Užsakomieji

Baigti įgyvendinti užsakomieji tyrimai  

Gyventojų surašymo duomenų apie romų padėtį Lietuvoje apdorojimo ir analizės paslaugos

Vykdytojas: dr. Daumantas Stumbrys
Tyrimo trukmė: 2022 10 27 – 2022 12 31

Šio tyrimo tikslas – atlikti Lietuvos romų demografinę struktūrų analizę, remiantis 2021 m. Lietuvos
gyventojų surašymo (momentinės stebėsenos) duomenis. Tyrime nagrinėjama Lietuvos romų
gyventojų struktūra pagal lytį, amžių, gyvenamąją vietovę, savivaldybę, gimimo vietą, santuokinį
statusą, ekonominį aktyvumą ir išsilavinimą. Pateikiama informacija apie romų gyvenimo sąlygas.
Parengta ataskaita „Lietuvos romų socialinis demografinis portretas: ką atskleidžia 2021 metų
gyventojų surašymas?“. Tyrimas atliktas pagal pirkimą organizuojančios organizacijos – Tautinių
mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – pateiktą užduotį.

Subalansuotų Užimtumo tarnybos rodiklių nustatymo, detalizavimo ir aprašymo paslaugos

Vykdytoja: dr. Julija Moskvina
Tyrimo trukmė: 2021 11 21 – 2022 01 31

Šio tyrimo tikslas – suteikti subalansuotų rodiklių nustatymo, detalizavimo, aprašymo paslaugas. Tyrimas atliktas pagal pirkimą organizuojančios organizacijos – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – pateiktą užduotį.