2024 m. kovo 26 d. Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto konferencijų salėje įvyko mokslinis seminaras „Lietuvos kaimiškoji periferija: raida ir perspektyvos migracijų kontekste“. Seminare diskutavo ir pranešimus skaitė dr. Donatas Burneika, dr. Edis Kriaučiūnas, dr. Rūta Ubarevičienė ir dr. Viktorija Baranauskienė.

Skaityti daugiau

2024 m. kovo 21 d. LSMC Sociologijos instituto mokslininkai savo tyrimų rezultatus pristatė Rygoje vykusios Latvijos universiteto 82-osios tarptautinės mokslinės konferencijos sekcijoje „Demografinių pokyčių sprendimai, skatinantys darnią visuomenės raidą“. Šią sekciją moderavo prof. dr. Juris Krūmiņš ir prof. dr. Sarmitė Mikulionienė.

Skaityti daugiau

2024 m. kovo 21ؘ–23 d. doktorantas Dmytro Mamaiev dalyvavo tarptautiniame simpoziume „Heritage and Sustainability” Geteborgo universitete (Švedijoje). D. Mamaiev skaitė pranešimą apie priemonių, kurios padėtų atkurti ir užtikrinti Ukrainos paveldo išsaugojimą karo su Rusija kontekste, paieškos svarbą. Šiame renginyje iš įvairių disciplinų perspektyvų diskutuota apie tvaraus vystymosi tikslų siekį ir (nesu)derinamumą paveldo srityje, nykstantį paveldą padedančias išlaikyti skaitmenines priemones ir kitus aktualius klausimus. Simpoziumą organizavo Šiaurės šalių vasaros universitetas (angl. Nordic Summer University) kartu su Kultūros paveldo ir tvaraus vystymosi tinklu (angl. Network on Cultural Heritage and Sustainable Development / CULTSUS) bei Geteborgo universiteto Sociologijos ir socialinio darbo fakultetu.

Skaityti daugiau

2024 m. kovo 6 d. LSMC Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyrius ir nevyriausybinė organizacija „Diversity Development Group“ surengė virtualų renginį artėjančiai Tarptautinei rasinės diskriminacijos panaikinimo dienai paminėti. Renginyje buvo pristatyti 2023 m. atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenys apie nuostatas įvairių socialinių, etninių, religinių ir migrantų grupių atžvilgiu bei Migrantų integracijos politikos indekso (MIPEX) rezultatai.

Skaityti daugiau

LSMC Sociologijos institutas kartu su Lietuvos geografų draugija išleido 55-56-ąjį „Geografijos metraščio“ (2022-2023 m.) numerį. Naujausiame „Geografijos metraščio“ numeryje yra keturi mokslo straipsniai įvairiomis geografijos mokslo bei tarpdisciplininėmis temomis. Taip pat leidinyje galima rasti vieną apžvalginį straipsnį, kuris supažindina su Lietuvos geografų draugija ir yra skirtas 90-ajam draugijos jubiliejui paminėti.

Skaityti daugiau

LSMC Sociologijos institute baigtas įgyvendinti H2020 programos projektas „Smurtas lyties pagrindu ir institucijų atsakas: žiniomis ir veiksmais grįsti instrumentai siekiant apsaugos universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose“ (projekto vadovė – dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič). Projekto tikslas – stiprinti žinias apie smurtą lyties pagrindu universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose bei šias žinias paversti veiklos priemonėmis ir rekomendacijomis aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų politikoje ir praktikose.

Skaityti daugiau