A. Maslauskaitė – Lietuvos ateities vizijos svarstymo komandos narė

Rugsėjo 15 d. ir spalio 4 d. LSMC Sociologijos instituto Demografinių ir šeimos tyrimų skyriaus vadovė dr. Aušra Maslauskaitė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto posėdyje ir diskusijoje. Dr. Aušra Maslauskaitė yra Valstybės pažangos tarybos koordinacinės grupės narė. 

Rugsėjo 15 d. posėdyje diskutuota dėl Valstybės pažangos strategijos – „Lietuvos ateities vizijos „Lietuva 2050““.  Šiuo posėdžiu Ateities komitetas pradėjo vizijos svarstymo susitikimų ciklą. Pirmajame posėdyje svarstyta vizijos vieta valstybės strateginio valdymo sistemoje, konceptualios vizijos prielaidos, pristatyti vizijos rengimo proceso elementai, diskutuota apie svarbiausius vizijos svarstymo klausimus, aktualius dokumentus priimant viziją Seime.

Spalio 4 d. diskusijoje „Lietuva 2050: link kokio socialinio modelio einame?“ svarstyta kaip Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050““ aptariami visuomenės socialinės gerovės klausimai, kaip jie integruoti į ateities strateginių ambicijų viziją, kokie iššūkiai kyla judant link iškeltų socialinės gerovės tikslų. Kviečiame klausytis diskusijos.

Su Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ galima susipažinti čia.