Nauja mokslo studija: instituto mokslininkai apie turizmą Lietuvoje ir jo perspektyvas

Regionų ir miestų tyrimų skyriaus mokslininkai baigė vykdyti projektą „Turizmo sektoriaus pokyčiai ir perspektyvos po COVID 19 pandemijos”. Šio projekto rezultatai apibendrinti mokslo studijoje „Turizmas Lietuvoje. Pokyčiai ir perspektyvos besikeičiančiame pasaulyje”.

Kaip teigė projekto vadovas, dr. Darius Liutikas tiek pačio projekto, tiek mokslo studijos tikslas buvo
išanalizuoti vietinio ir atvykstamojo turizmo sektoriaus galimybes po COVID-19 pandemijos ir pasiūlyti turizmo sektoriui inovatyvias veiklos formas, susijusias su naujomis technologijomis, paslaugomis ir produktais.

Tyrimo metu apklausti Lietuvos turizmo informacijos centrų atstovai, turizmo vienijančių organizacijų nariai ir turizmo srityje dirbantys verslininkai. Projekto metu analizuotos galimos turizmo sektoriaus pokyčių po COVID-19 pandemijos kryptys, turizmo inovacijų ir turizmo paslaugų plėtra regionuose, pasiūlytas naujas turizmo verslo RegTour modelis, besiremiantis tvaraus, inovacijomis, švietimu ir naujomis verslo formomis grįsto turizmo principais. Tikimąsi, kad naujos turizmo paslaugos, nauji turizmo produktai ir naujos verslo formos ateityje labiau trauks ne tik vietinius turistus, bet ir turistus iš užsienio.

Pasak dr. Dariaus Liutiko, studijoje „Turizmas Lietuvoje. Pokyčiai ir perspektyvos besikeičiančiame pasaulyje” didelis dėmesys skiriamas socialiniams, aplinkos ir technologiniams pokyčiams. Analizuojamos technologinės ir netechnologinės inovacijos, turistų elgesio pokyčiai, naujos paslaugos ir produktai.

Studijoje pateikiami mokslinio tyrimo rezultatai rodo turizmo atsparumo svarbą. Knygoje turizmo ateities scenarijai siejami su vietinio turizmo plėtra, bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybės institucijų, turizmo verslo ir vietos bendruomenių stiprinimu, prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos pasekmių švelninimu. Studijos autoriai teigia, kad tvariomis ir inovatyviomis idėjomis grįstas ir socialiai atsakingas ateities turizmas bus labiau pasirengęs įveikti įvairius globalius ir nacionalinius iššūkius.

Knygą „Turizmas Lietuvoje. Pokyčiai ir perspektyvos besikeičiančiame pasaulyje” galima nemokamai atsisiųsti iš čia.

Projektas „Turizmo sektoriaus pokyčiai ir perspektyvos po COVID 19 pandemijos” finansuotas iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.