Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos institutas suorganizavo nacionalinio lygmens seminarą „Būstas kaip socialinė teisė: situacija Europos sąjungoje ir Lietuvoje“

2022 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas suorganizavo nacionalinio lygmens seminarą „Būstas kaip socialinė teisė: situacija Europos Sąjungoje ir Lietuvoje“. Seminaro tikslas buvo aptarti būsto problemas, pažvelgti į būstą kaip į socialinę teisę, ne tik kaip į prekę ar rinkos elementą bei suburti žmones dirbančius būsto tematikoje tiek mokslininkus, tiek ir praktikus. Seminare Sociologijos instituto mokslininkės Jolanta Aidukaitė ir Rūta Ubarevičienė pristatė savo tyrimo rezultatus „Assessing housing rights in the EU countries”, buvo kitų svarbių mokslinių bei praktinių pranešimų apie būsto situaciją Lietuvoje. Seminare dalyvavo atstovai iš Vilniaus miesto būstas, Aplinkos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Prezidentūros, Lietuvos energetikos instituto, Vilniaus universiteto.

Seminaro programą rasite čia.

Seminaras finansuotas iš Horizontas 2020 „European Social Citizenship“ projekto lėšų.