Vidmantas Vyšniauskas stažuojasi Vroclavo universitete

2024 m. gegužės 2 – birželio 1 d. LSMC Sociologijos instituto podoktorantūros stažuotojas dr. Vidmantas Vyšniauskas stažuojasi Vroclavo universiteto Etnologijos ir antropologijos katedroje (Lenkijoje).

Šios katedros tyrėjai yra vykdę išsamius žmonių, gyvenančių Pietryčių Lietuvoje, identiteto tyrimus. Katedroje yra sukauptas turtingas empirinės medžiagos archyvas. Komandiruotės metu dr. Vidmantas Vyšniauskas planuoja susipažinti su šia empirine medžiaga. Tyrėjas tikisi, kad medžiaga bus naudinga palyginamuoju aspektu ateities publikacijose. 

Lenkų mokslininkai savo tyrimų Pietryčių Lietuvoje pagrindu yra publikavę mokslinių publikacijų, kurių dalis yra neprieinama Lietuvoje. Stažuotės metu V. Vyšniauskas ketina susipažinti su šiais veikalais. 

Taip pat stažuotės metu planuojamos konsultacijos su mokslininkais vykdžiusiais tyrimus Pietryčių Lietuvoje. Pasak V. Vyšniausko, jų įžvalgos ir patarimai leis kokybiškiau atlikti planuojamus podoktorantūros projekto empirinius tyrimus.

Veiklos atliekamos vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą Podoktorantūros stažuočių projektą „Tautinių mažumų jaunimo identitetų trajektorijos: nuo regioninio iki viršnacionalinio (Šalčininkų rajono atvejis)“ Nr. S-PD-24-57. 

LSMC Sociologijos institutas V. Vyšniauskui linki turiningos stažuotės!