūtė-Neverauskienė, L. (2019). 

Lietuvos socialinė raida, 8. p. 66–86.


Peripheral regions in Lithuania: the results of uneven development

Pociūtė–Sereikienė, G. (2019). 

Regional Studies, Regional Science, 6(1), p. 70–77.

DOI: https://doi.org/10.1080/21681376.2019.1571437


Šiaulių miesto mažėjimas: depopuliaciją lėmusios priežastys, išryškėjusios pasekmės, miesto valdžios atsakas

Pociūtė-Sereikienė, G. (2019). 

Lietuvos socialinė raida, 8, p. 47–65.


Spatial exclusion in Lithuania: peripheries as „losers“, metropolitan areas as „winners“

Pociūtė-Sereikienė, G., Baranauskienė, V., Daugirdas, V. (2019). 

Przegląd Geograficzny, 91(2), p. 5–19.

DOI: http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.1


The system approach to resource scarcity: bridging ecology, economy and society

Pranskevičiūtė, I., Okunevičiūtė-Neverauskienė, L. (2019). 

International Journal of Social Science and Economic Research, 4(9), p. 5896–5912.


Socialinio verslo poveikių vertinimo patirtys Lietuvoje socialinių verslinink(i)ų požiūriu

Pušinaitė-Gelgotė, R., Pučėtaitė, R., Novelskaitė, A. (2019). 

Informacijos mokslai, 86, p. 116–132.

DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2019.86.29


Depiction of Childlessness in Lithuanian Mass Media from 2011–2016: A Catalyst of Modernization

Rapolienė, G., Šumskaitė, L. (2019). 

Romanian Journal of Communication and Public Relations, 3(48), p. 19–36.

DOI: https://doi.org/10.21018/rjcpr.2019.3.280


Mokesčių moralė ir viešojo sektoriaus pajamos Baltijos šalyse

Rutkauskas, R. (2019). 

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 19, p. 26–43.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.9


Pajamų nelygybė Lietuvos apskrityse

Skučienė, D. (2019). 

Lietuvos socialinė raida, 8, p. 101–112.


Employers’ policies and attitudes towards the performance of older employees in Lithuania

Skučienė, D., Moskvina, J. (2019).

Business: Theory and Practice, 20, p. 476–484.

DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2019.44


Savižudybių lygio diferenciacija Lietuvoje vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės didėjimo kontekste

Stumbrys, D., Andreikėnaitė, V., Germanavičius, A. (2019). 

Lietuvos socialinė raida, 8, p. 131–144.


Kalba, tautinis tapatumas ir lygios galimybės švietime: mokyklų lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių požiūriai

Šliavaitė, K. (2019).

Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 10(2), p. 31–58.

DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.2.2


Motinystės diskurso paraštėse: Bevaikystė 1991-1996 m. Lietuvos moterims skirtuose žurnaluose

Šumskaitė, L.,  Rapolienė, G. (2019). 

Informacijos mokslai, 86, p. 133–156.

DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2019.86.30


Bevaikystės pozicionavimas: reproduktyvaus amžiaus ir vyresnių moterų refleksijos

Šumskaitė, L., Rapolienė, G., Gedvilaitė-Kordušienė, M. (2019). 

Filosofija. Sociologija, 30(4), p. 338–346.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v30i4.4159


Aukštesnės vidurinės klasės skyrimo kriterijai

Taljūnaitė, M. (2019). 

Filosofija. Sociologija, 30(4), p. 263–271.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v30i4.4151


Enhancing the Taxonomies Relating to Academic Integrity and Misconduct

Tauginienė, L., Gaižauskaitė, I., Razi, S., Glendinning, I., Sivasubramaniam, S., Marino, F., Cosentino, M., Anohina-Naumeca, A., Kravjar, J. (2019). 

Journal of Academic Ethics, 17, p. 345–361.

DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-019-09342-4


Rezidencinė diferenciacija Baltijos šalyse XXI a. pradžioje

Ubarevičienė, R., Burneika, D. (2019). 

Lietuvos socialinė raida, 8, p. 13–30.


Mokslo monografijos, studijos ir jų dalys

Netolygaus regioninio vystymosi problema Lietuvoje: socio-ekonominiai gerovės aspektai

Daugirdas, V., Baranauskienė, V., Burneika, D., Kriaučiūnas, E., Mačiulytė, J., Pocius, A., Pociūtė-Sereikienė, G., Ribokas, G. (2019).

Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 141 p. ISBN 9789955531661.


Lietuvos darbo rinkos pokyčiai ekonomikos krizės sąlygomis ir darbo rinkos politikos priemonių vertinimas

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Moskvina, J., Pocius, A. (2019).

Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 520 p. ISBN 9789955531425.


Social economy and social enterprises in legislation and practice

Okunevičiūtė-Neverauskienė, L. (2019).

Brussels: European Commission B-1049 Brussels. Publications Office. 227 p.


Lūkesčiai dėl globos senatvėje: socialinės paslaugos ir jų organizacinės formos

Žalimienė, L., Junevičienė, J., Blažienė, I., Miežienė, R. (2020).

Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 90 p. eISBN 9789955531654.


Disertacijos

Darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo sąveika

(angl. Interaction between remuneration, employment and productivity)

Danilevičienė, I. (2019).

Daktaro disertacija; socialiniai mokslai, ekonomika (S 004). Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius: Technika, 2019. 141 p.


Migrantų indėlis kilmės šalims: Lietuvos migrantų jungtinėje Karalystėje atvejis

(angl. The contribution of migrants to countries of origin: the case of Lithuanian migrants in the United Kingdom)

Gečienė-Janulionė, I. (2019).

Mokslo daktaro disertacija; socialiniai mokslai, sociologija (S 005). Kauno technologijos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius : [Lietuvos socialinių tyrimų centras]. 178 p.

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose:

Blažytė, G. (2018). Contextual factors of family reunification and social adaptation. Contemporary Research on Organization Management and Administration, 6(1), p. 53–64.

Blažytė, G., Žibas, K. (2018). Refugee integration. policies and practices: legislative developments and NGO initiatives as the response to relocation and resettlement in Lithuania.  Newcomer Integration in Europe: best practices and innovations since 2015, p. 107–127. Foundation for European Progressive Studies (FEPS) and Freedom and Solidarity Foundation (BSF). ISBN 978-2-930769-08-0.

Danilevičienė, I. (2018). The growth of competitiveness as a result of the changes of wage and employment. In: 10th international scientific conference “Business and management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, p. 436–443. DOI: https://doi.org/10.3846/bm.2018.48

Danilevičienė, I. (2018). Ekonominės plėtros vertinimas Lietuvos pavyzdžiu. Socialinis ugdymas, 50(3), p. 56–66. DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2018.19

Daugėlienė, D., Mikulionienė, S. (2018). Savarankiškas lėtinės ligos valdymas: vyresnio amžiaus pacientų įtraukimo praktikos ir iššūkiai. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 9(2), p. 89–110. DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.4

Daugirdas, V., Pociūtė–Sereikienė, G. (2018). Depopulation tendencies and territorial development in Lithuania. Regional Statistics, 8(2), p. 1–23. DOI: http://dx.doi.org/10.15196/RS080203

Daugirdas, V., Dvilevičius, E. (2018). Lietuvos sakralinė geografija. I dalis: sampratos ir tyrimų krypties formavimosi prielaidos. Geografijos metraštis, 51, p. 61–78.

Dromantiene, L., Staras, K., Uselyte, M. (2018). The role of cultural involvement of patients for their social welfare. SHS web of conferences, 40, p. 1–10. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20184003007

Frėjutė-Rakauskienė, M. (2018). Socialinio teisingumo aspektai rusų etninės grupės pilietinėje veikloje Lietuvoje. Filosofija. Sociologija, 29(4), p. 239–245. DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v29i4.3850

Gaidys, V. (2018). Pajamų namų ūkio nariui įtaka pasitikėjimui institucijomis ir politinėms preferencijoms. Lietuvos socialinė raida, 7, p. 65–78.

Gečienė-Janulionė, I. (2018). Migracija ir gerovės valstybė: gerovės valstybės ir migracijos režimų sąsajos su migracijos srautais. Filosofija. Sociologija, 29(4), p. 298–305. DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v29i4.3856

Gečienė-Janulionė, I. (2018). The Consequences of Perceived (In)security and Possible Coping Strategies of Lithuanian People in the Context of External Military Threats. Journal on Baltic Security, 4(1), p. 5–14. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/jobs-2018-0003

Gedvilaitė-Kordušienė, M. (2018). Loneliness in Lithuanian transnational families: „I am happy if my children are happy?“. In: O. Sagan, E. Miller (ed.) Narratives of Loneliness: Multidisciplinary Perspectives from the 21st Century. London: Routledge, p. 66–76. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315645582

Gruževskis, B. (2018). Transformacje ustrojowe a regulacja stosunków pracy w krajach Międzymorza. Society and Politics, 2(55), p. 21–33.

Gruževskis, B., Sudnickas, T., Urbanovič, J. (2018). Impact of Remuneration for Work on Social Changes in Lithuania. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 49(3), p. 129–146. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7395

Janušauskienė, D. (2018). „Šito chaoso mums nereikia“: Lietuvos gyventojų požiūris į pabėgėlius. Filosofija. Sociologija, 29(4), p. 306–313. DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v29i4.3857

Junevičienė, J. (2018). Neformalios pagyvenusių asmenų globos namuose priežastys: žvilgsnis į globėjų patirtį. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 17, p. 7–20. DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.17.11928

Kriaučiūnas, E. (2018). Lietuvos kaimiškų teritorijų apgyvenimas: erdvinės transformacijos ir gyventojų gerovė. Geografijos metraštis, 51, p. 3–24.

Kublickienė, L., Žvinklienė, A. (2018). Institutionalization of Gender Equality Politics and Current Gender Gaps in the Baltic States. Sociālo Zinātņu Vēstnesis / Social Sciences Bulletin, 26 (1), p. 15–32.

Marcinkevičius, A. (2018). Holokaustas kaip istorinio teisingumo diskurso konstravimo aspektas Lietuvos spaudoje lietuvių ir rusų kalba. Filosofija. Sociologija, 29(4), p. 246–252. DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v29i4.3851

Matulionis, A. V. (2018). Vilniaus krašto moksleivių požiūrį į Tėvynę formuojantys demografiniai ir socialiniai veiksniai. Lietuvos socialinė raida, 7, p. 104–116.

Miežienė, R., Gruževskis, B. (2018). Determinants of part-time employment: Lithuanian Experiences in the context of other EU countries. Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis, 72(2), p. 44–55.

Novelskaitė, A., Pučėtaitė, R. (2018). Visuomenės pasitikėjimas valstybės tarnybos įstaigomis ir tarnautojais Lietuvoje: reprezentatyvios šalies gyventojų apklausos rezultatai. Viešoji politika ir administravimas, 17(1), p. 126–140. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.17.1.20613

Okuneviciute Neverauskiene, L. Pranskeviciute, I. (2018). Overcoming paradox for social enterprise definition: Case of Lithuania. Ekonomicko-manazerske spektrum, 12(1), 104–118. DOI: dx.doi.org/10.26552/ems.2018.1.104-118  

Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Pranskevičiūtė, I. (2018). Contribution of the economic and social sector to economic development: the case of the UK, Sweden and Lithuania. Economic Annals-XXI, 174(11–12), p. 10–15. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V174-02

Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Pavlovska, I., Pavlovskis, M. (2018). The implementation of corporate social responsibility initative in Lithuanian construction sector: situation analysis. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2(5(17), p. 34–43. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/01062018/5671

Pilinkaitė Sotirovič, V. (2018). Lyčių lygybė švietime: vaikinų galimybės rinktis netradicines profesijas. Informacijos mokslai, 81, p. 78–91. DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2018.0.11941

Pocius A., Miežienė, R. (2018). Ilgalaikio nedarbo tendencijų ir regioninių skirtumų įvertinimas Lietuvoje. Lietuvos statistikos darbai, 57 (1), p. 28–40. DOI: https://doi.org/10.15388/LJS.2018.3

Pociūtė–Sereikienė, G., Kriaučiūnas, E. (2018). The development of rural peripheral areas in Lithuania: the challenges of socio-spatial transition. European Countryside, 10(3), p. 498– 515. DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2018-0028

Pučėtaitė, R., Novelskaitė, A. (2018). Politikių ir politikų požiūris į visuomenės pasitikėjimą Lietuvos valstybės tarnyba sąlygojančius veiksnius. Lietuvos socialinė raida, 7, p. 79–92.

Rapolienė G., Mikulionienė S., Gedvilaitė-Kordušienė M., Jurkevits A. (2018). Socialiai įtraukti ar atskirti? Vyresnio amžiaus žmonių, gyvenančių vienų, patirtys. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika,  16, p. 70–82. DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.16.11441

Rutkauskas, V. (2018). Factors Affecting Willingness to Fight for One’s Own Country: The Case of Baltic States. Special Operations Journal, 4(1), p. 48–62. DOI: https://doi.org/10.1080/23296151.2018.1456286

Rutkauskas, V., Gudauskaitė, L. (2018). Explaining The Changes Of Agriculture Land Prices In Lithuania. Ekonomika, 97 (1), p. 63–75. DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2018.1.11779

Senkuvienė K. (2018). Šeimos politikos problemos Lietuvoje: prieš tai buvusių tyrimų analizė. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 17, p. 92–107. DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.17.11933

Skučienė, D., Gabnytė, V. (2018). Skurdas kaimo vietovėse Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida, 7, p. 48–64.

Stumbrys, D. (2018). Vyrų mirtingumo mažėjimas Lietuvoje: nuosekli raida ar trumpalaikiai pokyčiai? Filosofija. Sociologija, 2(29), p. 119– 25. DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v29i2.3707

Šėporaitytė-Vismantė, D. (2018). Individualių asmenų ir lygių galimybių srityje veikiančių institucijų vaidmuo ir veiklos poveikis atkuriant pažeistas asmenų su negalia teises. Lietuvos socialinė raida, 7, p. 9–31.

Šliavaitė, K. (2018). Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo interpretacijos ir patirtys. Kultūra ir visuomenė, socialinių tyrimų žurnalas, 9(2), p. 37–60. DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8777.9.2.2

Šutinienė, I. (2018). The construction of continuous self in the life stories of former Soviet officials in Lithuania. In: E. Kõresaar (ed.) Socialism Remembered: Memory and Life Story since 1989. p. 1–20. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203712108

Taljūnaitė, M., Sviklas, E. K. (2018). Middle class in the Baltic States since 1991. Sociālo Zinātņu Vēstnesis / Social Sciences Bulletin, 2(27), p. 7–35.

Tretjakova, V., Pociūtė–Sereikienė, G., Ubarevičienė, R. (2018). Paauglių kūdikių gimstamumo kaitos tendencijos: Europos Sąjungos kontekstas ir regioninė diferenciacija Lietuvoje. Lietuvos statistikos darbai, 57(1), p. 41–55. DOI: https://doi.org/10.15388/LJS.2018.4

Ubarevičienė, R. (2018). City systems in the Baltic states: the Soviet legacy and current paths of change. Europa Regional, 25(2), p. 15–29.

Ūselytė-Kravčionok, M. (2018). Europeanizacijos sampratos kaita. Lietuvos socialinė raida, 7, p. 93–103.

Ūselytė-Kravčionok, M. (2018). Europos Sąjungos finansuotų 2004–2006 ir 2007–2013 m. socialinės politikos projektų pasiskirstymas tarp Lietuvos savivaldybių. Filosofija. Sociologija, 4(29), p. 253–261. https://doi.org/10.6001/fil-soc.v29i4.3852

Žalimienė, L., Junevičienė, J. (2018). Formalios ir neformalios globos pagyvenusiems bei suaugusiems neįgaliems asmenims integravimas paslaugų kokybės standartizavimo kontekste. Lietuvos socialinė raida, 7, p. 32–47.

Žvinklienė, A., Kublickienė, L. (2018). Konflikto dėl diskriminacijos sprendimo konceptualizavimas: potencialaus ir aktualaus veiksmo dichotomija Lietuvos atveju. Filosofija. Sociologija, 4(29), p. 221–229. https://doi.org/10.6001/fil-soc.v29i4.3848

Mokslo monografijos, studijos ir jų dalys:

Aidukaite, J. (2018). Nadawanie znaczenia opuszczonym budynkom: skloting kontrkulturowy w posowieckim Wilnie. In: D. Polanska, G. Piotrowski & M. Martinez (ed.) Skłoting w Europie Środkowej i Rosji, p. 97–124. Gdansk: European Solidarity Center. ISBN: 978-83-62853-85-4, e-ISBN: 978-83-62853-86-1.

Aidukaitė, J. (2018). „Baltic Welfare State“ or „Welfare States“?: A Comparative Analysis of Social Security Systems in Estonia, Latvia and Lithuania’. In:  M. Sengoku (ed.) The Great Dispersion. The Many Fates of Post-Communist Society, p. 3–21. Slavic-Eurasian Research Centre, Hokkaido University. ISBN: 9784938637927

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. (2018). Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 320 p. ISBN 978-609-8193-19-0

Gaižauskaitė, I., Mikulionienė, S. (2018). Working Grandparents in Lithuania: Intersection between Employment and Allocaring. In: O. A. Kotowska-Wójcik, M. Luty-Michalak (eds.) Women – Between the Public and Private Spheres of Life. Warsaw: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, p. 149–165. ISBN: 978-83-66223-06-6

Liutikas, D. (2018). Religious pilgrimage routes in the Baltic countries: history and perspectives. In: D. H. Olsen, and A. Trono (ed.) Religious pilgrimage routes and trails: sustainable development and management. Wallingford, Oxfordshire, UK: CABI, p. 102–113. DOI: 10.1079/9781786390271.0102  

Liutikas, D. (2018). Catholic Pilgrimage in Europe: Contemporary Traditions and Challenges. In: Religion and Theology: Breakthroughs in Research and Practice, edited by Information Resources Management Association, p. 201–215. Hershey, PA: IGI Global. DOI: http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-2457-2.ch014

Liutikas, D. (2018). Religious tourism in Azerbaijan: current challenges. In: CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series, p. 38-48. CABI International. DOI: 10.1079/9781786392343.0038

Mikulionienė, S., Rapolienė, G., Valavičienė, N. (2018). Vyresnio amžiaus žmonės, gyvenimas po vieną ir socialinė atskirtis. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 228 p. ISBN 9789955531623.

Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Dabasi-Halász, Z.; Fraňková, E., G.Fekete, E., László, H., Johanisová, N., Csaba, K., Kiss, J.,Kuttor, D., Lipták, K., Mihály, M., Rymsza, M., Siposné N. E., Švihlíková, I., Szendi, D., Hunčová, M., Nagy, Z., Francova, P. (2018).Social and solidarity economy in post-socialist peripheries. Hungary: University of Miskolc. 520 p. ISBN 9789633581612.

Taljūnaitė, M., Sviklas, E. K., (2018). Vidurinė klasė Lietuvoje: mokslo studija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 120 p. ISBN 9789955531616

Žvinklienė, A., Kublickienė, L., Janušauskienė, D., Šėporaitytė-Vismantė, D. (2018). Patikėję demokratija: gyventojų nuostatos ir socialinė patirtis lygių galimybių užtikrinimo srityje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. ISBN 9789955531630.

Disertacijos:

Bartochevis, V. (2018). Imigrantų integracijos iššūkiai: profesinio potencialo naudojimas Lietuvoje ir Portugalijoje = Immigrants` Integration Challenges: the Use of Professional Potencial in Lithuania and Portugal. Daktaro disertacija; socialiniai mokslai, sociologija (05 S). Kauno technologijos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius : [Lietuvos socialinių tyrimų centras]. 119 p.

Rutkauskas, V. (2018). Mokesčių moralė ir jos įtaka viešojo sektoriaus pajamoms = Tax morale and its impact on public sector revenue. Daktaro disertacija; socialiniai mokslai, ekonomika (04S). Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius: Technika, 2018. 153 p.

Ubarevičienė, R. (2018). Baltijos šalių gyvenviečių sistemų teritorinės organizacijos kaitos sociodemografinė analizė = Sociodemographic analysis of the changing territorial organization of the settlement systems in the Baltic countries. Mokslo daktaro disertacija; socialiniai mokslai, sociologija (05 S). Kauno technologijos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius: [Lietuvos socialinių tyrimų centras]. 211 p.

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose:

Aidukaitė, J. (2017). Explaining community mobilization in the city of Vilnius: a search for social capital. Journal of Baltic Studies,  2(49), P. 1–22. DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2017.1420670

Baranauskienė, V., Daugirdas, V. (2017). Lietuvos probleminių regionų bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaita 2001–2016 m. – didėjančios teritorinės atskirties atspindys. Geografijos metraštis, 50, p. 57–74.

Blažienė, I. (2017). Kolektyvinės derybos: teoriniai ir praktiniai aspektai. Lietuvos socialinė raida, 6, p. 117–131.

Brazienė, R. (2017). Age and Workplace Discrimination in Lithuania. In: Ł. Tomczyk & A. Klimczuk (Eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, p. 53–68. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. DOI: 10.24917/9788380840911.3

Brazienė, R. (2017). Jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką. Lietuvos socialinė raida, 6, p. 88–103.

Burneika, D., Baranauskaitė, A., Ubarevičienė, R. (2017). Social segregation and spatial differentiation of electoral alignment in Vilnius Metropolitan Area. Geographica Polonica, 90(2), p. 87–110. DOI: https://doi.org/10.7163/GPol.0089

Dambrauskas, K. (2017). Minority Response to Ethnic Democracy: Poles in Lithuania after EU Accession. Intersections. Intersections: East European Journal of Society and Politics, 3(4), p. 66–86. DOI: https://doi.org/10.17356/ieejsp.v3i4.311

Danilevičienė, I., Gruževskis, B. (2017). The influence of wage on the economic development in Lithuania. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University: conference proceedings, p. 289–297. DOI: http://dx.doi.org/10.3846/cbme.2017.026

Gruževskis, B., Brazienė, R. (2017). Nesaugus užimtumas ir jo tendencijos. Lietuvos socialinė raida, 6, p. 170–193.

Janušauskienė, D., Vileikienė, E., Nevinskaitė, L., Gečienė, I. (2017). Subjektyvus grėsmių suvokimas: ar Lietuvos gyventojai jaučiasi saugūs? Filosofija. Sociologija, 28(2), p. 99–108.

Klumbytė, N. (2017). Bipolinio istorinio teisingumo struktūros ir politinė atskirtis. Lietuvos rusakalbių prisiminimai apie Antrąjį pasaulinį karą Lietuvos ir Rusijos istorijos politikos kontekste. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2(41 ), p. 137–168. DOI: https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2017.2.1172

Kocai, E. (2017). Gatvės benamių gyvensena: Vilniaus miesto „bastūnų“ kasdienio gyvenimo ypatumai. Socialinis ugdymas, 47(3), p. 166–187. DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.29

Krutulienė, S. (2017). Epilepsija sergančių asmenų ekonominės padėties ir gyvenimo sąlygų įvertinimas. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 15, p. 27–43. DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2017.15.10807

Kublickienė, L. (2017). Lygios moterų ir vyrų galimybės pasaulyje, Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Informacijos mokslai, 80, p. 10–30. DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2017.80.11669

Liutikas, D. (2017). Kapinės kaip lankytini kraštovaizdžio objektai. Soter: religijos mokslo žurnalas, 62(90), p. 51–66. DOI: http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.62(90).4

Liutikas, D. (2017). Lietuvos kapinių statistika: kapinių skaičius, plotas ir geografinis tipologizavimas. Soter: religijos mokslo žurnalas, 63(91), p. 61–72. DOI: http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.63(91).4

Liutikas, D. (2017). The Manifestation of Values and Identity in Travelling: The Social Engagement of Pilgrimage. Tourism Management Perspectives, 24, p. 217–224. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.07.014

Марцинкявичюс, А. (2017).  Интеграция этнических меньшинств в контексте современной этнополитики Литвы. Этнографическое обозрение, 2, c. 39–53.

Maslauskaitė, A. (2017). Single mothers always lose? Unions dissolution and perceived changes in material well-being in Lithuania. Journal of Divorce & Remarriage, 58(8), p. 614–630. DOI: https://doi.org/10.1080/10502556.2017.1354279

Matulionis, A. V. (2017). Lietuva: 1945–1947 m. gimusios kartos elito socialinis portretas. Lituanistica, 63(3), p. 197–209. DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v63i3.3574

Miežienė, R., Krutulienė, S. (2017). Dirbančiųjų skurdo fenomenas Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida, 6, p. 193–209.

Mikulionienė, S. ir kt. (2017). Generationen: Ein Mehrsprachiges Compendium. International Network for the Study of Intergenerational Issues. Konstanz: Universität Konstanz.

Minelgaitė Snæbjörnsson, I., Blažytė, G., Littrel, R.F. (2017). Ethnicity and occupational differences in culturally transforming homogenous culture: case of Lithuania. Pedagogika, 128(4), p. 20–38. DOI: https://doi.org/10.15823/p.2017.52

Navaitis, G., Gaidys V. (2017). Azartiniai lošimai: Lietuvos ir Jungtinės Karalystės lyginamojo analizė. Socialinis darbas, 15(1). P. 39–48. DOI: https://doi.org/10.13165/SD-17-15-1-03

Novelskaitė, A. (2017). Work Life Balance in Science: A Conceptual Definition and Lithuanian Women Researcher’s Experiences. In: O. Kotowska-Wójcik, M. Luty-Michalak (ed.) Kobieta w przestrzeni publicznej: Dialog – praktyka – nauka. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, p. 61–79.

Novelskaitė, A., Pučėtaitė, R. (2017). Tinkamos akademinės (mokslinės) autorystės užtikrinimo ir prevencijos bei kontrolės priemonės ir praktikos Lietuvos mokslo bendruomenėje. Autorių sąrašo sudarymo atvejis. Socialinių mokslų studijos, 9(1), p. 269–297. DOI: https://doi.org/10.13165/SMS-17-9-1-03

Novelskaitė, A., Pučėtaitė, R., Pušinaitė-Gelgotė, R. (2017). Lietuvos socialinių verslų novatoriškumas ir darniosios inovacijos: socialinių verslininkių patirtys. Informacijos mokslai, 79, p. 81–89. DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2017.80.11673

Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Pavlovska, I. (2017). Verslo socialinės atsakomybės iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvos statybų sektoriaus įmonėse: situacijos analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis, 8(2), p. 171–182. DOI: http://dx.doi.org/10.3846/mla.2017.1026

Okunevičiūtė Neverauskienė, L.., Miežienė, R., Gataūlinas, A. (2017). Evaluation of the Relationship between Labour Taxation and Unemployment: Case Study of Lithuania in the EU Context. Filosofija. Sociologija, 28(4), p. 225–235.

Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Pocius, A. (2017). Nedarbo tendencijos Lietuvoje, jų palyginimas ES šalių darbo rinkos raidos kontekste. Lietuvos socialinė raida, 6, p. 71–88.

Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Pocius, A. (2017). Gyventojų užimtumo pokyčių diferenciacijos įvertinimas Lietuvos regionuose. Regional Formation and Development Studies, 23(3), p. 71–85, DOI: https://doi.org/10.15181/rfds.v23i3.1586

Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Pocius, A. (2017). Vyresnio amžiaus asmenų situacijos šalies darbo rinkoje pokyčiai demografinės raidos kontekste. Socialinis ugdymas, 47(3), p. 128–149. DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.27

Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Sakalauskienė, J. (2017). The impact of youth policy measures on the labour market. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University: conference proceedings, p. 299-307. DOI: https://doi.org/10.3846/cbme.2017.077

Pilinkaitė Sotirovič, V., Vaigė, L. (2017). Challenges for preventing violence against women in Lithuania. Filosofija. Sociologija, 28(4), p. 268–276.

Pocius, A., Burneika, D. (2017). Padėties darbo rinkoje skirtumai Lietuvos regionuose. Lietuvos statistikos darbai, 56(1), p. 18–30. DOI: https://doi.org/10.15388/LJS.2017.13668

Pocius, A., Okunevičiūtė Neverauskienė, L. (2017). Lietuvos darbo rinkos regioninių rodiklių diferenciacija demografinių pokyčių kontekste. Lietuvos socialinė raida, 6, p. 24–53

Shor, M., Burneika, D. (2017). Metropolinių Lietuvos miestų migraciniai regionai XXI amžiaus pradžioje. Geografijos metraštis, 50, p. 41–56.

Skučienė, D., Kaminaitė, G. (2017). Pajamų nelygybės reikšmės ir patirtys kasdieniame gyvenime. Socialinis darbas, 15(2), p. 101–114. DOI: https://doi.org/10.13165/SD-17-15-2-06

Stumbrys, D. (2017). Demografinių pokyčių įtaka Lietuvos darbo ištekliams. Lietuvos socialinė raida,  6, p. 11–23.

Šliavaitė, K. (2017). Dovanos mokytojams Lietuvos mokyklų bendruomenėse: tarp bendruomeniškumo kūrimo ir mainų. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 17(26),  p. 99–123.

Ubarevičienė, R., van Ham, M. (2017). Population decline in Lithuania: who lives in declining regions and who leaves? Regional Studies, Regional Science, 4(1), p. 57–79. DOI: https://doi.org/10.1080/21681376.2017.1313127

Vyšniauskienė, S., Brazienė, R. (2017). Palankios šeimai politikos vertinimas Lietuvoje. Viešoji politika ir administravimas, 16(3), p. 455–467. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.16.3.19342

Žalimienė, L., Blažienė, I., Miežienė, R. (2017). Lankomosios priežiūros darbuotojų darbo vietos kokybė Lietuvoje. Filosofija. Sociologija, 28(2), p. 151–159.

Žibas K., Lekavičiūtė E. (2017). Darbo migracijos procesai Lietuvoje. Lietuvos socialinė raida,  6, p. 54–70.

Žibas K., Platačiūtė V. (2017). Migrantų ir pabėgėlių integracijos politikos bei procesų vertinimas. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 1-2 (23-24), p. 9–24. DOI: https://doi.org/10.7220/2351-6561.23-24.1

Mokslo monografijos, studijos ir jų dalys:

Blažienė, I., Gruževskis, B. Lithuanian trade unions: from survival skills to innovative solutions. M. Bernaciak, M. Kahancova (ed.) Innovative union practices in Central-Eastern Europe. ETUI. P. 111–124. ISBN: 978-2-87452-449-3, eISBN: 978-2-87452-450-9

Burneika, D., Ubarevičienė, R., Valatka, V., Baranauskaitė, A., Pociūtė-Sereikienė, G., Daugirdas, V., Krupickaitė, D. (2017). Lietuvos metropoliniai regionai. Gyventojų erdvinė diferenciacija XXI a. pradžioje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 152 p. ISBN 9789955531593

Gruževskis, B., Kanopienė, V. (2017). Lithuania. In: G. Razzu (ed.) Gender inequality in the Eastern European labour market : twenty-five years of transition since the fall of communism. London: Routledge, Taylor & Francis Group, p. 151–168. ISBN 9781138999855. eISBN 9781315657400. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315657400

Gruževskis, B., Šabanovas, S. (2017). Lithuanian border regions – development of the periphery. In: E. Opilowska, Z. Kurcz, J. Roose (Eds.) Advances in European borderlands studies: German and European studies of the Willy Brandt Center at the Wroclaw University, 7, p. 259–278. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. ISBN 9783848733637. eISBN 9783845276892. DOI: http://dx.doi.org/10.5771/9783845276892-259

Janušauskienė, D., Vileikienė, E., Nevinskaitė, L., Gečienė, I. (2017). Ar Lietuvos gyventojai jaučiasi saugūs? Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. ISBN 978-9955-531-60-9

Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Gruževskis, B., Merkys, G. (2017). Aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos organizavimo vadovas. Vilnius: Lodvila, 2017. 142 p. ISBN 9786098150018 Žvinklienė, A., Blomberg, E., Gradskova, Y., Waldemarson, Y. (2017). Gender Equality on a Grand Tour. Politics and Institutions – the Nordic Council, Sweden, Lithuania and Russia. Leiden: BRILL. 364 p. ISBN 9789004314221. eISBN 9789004276703

Disertacijos:

Blažytė, G. (2017). Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese = Immigration for family reunification to Lithuania: the role of gender and ethnicity in the process of social adaptation. Mokslo daktaro disertacija; socialiniai mokslai, sociologija (05 S). Kauno technologijos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius. 261 p.

Archyvas (iki 2016 m.)

Accessibility Toolbar