J. Aidukaitė – simpoziume apie teises į būstą

Šių metų birželio 21 d. dr. Jolanta Aidukaitė dalyvavo tarptautiniame Horizonto 2020 projekto “The Future of European Social Citizenship” simpoziume pavadinimu “The Future of European Social Rights”. Jis vyko Briuselyje (daugiau apie simpoziumą skaityti: https://www.ceps.eu/ceps-events/the-future-of-european-social-rights/).

Simpoziumą organizavo Centre for European Policy Studies (CEPS) – institucija, kurią sudaro ekspertų grupė. Institucija įkurta 1983 m. Briuselyje. Institucija atlieka tyrimus ir organizuoja diskusijas svarbiais ES klausimais (daugiau apie CEPS: https://www.ceps.eu/about-ceps/).

J. Aidukaitė skaitė pranešimą “Assessing housing rights in the EU countries”. Skaitytas pranešimas apie būsto svarbą užtikrinant socialines teises ES piliečiams, pristatyti bendrai su R. Ubarevičiene rengtos publikacijos “Assessing housing rights in the EU countries: revised version” rezultatai.