LSMC Sociologijos institute stažavosi doktorantė iš Bulgarijos Elena Idrizi

2024 m. gegužės 13-17 d. į trumpalaikę mokslinę stažuotę Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institute atvyko Nacionalinės ir pasaulio ekonomikos universiteto (Sofija, Bulgarija) doktorantė Elena Idrizi. Stažuotė atlikta COST CA21107 veiklos „Vyresnio amžiaus darbuotojų nelygybė skaitmeninimo epochoje (DIGI-net)“ rėmuose. Jos tikslas – skatinti tarptautinį tarpdisciplininį bendradarbiavimą, kuriant kokybišką mokslinių tyrimų infrastruktūrą.

Savaitę trukusio tyrėjų mainų vizito metu Elena Idrizi, bendradarbiaudama su LSMC Sociologijos instituto vyriausiaja mokslo darbuotoja dr. Sarmite Mikulioniene, susipažino su Lietuvos socioekonomine ir socialinių mokslų padėtimi, institute vykdomomis doktorantūros studijomis ir mokslinių tyrimų kryptimis. Dokt. Elena Idrizi ypač domėjosi temomis ir tyrimais, susijusiais su ekonominiais aspektais.

Vizito metu Elena Idrizi pristatė savo atliekamą tyrimą apie skaitmeninimo poveikį vyresnio amžiaus buhalterių nelygybei darbo aplinkoje bei apsvarstė bendradarbiavimo perspektyvas ateityje su dr. Sarmite Mikulioniene.

Kairėje – dr. Sarmitė Mikulionienė, dešinėje – dokt. Elena Idrizi