Moksliniai žurnalai ir tęstiniai leidiniai 

Pagrindiniai LSMC Sociologijos instituto leidžiami periodiniai ir tęstiniai mokslo leidiniai

Lietuvos socialinė raida

Socialiniai tyrimai trumpai

Kartu kaip ne pagrindinis leidėjas LSMC Sociologijos institutas dalyvauja šių periodinių mokslo žurnalų leidyboje:

Filosofija. Sociologija

Geografijos metraštis