Išleistas naujas „Socialiniai tyrimai trumpai“ numeris

Išleistas leidinio „Socialiniai tyrimai trumpai“ 7 numeris. Šiame leidinyje dėmesys sutelkiamas į neformalią pagyvenusių asmenų ir suaugusių asmenų su negalia globą, žvelgiant iš kol kas Lietuvoje mažai analizuotos nedeklaruojamo globos darbo perspektyvos.

Leidinio autoriai: L. Žalimienė, J. Junevičienė, Ž. Straševičiūtė, A. Pocius, L. Okunevičiūtė Neverauskienė.

Kviečiame skaityti!