Instituto mokslininkai įsitraukia į vyresnio amžiaus darbuotojų nelygybės skaitmeninimo epochoje tyrimus

2023 m. rugsėjo 7-8 d. LSMC vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Sarmitė Mikulionienė dalyvavo COST veiklos CA21107 „Vyresnio amžiaus darbuotojų nelygybė skaitmeninimo epochoje (DIGI-net)“ [angl. Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net)] darbiniame susitikime Nikosijoje (Kipras). Šį kartą svečius svetingai priėmė gana jauno, vienintelio privatus universiteto Kipre – Frederiko universiteto [Frederick University] komanda.

Europos visuomenės patiria sparčią „skaitmeninę revoliuciją“. Mūsų darbo rinkas pertvarko naujos ir galingesnės IT sistemos, robotika, jutiklių technologijos, programėlės, 3D spausdintuvai, debesų kompiuterija, dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis. Skaitmeninimas suteikia ir galimybių, ir iššūkių, nes darbas gali tapti veiksmingesnis, sveikesnis ir kūrybiškesnis, bet ir nesaugesnis, keliantis stresą ir sunkesnis. Tuo pat metu Europos darbo rinkos išgyvena „demografinę revoliuciją“, nes 50 metų ir vyresnių darbuotojų dalis yra didesnė nei bet kada anksčiau. Be to, EBPO duomenimis, ši 50+ metų grupė išeis į pensiją vėliau nei ankstesnės kohortos, nes daugelyje šalių išėjimo į senatvės pensiją amžius yra didinamas. Ši COST veikla prisideda prie Europos (ir ne tik) mokslininkų, plėtojančių akademinę diskusiją apie tai, kaip skaitmeninimas paveikia vyresnio amžiaus darbuotojų padėtį darbo rinkoje, tinklo kūrimo, bendrų tyrimų atlikimo. Šiuos skirtingų disciplinų mokslininkus vienija siekis suprasti skaitmeninimo ir senstančios darbo jėgos sąveiką.

Susitikimas buvo dviejų dalių. Pirmoje dalyve buvo aptariamas bendras veiklos planas, einamieji darbiniai klausimai, ir pasitarimai-diskusijos darbo grupėse. Antroji dalis buvo skirta Veiklos dalyvių mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui. Pranešimuose buvo gvildenami įvairių šalių gyventojų kompiuterinio raštingumo lygio netolygumai; skaitmenizacijos keliami iššūkiai studijų proceso dalyviams universitetuose; skaitmenizacija ir medijos; amžizmas darbo santykiuose; technostreso poveikis darbuotojų sveikatai; nacionaliniai skaitmenizacijos planai ir jų poveikis vyresnio amžiaus darbuotojams ir kt. temos.