Sveikiname gavus diplomus!

Sveikiname LSMC Sociologijos instituto mokslo darbuotojus Simoną Ščerbinskaitę, Karolį
Dambrauską ir Ingą Gaižauskaitę, kuriems 2023 m. vasario 15 d. VDU vykusio iškilmingo
universiteto Senato posėdžio metu buvo įteikti daktaro diplomai.

2022 m. rugsėjo mėn. S. Ščerbinskaitė (vadovas – dr. E. Kriaučiūnas) apgynė daktaro
disertaciją „Kaimo bendruomeninės organizacijos Lietuvoje: dalyvavimas, lyderystė ir
vietovės gyvybingumas (Atokių kaimo gyvenviečių atvejis)“, K. Dambrauskas (vadovė – dr.
Kristina Šliavaitė) – „Mapping Ethnicity-Property Nexus: Framing and Negotiating Ethnicity in
the Process of Land Restitution in South-Eastern Lithuania”, o Inga Gaižauskaitė (vadovė –
dr. D. Janušauskienė) – „Advancing Trust Research: Linking Conceptual Definitions, Standard
Measures and the Perceptions of Social Actors”.

Dr. Simona Ščerbinskaitė
Dr. Karolis Dambrauskas