Mokslininkų išvyka į Rytų Europos ir Eurazijos studijų konferenciją Estijoje

2023 m. birželio 11–13 d. Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyriaus mokslininkai Monika Frėjutė-Rakauskienė, Kristina Šliavaitė ir Andrius Marcinkevičius dalyvavo kasmetinėje 7-ojoje Rytų Europos ir Eurazijos studijų konferencijoje Tartu universitete (Estija), skirtoje išdiskutuoti Rusijos sukelto karo Ukrainoje tarptautines ir nacionalines pasekmes ir aptarti taikos perspektyvas. Tyrėjai iš Sociologijos instituto šiame renginyje perskaitė pranešimus ir dalijosi savo įžvalgomis su mokslininkais iš kitų šalių apie aktualius dabartiniame geopolitiniame kontekste etninės tematikos aspektus (Lietuvos stačiatikių (ortodoksų) bendruomenės etninio ir religinio identitetų kaitą, karo Ukrainoje įtaką Stačiatikių (Ortodoksų) bažnyčios Lietuvoje raidai), bei diskutavo ką atskleidžia atmintys apie Sovietų Sąjungos būdus valdyti ekologinių katastrofų socialinius padarinius.  

Tartu konferencijoje kasmet vyksta akademinės diskusijos apie svarbiausias kultūrines, socialines, ekonomines ir politines tendencijas, turinčias įtakos įvairiems gyvenimo Rytų Europos ir Eurazijos valstybėse aspektams. Šis forumas, kurį organizuoja Tartu universiteto Eurazijos ir Rusijos studijų centras (CEURUS), suburia įvairių disciplinų mokslininkus iš šio regiono ir už jo ribų. Šiemet buvo atstovaujamos 33 šalys.