D. Stumbrys: trumpesnė prekyba alkoholiu sumažino vyrų mirtingumą sekmadieniais ir pirmadieniais

Demografinių ir šeimos tyrimų skyriaus mokslo darbuotojo Daumanto Stumbrio atliktas tyrimas atskleidė, kad 2018 metais Lietuvoje įsigalioję prekybos alkoholiu ribojimai neabejotinai padarė įtaką sumažėjusiam vyrų mirtingumui. Kelis dešimtmečius sekmadieniais ir pirmadieniais Lietuvoje mirdavo daugiau vyrų negu kitomis savaitės dienomis. Ši tendencija pastebėta dar prieš 20 metų ir nagrinėta užsienio mokslininkų bei sieta su alkoholio vartojimu. Būtent sekmadieniai fiksuota daugiau mirčių nuo išorinių mirties priežasčių, apsinuodijimo alkoholiu, pirmadienį nuo kraujotakos sistemos ligų.

„Nuo 2018 m. Lietuvoje gerokai sutrumpintas alkoholio pardavimo laikas. O sekmadieniais jis sutrumpintas beveik 3 kartus. Alkoholį sekmadienį parduoda tik penkias valandas, nuo 10 iki 15 val.. Po šio sprendimo man su kolegomis kilo mintis patikrinti, ar toks alkoholio pardavimo laiko sutrupinimas paveikė su alkoholiu siejamų mirčių kalendorių. Žinoma, reikėjo kelis metus palaukti. Taigi išėjo savotiškas natūralus eksperimentas, kuriame dalyvavo visa Lietuvos vyrų (20-79 metų amžiaus) populiacija“ – pasakoja mokslininkas.

Išsamiau su tyrimo rezultatais galite susipažinti D. Stumbrio su bendraautoriais straipsnyje „Weekly pattern of alcohol-attributable male mortality before and after imposing limits on hours of alcohol sale in Lithuania in 2018“, kuris rodo, pasak mokslinininko, „kad po šios intervencijos vyrų mirčių kalendorius pasikeitė. Sumažėjo mirčių nuo išorinių mirties priežasčių sekmadieniais ir nuo kraujotakos sistemos ligų pirmadieniais. Žinoma, mūsų rezultatai neįrodo priežastinio ryšio, vis dėlto kelis dešimtmečius fiksuotas vyrų mirtingumo fenomenas po intervencijos pasikeitė“.