Doktorantai


Natalia polishchuk

STOJIMO METAI: 2023
VADOVĖ: dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Transgeneracinės traumos, išvietinimas, emocijų sociologija, atminties tyrimai, hibridinės tapatybės.

KONTAKTAI:
El. paštas: natalia.polishchuk@lcss.ltrenata pribušauskienė

STOJIMO METAI: 2023
VADOVĖ: dr. Gražina Rapolienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Emocijų sociologija, miesto ir kaimo sociologija, netekčių ir gedėjimo sociologija, vyresnio amžiaus žmonių netektys.

KONTAKTAI:
El. paštas: renata.pribusauskiene@lcss.ltKAMILĖ BOTYRIŪTĖ

STOJIMO METAI: 2023
VADOVĖ: dr. Rūta Brazienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Nesaugus užimtumas, darbo rinkos politika, tarptautinė migracija, darbo migracija, regioninė socialinė politika, regioninė integracija.

KONTAKTAI:
El. paštas: kamile.botyriute@lcss.ltKORNELIJA ČEPYTĖ

STOJIMO METAI: 2023
VADOVĖ: dr. Kristina Šliavaitė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Švietimas ir lygios galimybės, švietimo ir politikos antropologija, socialinė nelygybė ir atskirtis, NVO ir viešoji politika, maisto antropologija.

KONTAKTAI:
El. paštas: kornelija.cepyte@lcss.ltVERONIKA ŽVIRBLĖ

STOJIMO METAI: 2023
VADOVĖ: dr. Diana Janušauskienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Meno sociologija, kultūros sociologija ir antropologija, miesto sociologija, kūrybos procesų valdymas, kultūros ir meno tyrimai.

KONTAKTAI:
El. paštas: veronika.zvirble@lcss.ltŽEIMANTĖ STRAŠEVIČIŪTĖ

STOJIMO METAI: 2023
VADOVĖ: dr. Margarita Gedvilaitė-Kordušienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Skurdas ir socialinis mobilumas, skurdas ir socialinė atskirtis, minimalių pajamų sistemos, skurdas ir užimtumas, vyresnio amžiaus asmenų užimtumas.

KONTAKTAI:
El. paštas: zeimante.straseviciute@lcss.lt


AGNĖ EGERTĖ

STOJIMO METAI: 2022
VADOVĖ: dr. Sarmitė Mikulionienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Etniškai mišrios šeimos, šeimos demografiniai procesai, šeimos formavimasis, gimstamumas, socialinė politika

KONTAKTAI:
El. paštas: agne.egerte@lcss.lt


DOVILĖ BUGIENĖ

STOJIMO METAI: 2022
VADOVĖ: dr. Aušra Maslauskaitė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Istorinė demografija (gimstamumas, nesantuokinis gimstamumas, mirtingumas, mirties priežasčių struktūra, santuokinis amžius, šeimos formavimas); istoriniai dokumentiniai šaltiniai.

KONTAKTAI:
El. paštas: dovile.bugiene@lstc.lt


Agnieška Avin

STOJIMO METAI: 2022
VADOVĖ: dr. Kristina Šliavaitė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Socialinė nelygybė ir atskirtis, tautinių mažumų politika, romų bendruomenė, migracija ir (ne)mobilumas, vaikystės antropologija.

KONTAKTAI:
El. paštas: agneska.avin@lcss.lt


Suat Aksu

STOJIMO METAI: 2022
VADOVĖ: dr. Rūta Brazienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Švietimo sociologija, perėjimas iš mokyklos į darbą, įgūdžių neatitikimas, socialinė politika.

KONTAKTAI:
El. paštas: suat.aksu@lcss.lt


Dmytro Mamaiev

STOJIMO METAI: 2021
VADOVĖ: dr. Diana Janušauskienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Protų nutekėjimas, studentų migracija, integracija priimančios šalies bendruomenėje,  emigracijos dinamika rytų centrinės Europos dalyje.

KONTAKTAI:
El. paštas: dmytro.mamaiev@lstc.lt


Agota Vaitkienė

STOJIMO METAI: 2021
VADOVĖ: dr. Jolanta Aidukaitė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Organizacinio darbo kultūra, sveikatos sociologija, socialinė politika, žaidimų teorija.

KONTAKTAI:
El. paštas: agota.vaitkiene@lcss.lt


Vilma Ražauskienė

STOJIMO METAI: 2021
VADOVĖ: dr. Rūta Brazienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Užimtumas, socialinė politika, šeimos sociologija, motinystė, lyčių studijos.

KONTAKTAI:
El. paštas: vilma.razauskiene@lcss.lt


Irma Dirsytė

STOJIMO METAI: 2020
VADOVĖ: dr. Aušra Maslauskaitė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Šeimos demografiniai procesai, šeima ir socialinis mobilumas.

KONTAKTAI:
El. paštas: irma.dirsyte@lcss.lt


Justina Krauledaitė

STOJIMO METAI: 2020
VADOVĖ: dr. Rūta Brazienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką, darbo rinkos politika, gyventojų užimtumas, socialiai pažeidžiamų asmenų kaip NEET situacija darbo rinkoje.

KONTAKTAI:
El. paštas: justina.krauledaite@lstc.lt


Alina Norgėlaitė

STOJIMO METAI: 2020
VADOVĖ: dr. Aušra Maslauskaitė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Gimstamumo raida ir socialiniai veiksniai, šeimos demografija.

KONTAKTAI:
El. paštas: alina.norgelaite@lcss.lt


Violeta Vilkoitytė

STOJIMO METAI: 2020
VADOVĖ: dr. Daiva Skučienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Socialinis investavimas, socialinė politika, vyresnio amžiaus asmenų užimtumas.

KONTAKTAI:
El. paštas: violeta.vilkoityte@lcss.lt


Asta Dilytė-Kotenko

STOJIMO METAI: 2019
VADOVĖ: dr. Jolanta Aidukaitė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Švietimo sociologija, socialinė politika, jaunimo politika.

KONTAKTAI:
El. paštas: asta.dilyte@lcss.lt


Indrė Huseynova

STOJIMO METAI: 2019
VADOVĖ: dr. Rūta Brazienė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Migracijos sociologija, darbo rinkos tyrimai, migrantų įtrauktis, tarptautinė migracija, bendruomenių ir diasporos tyrimai, jaunimo socioekonominė integracija.

KONTAKTAI:
El. paštas: indre.huseynova@lstc.lt


Tautvydas Vencius

STOJIMO METAI: 2019
VADOVĖ: dr. Jolanta Aidukaitė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Socialinis mobilumas, socialinė politika, pažeidžiamų visuomenės grupių socialinė apsauga, socialinių problemų sociologinis kontekstas.

KONTAKTAI:
El. paštas: tautvydas.vencius@lstc.lt


Dovydas Vidzbelis

STOJIMO METAI: 2019
VADOVAS: dr. Doantas Burneika

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Politinis laukas, rinkimai, rinkimų sistemos, elektoriniai teritoriniai vienetai, elektorato elgesys, vietos įtaka politinėms nuostatoms, politinės kampanijos dalyvių portretas, socialinė geografija.

KONTAKTAI:
El. paštas: dovydas.vidzbelis@lcss.lt


Laura Bagočiūnė

STOJIMO METAI: 2018
VADOVĖ: dr. Aurelija Novelskaitė

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Lyčių lygybė moksle, mokslinės veiklos etika, atsakingi moksliniai tyrimai ir inovacijos.

KONTAKTAI:
El. paštas: laura.bagociune@gmail.com