Nauja mokslo studija „Lietuvos gyventojų demografinių struktūrų ir procesų kaita“

LSMC Sociologijos institute paskelbta 2023 metais parengta mokslo studija „Lietuvos gyventojų demografinių struktūrų ir procesų kaita“. Ši studija tęsia surašymų informacijos analizei skirtų leidinių tradiciją. Ankstesnieji leidiniai Lietuvos demografų buvo paskelbti remiantis 2001 ir 2011 metų gyventojų surašymų duomenimis.

Šios studijos pagrindą sudaro 2021 metų gyventojų surašymo mikroduomenų analizė. Reikia pažymėti, kad 2021 metų surašymas pirmasis Lietuvos istorijoje, kurio metu dauguma informacijos gauta ne apklausiant gyventojus, o pasitelkiant informaciją iš įvairaus pobūdžio administracinių registrų bei valstybės informacinių sistemų ir juos integruojant į surašymo duomenų bazę. Kaip ir ankstesniuose surašymų informacijos analizei skirtuose darbuose, šioje studijoje siekta ne tik atskleisti 2021 metų surašymo metu fiksuotą demografinę Lietuvos visuomenės būklę, bet ir pažvelgti, kokie demografiniai pokyčiai įvyko tarp naujausio ir anktesnių surašymų. Tad leidinyje pasitelkti 2011 m., o kai kuriais atvejais ir 2001 m. surašymų agreguoti duomenys.

Mokslo studijos „Lietuvos gyventojų demografinių struktūrų ir procesų kaita“ rengime dalyvavo iš viso 10 LSMC Sociologijos instituto mokslo darbuotojų, kurie atlieka tyrimus demografijos, darbo rinkos ir etniškumo tematikose: dr. Aušra Maslauskaitė (atsakingoji redaktorė ir sudarytoja), dr. Daumantas Stumbrys, dr. Sarmitė Mikulionienė, dr. Virgilijus Rutkauskas, dokt. Živilė Oertelė, dr. Inga Blažienė, dr. Julija Moskvina, dr. Rūta Brazienė, dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė ir dr. Andrius Marcinkevičius. Savo įžvalgomis prie leidinio prisidėjo kviestiniai skyrių autoriai –  dr. Domantas Jasilionis (VDU Vytauto Kavolio transdisciplininių tyrimų institutas ir Makso Planko demografinių tyrimų institutas) ir dr. Dovilė Galdauskaitė (VDU Vytauto Kavolio transdisciplininių tyrimų institutas).

Leidinį sudaro 10 skyrių:

  • Gyventojų amžiaus struktūros kaita ir regioninė diferenciacija (Daumantas Stumbrys);
  • Demografinis senėjimas (Sarmitė Mikulionienė);
  • Išsilavinimas: kaita ir demografinė diferenciacija (Daumantas Stumbrys, Virgilijus Rutkauskas);
  • Ekonominis aktyvumas (Inga Blažienė, Julija Moskvina, Rūta Brazienė, Sarmitė Mikulionienė);
  • Tautinė sudėtis ir jos kaita (Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Daumantas Stumbrys);
  • Namų ūkiai, šeiminė padėtis (Aušra Maslauskaitė);
  • Santuokiniai statusai ir santuokinis elgesys (Aušra Maslauskaitė);
  • Gimstamumas (Dovilė Galdauskaitė);
  • Bevaikystė (Živilė Oertelė);
  • Mirtingumas (Domantas Jasilionis, Daumantas Stumbrys).

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie studijos parengimo ir leidybos mokslininkams! 

Studija skirta akademinei ir platesnei auditorijai, politikams, politikos formuotojams ir vykdytojams bei visiems besidomintiems Lietuvos demografine raida. Rengėjai tikisi, kad šiame darbe pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai prisidės plėtojant ir stiprinant demografinį konstruktyvios adaptacijos naratyvą mūsų viešajame lauke.

Visą leidinį galite rasti: čia.

Leidinio sutiktuvės