Naujas „Lietuvos socialinė raida“ numeris

Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas išleido 12-ąjį tęstinio recenzuojamo mokslo leidinio „Lietuvos socialinė raida“ numerį, skirtą socialinių, ekonominių, politinių pokyčių ir jų įtakos įvairioms socialinėms grupėms analizei. Leidinys parengtas LSMC Sociologijos instituto mokslininkų įgyvendinant ilgalaikę institucinę mokslinių tyrimų programą „Socialiniai iššūkiai gerovės visuomenei technologinės ir demografinės kaitos kontekste (2022–2026)“.

Naujausiame leidinio „Lietuvos socialinė raida“ (sudarytojos – dr. Lilija Kublickienė, dr. Anna Lipnevič) numeryje skaitytojai supažindinami su tokiais aktualiais tyrimais kaip lyčių lygybė moksle, demografiniai darbo rinkos rodikliai, Lietuvos kaimo gyvenamųjų vietovių tinklo kaitos tendencijos, gausių šeimų situacija, istorinės atminties aktualizavimas, karo poveikis socialinės struktūros formavimuisi.

Leidinį sudaro iš viso šeši originaliais mokslinių tyrimų rezultatais ir viešai prieinamais duomenimis grįsti moksliniai straipsniai:

  • Lyčių lygybė atsakingųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų kontekste Lietuvoje (dokt. Laura Bagočiūnė, dr. Aurelija Novelskaitė);
  • Demografinių darbo rinkos rodiklių (integracijos galimybių) analizė šalyje pagal jaunimo amžiaus grupes 1998–2022 m. (dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė, dr. Arūnas Pocius);
  • Lietuvos kaimo gyvenamųjų vietovių tinklo kaitos tendencijos XXI amžiuje (dr. Edis Kriaučiūnas, dr. Rūta Ubarevičienė,  dr. Viktorija Baranauskienė, dr. Donatas Burneika);
  • Itin gausios šeimos Lietuvoje: samprata, pasiskirstymas ir kaita (dr. Anna Lipnevič);
  • Istorinės atminties aktualizavimas kaip Lietuvos visuomenės socialinio saugumo prielaida (dr. Lilija Kublickienė).
  • Iššūkiai socialinės struktūros formavimuisi (akad. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis).

Išsamiai su ankstesniais „Lietuvos socialinė raida“ numeriais galite susipažinti čia – https://lstc.lt/moksliniai-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/.

Kviečiame skaityti!