Pasirašyta sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu – Generations and Gender Programe

Lietuvos socialinių mokslų centras kartu su Vytauto Didžiojo universitetu pasirašė konsorciumo sutartį dėl tarptautinės mokslinių tyrimų insfrastruktūros GGP-LT (Generations and Gender Programe) įgyvendinimo Lietuvoje. Abi institucijos, kurios Lietuvoje vienintelės turi stiprų demografinių tyrimų profilį, sutarė kooperuotis žiniomis, darbu, kompetencijomis ir užtikrinti, kad mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklos būtų vykdomos Lietuvoje.

GGP yra tarptautinė pripažinta mokslinių tyrimų infrastruktūra, kuri yra įtraukta į Europinį mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį. GGP tikslas yra kurti mokslininkams ir politikos kūrėjams būtinus aukštos kokybės duomenų rinkinius apie šeimų ir individų gyvenimo kelio trajektorijas, demografinę šeimos raidą ir prisidėti prie aktualių visuomeninių ir viešosios politikos iššūkių sprendimo. Sudėtinė GGP dalis yra socio-demografinis “Gimstamumo ir šeimos tyrimas”. Tai – longitudinis panelinis didelės imties tyrimas, kurio metodologiniai sprendimai užtikrina itin aukštą duomenų kokybę, būtiną geriau suprasti ir prognozuoti gimstamumo ir šeimos kaitą bei ieškoti adekvačių viešosios politikos sprendimų. Konsorciumas dirbs kartu įgyvendinant šį tyrimą, bendradarbiaus skelbiant mokslo publikacijas, skleis žinias apie GGP naudą ir skatins naudotis jos įrankiais, dirbs tvirtinant mokslo ir viešosios politikos jungtis.