Baigti įgyvendinti tarptautiniai projektai

ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektai

Turizmo sektoriaus pokyčiai ir perspektyvos po COVID-19 pandemijos (Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0057). Skaityti daugiau.2021-2023Dr. Darius Liutikas
ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizon 2020 projektas ,,Smurtas lyties pagrindu ir institucijų atsakas: žiniomis ir veiksmais grįsti instrumentai siekiant apsaugos universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose” (UniSAFE) (Nr. 101006261). https://unisafe-gbv.eu/2021-2024Dr. Vilana Pilinkaitė-Sotirovič
Vyresnio amžiaus žmonių tyrimų specifika (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0051). Skaityti daugiau.2020Dr. Gražina Rapolienė
Mokslinė stažuotė Tartu universitete (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0023). Skaityti daugiau.2020Doktorantė Simona Ščerbinskaitė
The Future of European Social Citizenship (EUSOCIALCIT) (Horizontas 2020 projektas). Skaityti daugiau.2020-2024Dr. Jolanta Aidukaitė
Vyresnio amžiaus žmonių gerovės konstravimas: įgalinimo politika, stebėsenos rodikliai ir vyresnio amžiaus balsas (DOTSUT-254; 09.3.3-LMT-K-712-01-0063). Skaityti daugiau.2017-2022Dr. Jolanta Aidukaitė
Mažėjantys miestai pokomunistiniame kontekste: Šiaulių miesto atvejo analizė (DOTSUT-149 09.3.3-LMT-K-712-02-0062). Skaityti daugiau.2017-2019Dr. Gintarė Pociūtė-Sereikienė
Trumpalaikė išvyka skaityti mokslinius pranešimus 2019 m. Tarptautinės Gerontologų ir Geriatrų asociacijos Europos regiono kongrese (DOTSUT-325 09.3.3-LMT-K-712-13-0245). Skaityti daugiau.2019Dr. Gražina Rapolienė
Stažuotė Stokholmo Universitete (DOTSUT-329 09.3.3-LMT-K-712-13-0065). Skaityti daugiau.2019Doktorantė Sonata Vyšniauskienė
Mokslinės kompetencijos ugdymas dalyvaujant Amerikos geografų suvažiavime (DOTSUT-324 09.3.3-LMT-K-712-13-0174). Skaityti daugiau.2019Dr. Donatas Burneika
Mokslinės kompetencijos ugdymas dalyvaujant Amerikos geografų suvažiavime (DOTSUT-323 09.3.3-LMT-K-712-13-0158). Skaityti daugiau.2019Dr. Gintarė Pociūtė-Sereikienė
Dalyvavimas tarptautinėje ESA mokslinėje konferencijoje “Europa ir už jos ribų: ribos, kliūtys ir priklausymas “ (DOTSUT-327 09.3.3-LMT-K-712-13-0255). Skaityti daugiau2019Dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė
Doktorantės mokslinės kompetencijos ugdymas dalyvaujant tarptautiniame moksliniame renginyje „Stumdami regionus už jų sienų“ (DOTSUT-326 09.3.3-LMT-K-712-13-0250). Skaityti daugiau.2019Doktorantė Viktorija Baranauskienė
Mokslinės kompetencijos ugdymas skaitant mokslinį pranešimą tarptautinėje WAPOR konferencijoje (DOTSUT-328 09.3.3-LMT-K-712-13-0437). Skaityti daugiau.2019Doktorantė Inga Gaižauskaitė
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „2018 m. AABS konferencija – Baltijos nepriklausomybės JAV 100-metis“ (P-DAK-18-25)2018Doktorantė Inga Gaižauskaitė
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „2018 m. AABS konferencija – Baltijos nepriklausomybės JAV 100-metis “ (DOTSUT-54 09.3.3-LMT-K-712-06-0060). Skaityti daugiau.2018Dr. Andrius Marcinkevičius
Trumpalaikė mokslinė išvyka skaityti mokslinius pranešimus 19-tame Tarptautinės sociologų asociacijos Pasauliniame sociologijos kongrese Kanada (DOTSUT-55 09.3.3-LMT-K-712-06-0052). Skaityti daugiau.2018Doktorantė Inga Gaižauskaitė
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „2018 m. AABS konferencija – Baltijos nepriklausomybės JAV 100-metis“ (DOTSUT-95 09.3.3-LMT-K-712-06-0059). Skaityti daugiau.2018Dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė
Paramos šeimai su mažamečiais vaikais sistema Lietuvoje ir Švedijoje: tėčio įtraukimas į vaiko priežiūrą geroji praktika (DOTSUT-380 09.3.3-LMT-K-712-09-0193). Skaityti daugiau.2018Dr. Jolanta Aidukaitė
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „2018 m. AABS konferencija – Baltijos nepriklausomybės JAV 100-metis“ (DAK-18-221/BS-2 P-DAK-18-221)2018Doktorantas Karolis Dambrauskas
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Amžiui palankių miestų kūrimas Šiaurės regione“ (PNI 18-07-02)2018Dr. Sarmitė Mikulionienė

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa COST

PROJEKTO PAVADINIMASTRUKMĖVADOVAS (-AI)
CA15207 Europos politologijos profesionalumas ir socialinis poveikis2016-2020Dr. Diana Janušauskienė, doktorantė Ingrida Gečienė
CA16226 Gyvenamųjų patalpų tobulinimas: išmani buveinė vyresnio amžiaus žmonėms2017-2021Dr. Sarmitė Mikulionienė, doktorantė Jolita Junevičienė
CA16111 Tarptautinis etninių ir imigrantų mažumų apklausos duomenų tinklas2016-2021Dr. Karolis Žibas, Dr. Vita Kontvainė

Švietimo mainų paramos fondas

PROJEKTO PAVADINIMASTRUKMĖVADOVAS (-AI)
Erasmus+ programos projektas „Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas” (BRIDGE) (angl. „Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society“) (Nr. 2020-1-SE01-KA203-077973). Skaityti daugiau.2020-2023dr. Sandra Krutulienė (vadovė), Dr. Inga Gaižauskaitė (vadovė iki 2022 m. kovo mėn., tyrėja iki 2022 m. rugsėjo mėn.), dokt. Sonata Vyšniauskienė (tyrėja)
FINANSAVIMO ŠALTINISPAVADINIMASLAIKOTARPISDALYVIAI
„ERASMUS+“ programos tarptautinio bendradarbiavimo veikla (TBV)Dalyvavimas renginyje „Reagavimas į ateities įgūdžius – laukimo galia“, sutarties Nr.TBV-F13-2018-LT-00012019Dr. Boguslavas Gruževskis

Šiaurės ministrų tarybos biuras

FINANSAVIMO ŠALTINISPAVADINIMASLAIKOTARPISDALYVIAI
Šiaurės ministrų tarybos Lietuvoje biurasDalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Amžiui palankių miestų kūrimas Šiaurės regione“2018Dr. Sarmitė Mikulionienė

Baltijos mokslo programa

FINANSAVIMO ŠALTINISPAVADINIMASLAIKOTARPISDALYVIAI
Europos ekonominės erdvės EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšųDalyvavimas Baltijos mokslo programos informaciniame renginyje „Lietuvos mokslo taryba- Baltijos mokslo programos administravimas-(LNBP)“ Estijos Respublika2018Dr. Aurelija Novelskaitė, Dr. Daiva Skučienė

Kiti tarptautiniai projektai

FINANSAVIMO ŠALTINISPAVADINIMASLAIKOTARPISVADOVAS
Erasmus+ programos veiksmas „Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais“Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas (BRIDGE) (projekto Nr. 2020-1-SE01-KA203-077973)2020-09-01 – 2023-08-31Dr. Sandra Krutulienė (nuo 2022 kovo mėn.), Dr. Inga Gaižauskaitė (iki 2022 m. kovo mėn.)
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas „Eurofound“Eurofound / Dublino / korespondentų reguliarių ir užsakomųjų ataskaitų teikimo paslaugų teikimas sutartis Nr. 18-3030-17/2018-03-01 – 2022-02-28Dr. Rasa Miežienė
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Duomenų rinkimo ir tyrimų paslaugos pagrindinių teisių klausimais, paslaugų sutartis F-SE-T11-C10-L15-FRANET
https://fra.europa.eu/en
2018-2023Dr. Vilana Pilinkaitė-Sotirovič
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – C.I.S.L.Profesinės sąjungos poveikis naujoviškų paslaugų teikimui dėl narystės Sąjungoje ir darbo santykių, sutartis Nr. VP 2018/004/00462019-2021Dr. Inga Blažienė
Europos Komisija, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GDGerinti darbo santykių srities kompetenciją „Profesinių sąjungų strategijų dėl socialinių standartų konvergencijos išsiplėtusioje Europos Sąjungoje formulavimas – CRE šalių balsas“ paslaugų sutartis Nr.VP / 2018/004/0017. Skaityti daugiau. Ataskaita.2019-2021Dr. Boguslavas Gruževskis
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyA1-Erasmus + skyrius: parama politikos reformai ir internetinei kalbinei pagalbai –Paslaugų sutartis: 2018-0657 /projekto Nr. 596637-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA3-YTH-WIKI2014-2020Dr. Laima Okunevičiūtė–Neverauskienė
Europos socialinio fondo agentūra ESFAPrieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginis dokumentas (PMIF-2.1.1-K-01-001)2016-2017Dr. Karolis Žibas
Europos socialinio fondo agentūra ESFATrečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas2014-2015Dr. Karolis Žibas