Mokslininkai ir praktikai susitiko aptarti senėjimo, būsto ir teritorinės nelygybės problemas

2023 m. lapkričio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje salėje įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Iššūkiai gerovės visuomenei Lietuvoje: senėjimas, būstas, teritorinė nelygybė”. Tai yra antroji bendrai LMA ir LSMC organizuojama mokslinė-praktinė konferencija. Jos tikslas – stiprinti mokslininkų, politikų ir praktikų bendradarbiavimą sprendžiant aktualius Lietuvos visuomenės gerovei iššūkius.

Renginį atidarė LMA prezidentas akad. prof. habil. dr. Jūras Banys, LSMC Sociologijos instituto vadovas dr. Andrius Marcinkevičius ir LSMC direktorius dr. Boguslavas Gruževskis.

„Formuojasi naujos, postmodernios socialinės raidos tendencijos (keičiasi ekonominiai santykiai, gamybos būdai, transformuojasi politiniai santykiai ir valstybių valdymas etc.), mokslininkai jau kalba apie transhumanizmą. Keista, tačiau vykstant šiems pokyčiams, atrodo, vis mažiau dėmesio skiriama žmogui, jo tradiciniam gyvenimo būdui, poreikiams bei galimybėms. Todėl būtina plėsti socialinių tyrimų lauką ir jo įvairovę, didinti skirtingų sričių mokslininkų bendradarbiavimą, o ypač – stiprinti mokslininkų ir praktikų ryšius,“ – įžanginėje kalboje akcentavo šių konferencijų sumanytojas prof. dr. Boguslavas Gruževskis.

Konferencijoje pranešimus skaitė ir diskutavo LSMC Sociologijos instituto mokslininkai, valdžios institucijų bei visuomeninių organizacijų atstovai:

  • „Vyresnio amžiaus žmonės Lietuvoje: nepriklausomi, dalyvaujantys, globojami, realizavę save ir orūs?“ –  dr. Sarmitė Mikulionienė, LSMC Sociologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja.
  • „Drauge pažinkime  save ir pasaulį“ – Vida Greičiuvienė, visuomeninės organizacijos „Senjorų pasaulis“ direktorė.
  • „Būstas kaip socialinė teisė“ – dr. Jolanta Aidukaitė, LSMC Sociologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja.
  • „Parama būstui ir paskatos dirbti“ – Martynas Šiurkus, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo viceministras.
  • „Lietuvos gyventojų geografija: naujausios kaitos tendencijos miestuose ir regionuose“ – dr. Rūta Ubarevičienė, LMA Jaunoji akademijos narė, LSMC Sociologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.
  • „Iššūkiai socialinės struktūros formavimuisi“ – akad. habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis, LMA akademikas, LSMC Sociologijos instituto mokslininkas emeritas.

Be to, renginio atidarymo metu buvo pagerbta žinoma Lietuvos sociologė, buvusi LSMC Sociologijos instituto vadovė prof. habil. dr. Meilutė Taljūnaitė, kuriai Lietuvos sociologų draugijos prezidentė dr. Diana Janušauskienė įteikė apdovanojimą už gyvenimo nuopelnus.

Nuoširdžiai dėkojame mokslininkams, valdžios institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovams už įdomią ir konstruktyvią diskusiją.

Konferencijos įrašą galite peržiūrėti čia.

Su LSMC Sociologijos instituto mokslininkų rekomendacijomis, grįstomis konferencijose skaitytais pranešimais, galite susipažinti čia.

Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Žeimantės Straševičiūtės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.
Virginijos Valuckienės nuotr.