Lenkijos ir Lietuvos mokslininkų diskusija apie socialinę Trijų jūrų iniciatyvos dimensiją

2023 m. lapkričio 23 d. LSMC Sociologijos institute įvyko seminaras „Social dimension of the Three Seas Initiative“, kurį organizavo Lenkijos mokslų akademijos Politikos tyrimų instituto Trijų jūrų iniciatyvos tyrimų centras ir Lietuvos socialinių mokslų centras. Seminaro metu Lenkijos ir Lietuvos mokslininkai diskutavo apie socialinę Trijų jūrų iniciatyvos dimensiją.

Trijų jūrų iniciatyvos tikslas yra skatinti spartesnį šio regiono išsivystymą ir konvergenciją su vakarine Europos Sąjungos dalimi, didinant dalyvaujančių šalių junglumą transporto, energetikos ir skaitmenizavimo srityse. Šioje iniciatyvoje dalyvauja Austrija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija.

Nuotraukos: Valdemar Doveiko, LSMC Sociologijos institutas.