Lietuvos socialinių mokslų centras pasirašė CoARA susitarimą

Lietuvos socialinių mokslų centras pirmasis iš valstybinių mokslinių tyrimų institutų prisijungė prie CoARA (angl. Coalition for Advancing Research Assessment) susitarimo ir koalicijos.

CoARA yra tarptautinis tinklas, kurio tikslas – sukurti kolektyvinę mokslinių tyrimų vertinimo praktikos reformavimo sistemą. Susitarimą pasirašiusios šalys įsipareigoja laikytis bendros vizijos, kad vertinant mokslinius tyrimus, tyrėjus ir mokslinių tyrimų organizacijas būtų pripažįstami įvairūs rezultatai, praktika ir veikla, kurie maksimaliai padidina mokslinių tyrimų kokybę ir poveikį. Tam reikia, kad vertinimas pirmiausia būtų grindžiamas kokybiniu vertinimu, kuriam svarbiausia – tarpusavio vertinimas, ir atsakingai naudojami kiekybiniai rodikliai.

2024 m. birželio 24 d. duomenimis, CoARA koalicija vienija 749 narius iš viso pasaulio.

Daugiau apie CoARA: https://coara.eu/