Instituto mokslininkai apie Lietuvos vyrų prokreacinę elgseną ir bevaikystės patirtis

2024 m. gegužės 8 d. LSMC Sociologijos institute įvyko mokslinis seminaras, skirtas pristatyti LMT finansuojamo projekto „(Ne)tapti tėvu: Lietuvos vyrų prokreacinė elgsena ir bevaikystės patirtys“ (Nr. S-MIP-22-286) rezultatus. Renginyje pranešimus skaitė ir diskutavo dr. Daumantas Stumbrys (projekto vadovas), dr. Gražina Rapolienė, dr. Margarita Gedvilaitė-Kordušienė ir tyrėja Vaida Tretjakova.

Seminare pristatyti pranešimai:
➤ Lietuvos vyrų prokreaciniai lūkesčiai ir vaikų neturinčių vyrų socio-ekonominis portretas
(Daumantas Stumbrys);
➤ Lietuvos vyrų bevaikystės patirtys: kokybinio tyrimo rezultatai (Margarita Gedvilaitė-
Kordušienė, Gražina Rapolienė, Lina Šumskaitė);
➤ Požiūris į savanorišką vyrų bevaikystę Europos šalyse (Vaida Tretjakova).

Projekto santrauka:
Vyrų prokreacinės elgsenos ir bevaikystės patirčių temos itin retai patenka į sociologinių tyrimų lauką, tradiciškai sutelktą ties moterimis. Ši tendencija stebima tiek Lietuvos, tiek užsienio tyrimuose. Lietuvoje yra atlikti keli kokybiniai tyrimai vyrų prokreacinės elgsenos ir tėvystės tapatumo tema, tačiau šie tyrimai buvo nereprezentatyvūs ir skirti nagrinėti tik kelis siaurus šio tyrimų lauko aspektus. Tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse trūksta duomenų apie vyrų gimstamumą. Duomenys apie vyrų biologinių vaikų skaičių, vaikų gimimo seką ne visuomet registruojami, todėl laikomi netiksliais. Šio projekto tikslas – įvertinti vyrų prokreacinės elgsenos bruožus Lietuvoje, nustatyti ją lemiančius individualius, šeiminius ir socio-kultūrinius veiksnius ir atskleisti subjektyvias vyrų bevaikystės patirtis. Projektui bus naudojami a) Europos socialinio tyrimo 2018 m. viešai prieinami duomenys, leisiantys nustatyti gyventojų požiūrius į vaikų neturinčius vyrus; b) Kartų ir šeimų tyrimo 2019 m. reprezentatyvios apklausos duomenys, leisiantys nagrinėti viduriniosios kartos vyrų partnerystės ir vaikų susilaukimo įvykius, prokreacinius lūkesčius ir šeiminius lyčių vaidmenis; c) bei pirmą kartą Lietuvoje atliekamo kokybinio tyrimo apie vyrų bevaikystę duomenys, leisiantys atskleisti subjektyvias vyrų bevaikystės patirtis. Planuojami tyrimai svariai prisidės prie situacijos pažinimo Lietuvoje bei tarptautinės mokslinės diskusijos. Projekto rezultatai ypač svarbūs praktiniu aspektu – svarstant šeimos politikos klausimus, planuojant į vyrus orientuotas gimstamumo didinimo priemones.

Daugiau informacijos apie projektą: https://lstc.lt/nacionaliniai/. Taip pat daugiau informacijos apie projekto metu gautus tyrimo rezultatus galima rasti žurnalo „Savaitė“ (nr. 21, p. 16-17) straipsnyje „Lietuvos vyrai ilgisi tėvystės patirties“.

Dėkojame projekto vykdytojams už įdomius pranešimus ir diskusiją!

dr. Andriaus Marcinkevičiaus nuotr.
dr. Andriaus Marcinkevičiaus nuotr.
dr. Andriaus Marcinkevičiaus nuotr.
dr. Andriaus Marcinkevičiaus nuotr.