Sveikiname dr. Paulių Balsį įgijus mokslų daktaro laipsnį!

2024 m. gegužės 31 d. LSMC Sociologijos instituto doktorantas ir Lietuvos kariuomenės kapitonas Paulius Balsys apgynė sociologijos mokslo krypties disertaciją „Y kartos karių socialinės integracijos Lietuvos kariuomenėje sociokultūriniai veiksniai“. Disertacijos mokslinė vadovė – dr. Rūta Brazienė.

Disertacijos gynimo taryboje dalyvavo:

  • pirmininkas – prof. dr. Artūras Tereškinas (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • vyriausioji m. d. dr. Diana Janušauskienė (Lietuvos socialinių mokslų centras, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • prof. dr. Aušra Maslauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai,sociologija – S 005);
  • prof. dr. Vaidas Morkevičius (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);
  • dr. Eglė Rindzevičiūtė (Kingston University London, Jungtinė Karalystė, socialiniai mokslai, sociologija – S 005).


Disertacijos anotacija:
Y kartos individai (gimę 1980-2000 m.) yra didžiausia amžiaus kohorta, kuri sudaro Lietuvos ir pasaulio kariuomenių gretas. Šiuolaikinės visuomenės individų socialinė integracija karinėje tarnyboje, siekiant suderinti individualius ir institucinius kariuomenės poreikius, kelia socialines įtampas. Pagrindinė institucinėje, kolektyvines vertybes pabrėžiančioje organizacijoje kylanti problema: kaip socialiai integruoti šiuolaikinės visuomenės narius į tradicinius konservatyvius kultūrinius principus vis dar pabrėžiančią kariuomenę? Šis tyrimas ypač aktualus dėl geopolitinių iššūkių, kurie neišvengiami po Rusijos agresijos Ukrainoje. Kariuomenės plėtra yra susijusi su naujo personalo pritraukimu, tarnybos sąlygų gerinimu, karių išlaikymu organizacijoje. Naujas karių personalo segmentas didžiąja dalimi priklauso individų grupei, gimusiai po 1990 m. nepriklausomybės. Mišri tyrimo strategija leidžia visapusiškai ištirti Y kartos karių socialinės integracijos aspektus. Šio tyrimo rezultatai parodo, kaip kinta visuomenės ir kariuomenės sutartis ir kokios yra jos kaitos tendencijos. Postmaterialumo paskatintas autonomijos lūkestis ir veiksnumo raiškos struktūros atžvilgiu poreikis iliustruoja dar didesnį šiuolaikinių individų „atotrūkį“ nuo institucinės karinės tarnybos pusės.

Nuoširdžiai sveikiname Paulių Balsį įgijus daktaro diplomą ir linkime sėkmingos bei prasmingos akademinės veiklos artimiausioje ateityje!

Dalijamės akimirkomis iš disertacijos gynimo. Nuotraukų autoriai: dr. Monika Frėjutė-Rakauskienė, dr. Andrius Marcinkevičius, dr. Sandra Krutulienė.