A. Vaitkienė konferencijoje apie medicinos rezidentų autonomiją Lietuvoje

Rugsėjo 6-7 dienomis Saarlando universitete Vokietijoje įvyko „Conference on Knowledge Entrepreneurship“ apie žinių verslumą. Renginys buvo skirtas akademikams ir tyrėjams, tai yra „Transform4Europe“ projekto dalis. Pranešėjai buvo sociologai, politologai, organizacinės psichologijos tyrėjai ir profesoriai. Savo patirtimi dalinosi Lietuvos, Lenkijos, Slovėnijos, Vokietijos universitetų atstovai – kaip skatinti žinių verslumą, kaip jį išmatuoti, kaip geriausiai organizuoti žinias. Instituto Socialinės politikos tyrimų skyriaus doktorantė Agota Vaitkienė konferencijoje skaitė pranešimą „Determining the autonomy of the medical resident in the hierarchical structure of Lithuanian doctors“ . Pranešime A. Vaitkienė kalbėjo apie medicinos rezidentus Lietuvoje, kaip jų autonomija yra veikiama gydytojų hierarchinės struktūros.

Įspūdžiais iš konferencijos besidalindama A. Vaitkienė teigė: „Buvo įdomu aptarti, kaip egzistuojanti sistema veikia individą, o gal individas paveikia sistemą. Viena iš mano keltų problemų apie sistemų stagnaciją buvo kvestionuota ir kaip specifinis sistemos privalumas – nėra lengvai paveikiama ar manipuliuojama.“


„TransformM4Europe“ aljanso partneris Lietuvoje yra Vytauto Didžiojo universitetas.