„Turizmo pokyčiai ir perspektyvos besikeičiančiame pasaulyje“ – pokyčiai, atsinaujinimas, inovacijos

Gegužės 25-26 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Turizmo pokyčiai ir perspektyvos besikeičiančiame pasaulyje“ (Changes and Perspectives of Tourism in a Reshaped World). Ši konferencija yra Lietuvos socialinių mokslų centro vykdomo projekto „Turizmo sektoriaus pokyčiai ir perspektyvos po COVID 19 pandemijos” sudėtinė dalis.

Į Vilnių atvyko ar nuotoliniu būdu konferencijoje dalyvavo turizmo sektoriaus mokslininkai iš 11 šalių: Lietuvos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos, Airijos, Vietnamo, Turkijos, Indijos, Kinijos ir Nigerijos.

Projekto „Turizmo sektoriaus pokyčiai ir perspektyvos po COVID 19 pandemijos” vadovas dr. Darius Liutikas akcentavo, kad konferencija yra svarbi pasidalinti įžvalgomis apie turizmo pokyčius, sektoriaus atsinaujinimą, naujai diegiamas technologines ir netechnologines inovacijas. Hibridinis konferencijos formatas tapo vienas iš įprastų reiškinių ir po COVID-19 pandemijos. Konferencijoje buvo aptariamos COVID-19 pandemijos pasekmės turizmo sektoriui, socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai veiksniai, kurie paskatino inovatyvių paslaugų plėtrą ir lokalaus turizmo pokyčius. Pasak, dr. D. Liutiko, tokios konferencijos temos kaip turizmas ir dirbtinis intelektas, atsakingo ir ekologinio turizmo vystymas, industrinio paveldo pritaikymas turizmo reikmėms rodo, kad sektorius tampa labiau atsparus ateities krizėms. Naujų turizmo produktų ir paslaugų kūrimas įtraukia vietines bendruomenes ir pasikeitusios socialinės aplinkos poreikius.

Projekto „Turizmo sektoriaus pokyčiai ir perspektyvos po COVID 19 pandemijos” tikslas yra išanalizuoti vietinio ir atvykstamojo turizmo sektoriaus galimybes po COVID-19 pandemijos ir pasiūlyti inovatyvias turizmo sektoriaus veiklos formas, susijusias su naujomis technologijomis, paslaugomis ir produktais. Vykdant projektą atsižvelgiama į globalias tendencijas ir įvairius nacionalinius iššūkius turizmo sektoriui.

Projekto metu iš naujo įvertinami Lietuvos turizmo ištekliai ir turizmo galimybės tvaraus verslo plėtros, inovacijų pritaikymo, skaitmeninimo, klimato kaitos, sveikatos, socialinės apsaugos ir darbo rinkos kontekste. Taip pat numatomos galimos turizmo sektoriaus pokyčių po COVID-19 pandemijos kryptys, susijusios su naujų technologinių ir netechnologinių inovacijų taikymu, naujomis paslaugomis ir produktais. Turizmo inovacijų ir turizmo paslaugų plėtra regionuose yra būtina dėl atvykstamojo turizmo sumažėjimo. Projekto vykdytojai kuria turizmo inovacijų šalies regionuose įgyvendinimo modelį, besiremiantį regionų infrastruktūros pritaikymu turizmo reikmėms bei naujų produktų ir paslaugų diegimu. Į turizmo vertės grandinę planuojama įtraukti vietines bendruomenes, turizmo paslaugų teikėjų asociacijas. Tikimąsi, kad naujos paslaugos, nauji turizmo produktai ir naujos verslo formos ateityje pritrauks ne tik vietinius turistus, bet ir turistus iš užsienio.

Mokslinio projekto pagrindiniai rezultatai yra naujų ir inovatyvių turizmo verslo organizavimo formų analizė, jų diegimo rekomendacijos. Taip tikimąsi sustiprinti turizmo sektoriaus pasirengimą atsiliepti į įvairius globalius aplinkos, sveikatos, ir technologinius ateities iššūkius. Projektą vykdo Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Regionų ir miestų tyrimų skyrius.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje” veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”.