Tarptautinėje konferencijoje instituto mokslininkai gilinosi į miestų raidos problemas

LSMC Sociologijos instituto mokslininkai J. Aidukaitė, D. Burneika, G. Pociūtė-Sereikienė 2023 rugsėjo 18-22 d. dalyvavo Latvijos universteto ir tarptautinio mokslininkų tinklo „Miestai po persitvarkymo“ (Cities after transition) organizuotoje konferencijoje Rygoje. Tai 10-oji tarptautinė pokomunistinių šalių miestų geografijos konferencija, skirta buvusių komunistinių šalių miestų raidos problemoms aptarti. Sociologijos instituto mokslininkai perskaitė 6 pranešimus būsto politikos, deurbanizacijos procesų, metropolinių regionų ir užsieniečių imigracijos temomis. Daugiau informacijos apie renginį – https://www.cat2023.lu.lv/.