Lietuvos ir Latvijos mokslininkai Rygoje diskutavo apie demografinius iššūkius ir sprendimus

2024 m. kovo 21 d. Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto mokslininkai savo tyrimų rezultatus pristatė Latvijos mokslininkams. „82-osios tarptautinės mokslinės konferencijos Latvijos universitete“ (angl. “82nd International Scientific Conference of the University of Latvia“) sekciją „Demografinių pokyčių sprendimai, skatinantys darnią visuomenės raidą“ (angl. “Solutions for Demographic Changes to Foster the Sustainable Development of Society“) organizavo Latvijos universiteto Verslo, vadybos ir ekonomikos fakultetas. Šią sekciją moderavo prof. dr. Juris Krūmiņš ir prof. dr. Sarmitė Mikulionienė.

Be kitų pranešimų sekcijoje buvo pristatyti trys Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto mokslininkų pranešimai. Taip pat vienas bendras Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto ir Latvijos universiteto mokslininkų pranešimas. Kviečiame susipažinti su pranešimais:

Daugiau informacijos apie konferenciją: https://conferences.lu.lv/event/406/.

Dr. Daumanto Stumbrio nuotrauka
Dr. Daumanto Stumbrio nuotrauka
Dr. Daumanto Stumbrio nuotrauka
Dr. Daumanto Stumbrio nuotrauka
Dr. Daumanto Stumbrio nuotrauka