J. Aidukaitė ir R. Brazienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Japonijoje

2024 m. birželio mėn. 13-14 d. LSMC Sociologijos instituto mokslininkės dr. Jolanta Aidukaitė ir dr. Rūta Brazienė dalyvavo 20-oje Rytų Azijos socialinės politikos tinklo (angl. East Asian Social Policy Network – EASP) ir 30-oje Tarptautinių socialinės apsaugos studijų fondo (angl. The Foundation for International Studies of Social SecurityFISS) jungtinėje tarptautinėje konferencijoje. Renginys vyko istoriškai reikšmingoje vietoje – Kioto tarptautiniame konferencijų centre, kuriame 1997 m. buvo pasirašyti Kioto protokolai dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos. Kioto protokolai yra žinomi kaip vieni iš pirmųjų tarptautinių susitarimų, skirtų kovai su globaliniu atšilimu.

Dr. J. Aidukaitė savo pranešime „Improving housing rights in the EU: the case of Lithuania” (parengtame kartu su dr. Kristina Senkuviene ir dr. Rūta Ubarevičiene) pristatė būsto politikos iššūkius ir poreikį Lietuvoje, atskleidė gyventojų požiūrius į būsto sektoriaus problemas ir būsto išlaikymo išlaidas, o taip pat išryškino gyventojų būsto valdos poreikį bei šeimos vaidmenį įsigyjant / nuomojant būstą. Pranešimas parengtas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Būsto poreikio užtikrinimas: problemos ir perspektyvos Lietuvoje“ (Nr. P-MIP-23-293) pagrindu.

Dr. R. Brazienė skaitė pranešimą „Youth Life Chances Differentiation and Implementation of the European Pillar of Social Rights in Lithuania” (parengtas kartu su Sonata Vyšniauskiene). Pranešime mokslininkė pristatė pagrindinę projekto idėją, teorinį tyrimo modelį ir 2023 m. birželio mėn. atliktos 18-35 metų jaunimo anketinės apklausos apie gyvenimiškas galimybes pagrindinius rezultatus. Pranešimas parengtas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Lietuvos jaunimo gyvenimiškų galimybių socio-ekonominiai veiksniai Lietuvoje“ (Nr. S-MIP-22-242) pagrindu.

Konferencijos programa. Daugiau informacijos apie konferenciją: https://www.easp-fiss-2024.com/.
Daugiau informacijos apie projektus: https://lstc.lt/nacionaliniai/.

Nuotraukos iš dr. Rūtos Brazienės, dr. Jolantos Aidukaitės ir konferencijos organizatorių svetainės nuotraukų galerijų.